SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

معرفی نرم افزار SOLIDWORKS

SolidWorks یک برنامه CAD (Computer-Aided Design) و CAE (Computer-Aided Engineering) است که تحت ویندوز اجرا می شود. نرم افزار SolidWorks توسط شرکت Dassault Systèmes منتشر شده است. این شرکت نرم افزارهای ABAQUS و CATIA را نیز منتشر کرده است.

 

سالیدورکس

 

SolidWorks یک یک نرم افزار مدلر است و از یک رویکرد مبتنی بر ویژگی پارامتری استفاده می کند که در ابتدا توسط PTC (Creo / Pro-Engineer) برای ایجاد مدل ها و مجموعه ها توسعه داده شده است. این نرم افزار روی Parasolid-kernel نوشته شده است.

پارامترها به محدودیت هایی اطلاق می شوند که مقادیر آنها شکل یا هندسه مدل یا مونتاژ را تعیین می کند. پارامترها می توانند پارامترهای عددی مانند طول خط یا قطر دایره یا پارامترهای هندسی مانند مماس ، موازی ، متحدالمرکز ، افقی یا عمودی و غیره باشند. پارامترهای عددی می توانند از طریق استفاده از روابط با یکدیگر مرتبط شوند، که امکان رسیدن به هدف طراحی را فراهم می کند.

هدف طراحی، چگونگی رفتار قطعه نسبت به تغییرات است. به عنوان مثال، شما می خواهید سوراخ بالای قوطی نوشیدنی، بدون توجه به ارتفاع یا اندازه قوطی، در سطح بالا بماند. SolidWorks به کاربر این امکان را می دهد تا مشخص کند که این سوراخ از ویژگی های سطح بالایی است، و سپس بدون توجه به ارتفاعی که بعداً به قوطی اختصاص می دهد، هدف طراحی را در اولویت قرار می دهد.

ویژگی ها به عناصر سازنده قطعه اشاره دارند. آنها اشکال و عملیاتی هستند که قطعه را می سازند. ویژگی های مبتنی بر شکل معمولاً با طرح دو بعدی یا سه بعدی از اشکال مانند سوراخ ها، شکاف ها و غیره شروع می شوند. سپس این شکل اکسترود می شود تا مواد به یک قسمت اضافه یا برش داده شود. ویژگی های مبتنی بر عملیات مبتنی بر طرح نیستند، و شامل ویژگی هایی مانند Fillet، پخ، پوسته، و غیره می شود.

 

solidworks

 

ساخت یک مدل در SolidWorks معمولاً با طرح دو بعدی شروع می شود (اگرچه طرح های سه بعدی نیز برای کاربران در دسترس است). این طرح از هندسه ای مانند نقاط، خطوط، کمان ها، مخروط ها (به جز هذلولی) و Spline تشکیل شده است. ابعاد برای تعریف اندازه و موقعیت هندسه به طرح اضافه می شود و از روابط برای تعریف صفاتی از قبیل مماس، موازی بودن، عمود بودن و متمرکز بودن استفاده می شود. ماهیت پارامتری SolidWorks به این معنی است که ابعاد و روابط هندسه را هدایت می کنند، نه برعکس. ابعاد موجود در طرح را می توان به طور مستقل یا با روابط با سایر پارامترهای داخل یا خارج طرح کنترل کرد.

دانلود نرم افزار SOLIDWORKS

آموزش ویدئویی نرم افزار SOLIDWORKS

لوگو فرادرس

44000 تومان

 

 •  مقدمه
  • معرفی شرکت سازنده
  • معرفی کلی نرم افزار SOLIDWORKS
  • معرفی مرجع مطالعاتی
  • مقایسه نرم افزارهای سالیدورکس و کتیا

 

 • آشنایی اولیه با محیط کاری (Interface) نرم افزار و برخی منوها
  • روش ذخیره کردن و بازآوری (Restore) میزکار
  • معرفی Task Pan

 

 • ساخت فایل جدید با استفاده از New
  • آشنایی با فضای Part ،Assembly و Drawing
  • آشنایی اولیه با فایل Template

 

 • معرفی کلی فضای Part
  • مدیریت پنجره ها

 

 • واحدهای اندازه گیری (Units)

 

 • خصوصی سازی محیط کاری سالیدورکس
  • آشنایی با گزینه  Customize در منو Tools
  • مدیریت منوها و میانبرها (Shortcut)

 

 • موارد پرکاربرد در بخش Options از منو Tools
  • گزینه  File Location و روش معرفی فایل Template
  • گزینه  Backup/Recover

 

 • مدیریت فایل ها (File Management)
  • ذخیره سازی فایل ها
  • آشنایی با چند قالب مختلف ذخیره سازی
  • آشنایی با گزینه Reference
  • آشنایی و آموزش کار با افزونه SOLIDWORKS Explorer

 

 • دستورهای بحث شده در این بخش:
  • Save As

 

 • اصول مدل سازی در سالیدورکس

 

 • فضای Sketch
  • انواع روش های وارد شدن به فضای Sketch
  • آشنایی با دستورهای ترسیمی
  • آشنایی و کار با قیدها
  • انواع روش های کشیدن موس (Drag)
  • کار با گزینه Display/Delete Relations
  • روش های ویرایش Sketch
  • روش های خارج شدن از یک دستور
  • توضیح گزینه For Construction
  • منوی Spline Tools

 

 • دستورهای بحث شده در این بخش:
  • Normal to
  • Line
  • انواع قیدهای دو بعدی
  • Centerline
  • Circle
  • Rectangle
  • میانبر Space و منوی Orientation
  • میانبر Scroll موس برای بزرگنمایی
  • Pan
  • Parallelogram
  • انواع کمان (Arc)
  • Zoom to fit
  • Polygon
  • Slot
  • Ellipse
  • Spline
  • Spline on Surface
  • Point
  • Fillet
  • Chamfer
  • Trim
  • Extend
  • Offset
  • Mirror
  • Linear Sketch Pattern
  • Circular Sketch Pattern
  • Move
  • Rotate
  • Copy
  • Scale
  • Stretch
  • Dimension
  • انواع وضعیت اشکال در سالیدورکس (Fully Defined و …)
  • توضیح پنجره ی «Make Dimension Driven»
  • بازسازی یا Rebuild
  • حل دو مثال برای ترسیم دو بعدی (2D Sketch)

 

 • حل دو مثال برای ترسیم دو بعدی (2D Sketch)
 • مدل سازی سه بعدی
 • معرفی سربرگ Feature و دستورهای آن
 • دستورهای ترسیمی سه بعدی
 • دستورهای مربوط به بخش Reference Geometry
 • دستورهای حذفی سه بعدی
 • دستورهای ویرایشی

 

 • دستورهای بحث شده در این بخش:
  • Boss/Base Extrude
  • Revolved
  • Reference Geometry
  • Swept Boss/Base
  • Loft
  • Boundary
  • Extrude Cut
  • Revolved Cut
  • Swept Cut
  • Lofted Cut
  • Boundary Cut
  • Hole Wizard
  • Fillet
  • Linear Pattern
  • Circular Pattern
  • Curve Driven Pattern
  • Sketch Driven Pattern
  • Table Driven Pattern
  • Fill Pattern
  • Chamfer

 

 • دستورهای تکمیلی بخش Feature
 • آموزش تغییر صفحه (Plane) و ترسیم Sketch «و توضیح گزینه Edit Sketch Plane»
 • انواع منحنی ها
 • ساخت Sketch از روی Curve

 

