UDEC

UDEC

معرفی نرم افزار UDEC

کد المان مجزا (UDEC) یک برنامه عددی دو بعدی است که پاسخ شبه استاتیکی یا دینامیکی بارگذاری محیط های حاوی چندین ساختار درز متقاطع را شبیه سازی می کند.
محیط ناپیوسته به عنوان مجموعه ای از بلوک های گسسته نشان داده می شود در حالی که ناپیوستگی ها به عنوان شرایط مرزی بین بلوک ها در نظر گرفته می شوند. مدلسازی جابجایی های زیاد در امتداد ناپیوستگی ها و چرخش بلوک ها امکان پذیر است. UDEC از فرمولاسیون صریح (Explicit) استفاده می کند و قابلیت مدلسازی رفتارهای پیچیده و غیرخطی را دارد
مدل ها ممکن است ترکیبی از بلوک های صلب یا شکل پذیر باشند. محاسبات بلوک های تغییر شکل پذیر توسط رابطه (خطی یا غیر خطی) تنش – کرنش مصالح تشکیل دهنده آن ها و با استفاده از فرمولاسیون تفاضلات محدود (Finite Difference)، انجام می شود. حرکت نسبی ناپیوستگی ها نیز توسط روابط خطی یا غیرخطی نیرو – جابجایی برای حرکت در هر دو جهت عمود بر سظح و برشی، کنترل می شود. مدل ها و خصوصیات ناپیوستگی ها را می توان به صورت جداگانه به هر ناپیوستگی یا به مجموعه ای از ناپیوستگی ها اختصاص داد.

 

udec

udec

udec

کاربردهای نرم افزار UDEC

از آنجا که UDEC محدود به نوع خاصی از مشکل یا شرایط اولیه نیست، ممکن است در طیف گسترده ای از رفتارهای اجسام یا هر موردی که درک پاسخ دو بعدی چنین ساختارهایی مورد نیاز است، اعمال شود. UDEC قادر به شبیه سازی طیف وسیعی از تحلیل های مهندسی و علمی از جمله: تحلیل پایداری دامنه های سنگی درزه دار یا حفاری های زیرزمینی است. جریان مایع یا گاز درون ناپیوستگی های سنگ، پایداری سازه های بنایی، سدها و فونداسیون ها؛ انفجار، زلزله و ریز لرزه نگری؛ و بسیاری از کاربردهای دیگر.

 

سایر قابلیت ها

تحلیل ناپیوستگی بارتون – باندیس (Barton-Bandis Joint Analysis): مدل ناپیوستگی بارتون-باندیس از یک سری روابط تجربی برای رفتار نرمال و برشی درز (ناپیوستگی) بر اساس اثرات زبری سطح بر تغییر شکل و مقاومت ناپیوستگی استفاده می کند. این روابط توسط بارتون (1982) و Bandis و همکاران (1985) توصیف شده است.

تحلیل خزش مصالح (Creep Material Analysis): از قابلیت creep می توان برای شبیه سازی رفتار وابسته به زمان مواد استفاده کرد.

مدل های تعریف شده توسط کاربر (UDM): با استفاده از این قابلیت، کاربران می توانند با استفاده از اسکریپت نویسی ++C مدل ساختاری ناپیوستگی یا مصالح خود را برای استفاده در UDEC ایجاد کنند.

تحلیل حرارتی: مدل حرارتی، شار گذرا گرما (transient flux of heat) در مواد و توسعه تنش های ناشی از حرارت را شبیه سازی می کند. منابع گرما را می توان به مدل اضافه نمود و همچنین می توان آنها را به صورت تصاعدی با گذشت زمان از بین برد.

دانلود نرم افزار UDEC

آموزش ویدئویی نرم افزار UDEC

IROCK

9900 تومان

مقدماتی

 • مروری بر روشهای عددی
 • ایجاد هندسه مدل
 • صلب یا تغییر شکل پذیر بودن تحلیل بلوکها
 • شرایط مرزی و شرایط اولیه
 • نحوه بارگذاری های مختلف و مدلسازی مرحله ای
 • انتخاب مدل رفتاری مناسب برای ماده سنگ و ناپیوستگی ها
 • راه­ کارهای افزایش کارآیی مدل
 • تحلیل تیر های مختلف
 • مدل سازی روش های آزمایشگاهی مختلف از جمله تست برش مستقیم، مقاومت فشاری تک محوره و …
 • تحلیل های هیدرولیک
 • تفسیر نتایج

 