 • دستورهای بحث شده در این بخش:
  • Shell
  • Rib
  • Draft
  • Wrap
  • Mirror
  • Curve
  • Simple Hole
  • Scale
  • Dome
  • Freeform
  • Indent
  • Deform
  • Flex
  • مدیریت صحنه
  • مدیریت نمایش
  • اولویت اثر در Appearance
  • کار با رنگ ها و طرح ها
  • توضیحات قسمت Color/Image
  • توضیحات قسمت Mapping و Surface Finish و Illumination
  • آموزش اولیه رندر گرفتن
  • برچسب ها یا Decals
  • کار با ماسک
  • مدیریت صحنه یا Scene
  • محیط کاری یا Environment
  • انواع نورها و دوربین
  • دستور پیاده روی و ساخت پویانمایی ساده
  • تغییر رنگ منحنی ها و ترسیم ها
  • کار با مواد و تفاوت مواد با رنگ وطرح ها

 

 • دستورهای بحث شده در این بخش:
  • Zoom to Fit
  • Zoom to Area
  • Previous View
  • View Orientation
  • New View
  • Link Views
  • Display Style
  • Hide/Show Items
  • View Temporary Axes
  • Section View
  • کلید میانبر جابجایی صفحه یا Pan
  • کلید میانبر دوران صفحه
  • Edit Sketch or Curve Color
  • Shadow in Shaded Mode
  • Perspective
  • Ambient Occlusion
  • کلید میانبر کپی کردن و چسباندن رنگ ها
  • طراحی لیوان
  • طراحی فنر
  • طراحی یک قطعه مکانیکی
  • طراحی یک بطری
  • دستورهای بحث شده در این بخش
   • مرور بخشی از دستورهای بحث شده تا اینجا
   • Convert Entities
   • Render Resolution

 

 • معادله نویسی و ایجاد روابط مختلف و آشنایی با Global Variables
 • استفاده از Feature در معادله نویسی
 • طراحی چرخ دنده با استفاده از معادلات
 • پیکربندی
 • مقدمات بخش اسمبلی
 • معرفی دو سیستم طراحی «از پایین به بالا» و «از بالا به پایین»
 • روش های وارد کردن قطعات به فضای اسمبلی
 • آشنایی اولیه با قیود فضای اسمبلی
 • معرفی بخش Selection
 • معرفی پنج تارنمای رایگان برای قطعات آماده مورد نیاز در سالیدورکس

 

 • کار با از جعبه ابزار
  • بخش Structural Steel
  • بخش Beam Calculator
  • بخش Grooves
  • بخش بادامک یا Cams
  • بخش Bearing Calculator
  • ملاحضاتی برای استفاده از قطعات جعبه ابزار
  • اضافه کردن قطعه به جعبه ابزار
  • بخش Customize Hardware
  • Smart Fasteners

 

 • بخش Assembly Features
 • حالت های مختلف فایل اسمبلی
 • تبدیل یک فایل خارجی (External) به یک فایل داخلی (Virtual)

 

 • معرفی انواع Mate ها
  • Standards Mates
  • Advanced Mates
  • Mechanical Mates

 

 • Pattern ها در اسمبلی
 • نمای انفجاری یا Exploded View
 • تغییر زمان پویانمایی در نمای انفجاری
 • Snapshot
 • قطعات هوشمند
 • Layouts
 • Block
 • ساخت قطعات اسمبلی از روی بلوک ها

 

 • ابزارهای تشخیصی
  • Interference Detection
  • Clearance Verification
  • Hole Alignment
  • Sensors

 

 • دستورهای بحث شده در این بخش:
  • معرفی حالت Fix و Float در فضای اسمبلی
  • کلید میانبر جا به جا کردن LMB+drag
  • کلید میانبر دوران – RMB drag
  • کلید میانبر کپی کردن – Ctrl+LMB drag
  • مقیدسازی چندگانه
  • دستور Move Component
  • Hole Series
  • Weld Bead
  • Select Other
  • Belt/Chain
  • Resolved Mode
  • Light Weight Mode
  • Large Assembly Mode
  • Large Design Review
  • Copy with Mates
  • Make Virtual
  • Comment
  • View Mates
  • Coincident Mate
  • Parallel Mate
  • Concentric Mate
  • Perpendicular Mate
  • Tangent Mate
  • Distance Mate
  • Angle Mate
  • Lock Mate
  • Symmetric Mate
  • Width Mate
  • Path Mate
  • Linear/Linear Coupler Mate
  • Angle Limit Mate
  • Distance Limit Mate
  • Cam Mate
  • Hinge Mate
  • Gear Mate
  • Rack Pinion Mate
  • Screw Mate
  • Universal Mate
  • Use for Positioning Only
  • Feature Driven Component Pattern
  • Mirror Component
  • Explode Line Sketch
  • کلید میانبر Take Snapshot ،Alt+Space (Take Snapshot shortcut Alt+Space)
  • Show Hidden Components
  • حل چند تمرین عملی برای فضای اسمبلی

 

 • Standard 3 View
 • Projected View
 • Auxiliary View
 • Section View
 • Half Section
 • Detail View
 • Broken-Out Section
 • Break
 • Crop View
 • Alternate Position View
 • Model Items
 • DimXpert
 • Autodimension
 • Align
 • Smart Dimension
 • Horizontal Dimension
 • Vertical Dimension
 • Baseline Dimension
 • Ordinate Dimension
 • Chamfer Dimension
 • Balloon
 • Auto Balloon
 • Magnetic Line
 • Surface Finish
 • Weld Symbol
 • Hole Callout
 • Geometric Tolerance
 • Datum Feature
 • Datum Target
 • Block
 • Center Mark
 • Centerline
 • Area Hatch/Fill
 • Revision Cloud
 • Group
 • Note Pattern
 • General Table
 • Hole Table
 • Bill of Material (BOM)
 • Revision Table
 • Change Layers
 • Save Sheet Format
لوگو فرادرس

28000 تومان

 • درس اول: مقدمه، طراحی به روش Multibody
  • مقدمه و مرور کلی
  • مدیریت، مرتب سازی و چینش
  • جفت سازی (Mate)
  • Multibody Part و اسمبلی
  • تکنیک های مدل سازی
  • نمای انفجاری
  • Feature Scope
  • Isolate
  • ذخیره کردن فایل اسمبلی به شکل Multibody Part

 

 • درس دوم: جعبه ابزار Weldment
  • معرفی و مرور کلی
  • ترسیم سه بعدی (3D Sketch)
  • مفهوم Profile، ساخت آن و مفهوم گروه
  • Trim ،Extend و دیگر دستورات
  • خط جوش
  • Weldment در فضای نقشه کشی
  • تمرین بخش Weldment

 

 • درس سوم: جعبه ابزار Sheet Metal
  • روش های مختلف ورق کاری
  • انواع مولفه ها و متغیرهای خم کاری (K-Factor و…)
  • دستور Base Flange / Tab
  • دستور Convert to Sheet Metal
  • دستور Lofted – Bend
  • دستور Edge Flange
  • دستور Mitter Flange
  • دستور Hem
  • دستور Jog
  • دستور Sketched Bend
  • دستور Cross-Break
  • دستورات Corners
  • دستور Sheet Metal Gusset
  • دستور Cut Extrude
  • دستورات Fold و Unfold
  • دستور Flatten/Flat Pattern
  • دستور Rip
  • دستور Insert Bend
  • دستور No Bends
  • دستور Swept Flange
  • دستور Forming Tool (ابزار شکل دهی)
  • آموزش ساخت Forming Tool دلخواه
  • آموزش کار با Design Library در فضای ورق کاری
  • Sheet Metal در فضای نقشه کشی
  • تعریف متغیرها و ستون های جدید برای جدول خم ها (Bend Table)
  • جدول پانچ ها (Punch Table)
  • خروجی DWG / DXF از قطعات Sheet Metal (مناسب برای دستگاه های برش لیزر)
  • تمرینات بخش Sheet Metal
لوگو فرادرس

17000 تومان

 

 • درس یکم: بررسی تحلیل گیره نگه دارنده موتور در دستگاه آزمون موتور جت
 • درس دوم: بررسی اثر گشتاور بر روی میله فرمان و متعلقات سیستم فرمان
 • درس سوم: بررسی اثر فشار داخلی مخازن بر روی پوسته مخزن
لوگو فرادرس

30000 تومان

 

 • درس یکم: آشنایی با نرم ‌افزار سالیدورکس و کوادکوپتر
  • آشنایی با نرم افزار و محیط های مختلف آن (پارت، مونتاژ، نقشه دو بعدی)
  • آشنایی با کوادکوپتر و نحوه عملکرد آن
  • آشنایی با اجزای تشکیل دهنده کوادکوپتر

 

 • درس دوم: طراحی قطعات کوادکوپتر – بخش یکم
  • طراحی عنکبوت پایه
  • طراحی عنکبوت بالایی
  • طراحی اسپینر

 

 • درس سوم: طراحی قطعات کوادکوپتر – بخش دوم
  • طراحی تکیه ‌گاه
  • طراحی رابط الکتریکی
  • طراحی بازوی عنکبوت

 

 • درس چهارم: طراحی قطعات کوادکوپتر – بخش سوم
  • طراحی پیلر
  • طراحی فن
  • طراحی برد توزیع برق

 

 • درس پنجم: طراحی قطعات کوادکوپتر – بخش چهارم
  • طراحی موتور
  • طراحی واحدهای الکتریکی

 

 • درس ششم : مونتاژ قطعات کوادکوپتر – بخش یکم
  • مونتاژ 1 (مونتاژ واحدهای الکتریکی و برد توزیع برق به هم)

 

 • درس هفتم: مونتاژ قطعات کوادکوپتر – بخش دوم
  • مونتاژ 2 (مونتاژ عنکبوت پایه، تکیه‌گاه، مونتاژ 1 و مهره ها به هم)

 

 • درس هشتم: مونتاژ قطعات کوادکوپتر – بخش سوم
  • مونتاژ 3 (مونتاژ بازوی عنکبوت، عنکبوت بالایی، موتور، اسپینر، فن و پیچ ها به هم)

 

 • درس نهم: مونتاژ قطعات کوادکوپتر – بخش چهارم
  • مونتاژ نهایی (مونتاژ رابط الکتریکی، پیلر و باتری به هم)

 

 • درس دهم: نمای انفجاری
  • ایجاد نمای انفجاری از قطعات کوادکوپتر

 

 • درس یازدهم: ایجاد فیلم از مکانیزم کوادکوپتر
  • ایجاد انیمیشن از مکانیزم کوادکوپتر با استفاده از Motion Study

 

 • درس دوازدهم: ایجاد نقشه دو بعدی از کوادکوپتر – بخش یکم
  • ایجاد نمای ایزومتریک از کوادکوپتر در محیط Drawing

 

 • درس سیزدهم: ایجاد نقشه دو بعدی از کوادکوپتر – بخش دوم
  • ایجاد نمای ایزومتریک از نمای انفجاری کوادکوپتر در محیط Drawing

 

 • درس چهاردهم: ایجاد نقشه دو بعدی از کوادکوپتر – بخش سوم
  • ایجاد نقشه دو بعدی از عنکبوت پایه
  • ایجاد نقشه دو بعدی از اسپینر

 

 • درس پانزدهم: ایجاد نقشه دو بعدی از کوادکوپتر – بخش چهارم
  • ایجاد نقشه دو بعدی از رابط الکتریکی
  • ایجاد نقشه دو بعدی از برد توزیع برق
لوگو فرادرس

رایگان

استخراج نقشه های فنی و مهندسی برای ساخت موتور در محیط Drafting

 • آشنایی با محیط Drafting و کاربرد آن
 • ایجاد نقشهبخش های مختلف موتور
  • نقشه بلوک سیلندر و اجزای آن
  • نقشه سر سیلندر و اجزای آن
  • طراحی پیستون، شاتون و گژنپین
  • نقشه میل لنگ
  • نقشه اجزای حرکتی و دورانی (تسمه ها چرخ گردان و پولی ها)
  • نقشه اجزای خروجی و ورودی هوا
 • ایجاد نقشه های مدل مونتاژی و تهیه جدول قطعات (Bom)
لوگو فرادرس

22000 تومان

 

 • درس یکم: آشنایی با اجزا و قطعات موجود در قالب
  • نحوه طراحی
  • مباحث پایه
   • معرفی سنبه
   • معرفی ماتریس
   • مفهوم لقی
  • اندازه های استاندارد در طراحی قالب ها

 

 • درس دوم: طراحی قالب
  • طراحی نوار ورق برای استفاده کامل از فاکتور دور ریز
  • استفاده از دستورات طراحی قالب نرم افزار
  • استفاده از دستورات پیچ – پین و سایر قطعات استاندارد
  • سوار کردن قالب بر روی کفشک های استاندارد ستاک (Settak)

 

 • درس سوم: آشنایی با قیود قالب‌ سازی
  • طراحی ماتریس و ورق گیر و… در محیط اسمبلی
  • استفاده از دستورهای مرتبط با قالب سازی
  • تعیین متریال ماتریس، سنبه و سایر قطعات با توجه به استانداردها
  • مونتاژ قالب به صورت کامل
لوگو فرادرس

13000 تومان

 • درس یکم: مقدمه
  • ورود به بخش انیمیشن
  • معرفی اجزا

 

 • درس دوم: مثال کاربردی
  • اعمال حرکت چرخشی
  • اعمال حرکت خطی
  • حرکت دوربین
لوگو فرادرس

24000 تومان

 • ترسیمات دو بعدی
 • ترسیمات سه بعدی عمومی
 • ترسیمات اجزای ماشین از جمله: پیچ، چرخ دنده، چرخ شانه، شفت، بلبرینگ، رولربیرینگ و …
 • تحلیل مقاومت مصالح یک نمونه قطعه
 • ورق‌ کاری

 

 • مونتاژ پیشرفته
  • تسمه
  • بادامک
  • چرخ دنده

 

 • قالب برش

 

 • قطعات مونتاژ شده
  • چکش
  • میز
  • فیکسچر
لوگو فرادرس

12000 تومان

 • تهیه نقشه بلوپرینت (Blueprint) یا طرح اولیه و تصاویر مورد نیاز
 • قسمت اول از مدل سازی بدنه اصلی گوشی
 • قسمت دوم از مدل سازی بدنه اصلی گوشی
 • ایجاد صفحه نمایش
 • ایجاد بلندگوی گوشی
 • ایجاد دوربین و حسگر جلویی
 • ایجاد دکمه Home
 • ایجاد قطعات قاب پشتی
 • ایجاد دوربین و فلش پشتی
 • ایجاد محل سیم کارت
 • ایجاد دکمه های صدا
 • ایجاد دکمه رینگر سوییچ
 • ایجاد کانکتور
 • ایجاد پیچ ها
 • ایجاد جک میکروفون
 • ایجاد سوراخ های میکروفون و اسپیکر
 • ایجاد نشان اپل
 • ایجاد نوشته iPhone
لوگو فرادرس

28000 تومان

 • درس یکم: طراحی پای مصنوعی
  • طراحی تیغه
  • طراحی سوکت
  • طراحی میخ
  • طراحی پیچ
  • اسمبلی

 

 • درس دوم: طراحی ایمپلنت هیپ (تاکید بر روش کلی طراحی)
  • معرفی پروفایل­ ها و مقطع­ ها
  • طراحی پروفایل اول
  • طراحی پروفایل دوم
  • طراحی پروفایل سوم
  • طراحی ایمپلنت با پروفایل اول و مقاطع مختلف
  • طراحی ایمپلنت با پروفایل دوم، سوم و چند مقطع

 

 • درس سوم: طراحی پیچ ارتوپدی دو قلو XL
  • طراحی پیچ بزرگ
  • طراحی پیچ کوچک
  • طراحی مهره
  • طراحی قلاب
  • اسمبلی

 

 • درس چهارم: طراحی سرنگ
  • طراحی پیستون
  • طراحی واشر لاستیکی
  • اسمبلی اولیه
  • طراحی بدنه
  • اسمبلی نهایی

 

 • درس پنجم: طراحی انبر جراحی
  • طراحی قسمت اول
  • طراحی قسمت دوم
  • اسمبلی

 

 • درس ششم: طراحی پلیت Quintex
  • طراحی پلیت
  • طراحی پیچ
  • اسمبلی

 

 • درس هفتم: طراحی ایمپلنت هیپ (طراحی یک نمونه واقعی)
  • طراحی استم
  • طراحی کاپ
  • اسمبلی

 

 • درس هشتم: تبدیل ابر نقاط به جسم صلب
  • توضیح در مورد پروسه­ بدست آوردن ابر نقاط از فایل CT
  • تبدیل ابر نقاط به مش
  • تبدیل مش به صفحه
  • تبدیل صفحه به جسم صلب
  • بررسی خطاها و ارورها ممکن در طول مسیر
لوگو فرادرس

19000 تومان

 

 • درس یکم: آشنایی با محیط Motion Study در سالیدورکس
  • وارد کردن قطعات به محیط اسمبلی
  • جا به جایی قطعات در محیط کاری
  • نحوه اعمال قید به قطعات
  • مونتاژ و دمونتاژ مجموعه های اسمبلی
  • ایجاد یک موشن

 

 • درس دوم: آشنایی با قیدهای (Mate) استاندارد و پیشرفته
  • قید انطباق
  • قید موازی
  • قید عمود بودن
  • قید مماس بودن
  • هم مرکز بودن
  • فاصله
  • زاویه
  • اتصال
  • انطباق مراکز قطعات
  • تقارن
  • فواصل مساوی
  • انطباق روی مسیر (Path Mate)
  • کوپل حرکت خطی
  • محدود کردن فاصله ها
  • محدود کردن زاویه ها

 

 • درس سوم: قیدهای مکانیکی (Mechanical Mates) در قالب متحرک سازی
  • قید بادامکی (Cam)
  • قید شکاف (Slot)
  • قید لولا (Hinge)
  • قید چرخ دنده (Gear)
  • قید چرخ دنده خطی
  • قید پیچ (Screw)
  • قید مفصل چرخنده (Universal Joint)
  • قید زنجیر و تسمه

 

 • درس چهارم: آموزش دستورات Motion Study در قالب مثال
  • مروری بر اعمال حرکت خطی و چرخشی به مکانیزم ها (Motor)
  • تغییر زمان تحلیل
  • روشن و خاموش کردن موتور در حین مکانیزم
  • تغییر ظاهر قطعه
  • مروری بر حرکت دوربین
  • نیروی جاذبه زمین
  • تماس بین قطعات
  • خروجی گرفتن نتایج از تحلیل انیمیشن

 

 • درس پنجم: مثال های تکمیلی
  • اعمال نیرو به قطعات (Force)
  • اعمال فنر بین قطعات (Spring)
  • اعمال دمپر بین قطعات (Damper)
  • متحرک سازی مکانیزم قرقره با طناب
لوگو فرادرس

38000 تومان

 

 • درس یکم: مقدمه و آشنایی با اجزای موتورهای احتراق داخلی
  • آشنایی با نرم افزار SolidWorks و مقایسه آن با سایر نرم افزارها و دلیل انتخاب آن برای طراحی
  • آشنایی کلی با محیط ها و قابلیت های