پیشرفته

 • تحلیل و طراحی پایداری شیروانی ها در حالت بدون نگهداری و با نگهداری
 • تحلیل پایداری شیب های برزرگ در معادن روباز و طراحی این قبیل شیب ها
 • تحیلل پایداری تونل با در نظر گرفتن نگهداری و بدون نگهداری و طراحی نگهداری برای آن
 • تحليل يك تونل در ميدان تنش 3 محوره و رسم منحنی GRC آن با Udec  و مقایسه آن با روش تحلیلی (هوک)
 • محاسبه فاکتور ایمنی  با روش Strength Factor Continuous Reduction
 • تحلیل های دینامیک مانند بارگذاری انفجار و زلزله
 • طراحی و تحلیل پایداری پل
 • تحلیل نشست سقف حفریه و همچنین سطح زمین و رسم نمودار نشست برای آنها
 • بدست آوردن فرکانس طبیعی سازه با یودک
 • محاسبه سرعت امواج با یودک
 • تحلیل های هیدرولیک پیشرفته
 • تحلیل پایداری سازه تحت بارگذاری دینامیک (انفجار، ضربه، زلزله و …)
 • مرز دینامیکی visc و far fielf در یودک
 • و ….
IROCK

280000 تومان

مقدماتی

 • مروری بر روشهای عددی
 • ایجاد هندسه مدل
 • صلب یا تغییر شکل پذیر بودن تحلیل بلوکها
 • شرایط مرزی و شرایط اولیه
 • نحوه بارگذاری های مختلف و مدلسازی مرحله ای
 • انتخاب مدل رفتاری مناسب برای ماده سنگ و ناپیوستگی ها
 • راه­ کارهای افزایش کارآیی مدل
 • تحلیل تیر های مختلف
 • مدل سازی روش های آزمایشگاهی مختلف از جمله تست برش مستقیم، مقاومت فشاری تک محوره و …
 • تحلیل های هیدرولیک
 • تفسیر نتایج

 

پیشرفته

 • تحلیل و طراحی پایداری شیروانی ها در حالت بدون نگهداری و با نگهداری
 • تحلیل پایداری شیب های برزرگ در معادن روباز و طراحی این قبیل شیب ها
 • تحیلل پایداری تونل با در نظر گرفتن نگهداری و بدون نگهداری و طراحی نگهداری برای آن
 • تحليل يك تونل در ميدان تنش 3 محوره و رسم منحنی GRC آن با Udec  و مقایسه آن با روش تحلیلی (هوک)
 • محاسبه فاکتور ایمنی  با روش Strength Factor Continuous Reduction
 • تحلیل های دینامیک مانند بارگذاری انفجار و زلزله
 • طراحی و تحلیل پایداری پل
 • تحلیل نشست سقف حفریه و همچنین سطح زمین و رسم نمودار نشست برای آنها
 • بدست آوردن فرکانس طبیعی سازه با یودک
 • محاسبه سرعت امواج با یودک
 • تحلیل های هیدرولیک پیشرفته
 • تحلیل پایداری سازه تحت بارگذاری دینامیک (انفجار، ضربه، زلزله و …)
 • تعیین شعاع پودرشدگی در انفجار تک چال و چند چال(الگوی آتشباری)
 • تعیین ظرفیت باربری پی های سطح و مدفون در تحلیل استاتیکی، دینامیکی، شبه استاتیکی و شبه دینامیکی و مقایسه آنها با هم
 • مرز دینامیکی visc و free fielf در یودک
 • تحلیل پایداری استاتیک و دینامیکی (تحلیل لرزه ای) شیروانی های سنگی به روش عددی
 • تحلیل لرزه ای سد در سنگ درزه دار (با ساخت دی اف ان DFN)
 • مدل سازی تزریق سیال و گروت
 • مدل سازی تست لوژان
 • مدل سازی جریان آب به داخل تونل و اندازه گیری دبی جریان در حالت جریان پایدار (Steady State) و انتقالی (Transiant) و همچنین بررسی سیال در حالت تراکم پذیر (compressible) و تراکم ناپذیر (Incompressible)
 • مدل سازی و تحلیل سد وزنی و بررسی جریان در پی درزه دار سد
 • مدل سازی حفاری و استخراج زغال به روش جبهه کار بلند (Longwall)
 • مدل سازی روش معدنکاری گارگاه باز (Open Stop)
 • مدل سازی شکست هیدرولیکی (Hydraulic Fracturing)
 • مدل سازی جریان سیال در داخل گمانه
 • مدل سازی جریان آب در شیب در توده سنگ درزه دار
 • مدلسازی تست برزیلین (Brazilian test)
 • و ….

نظرسنجی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه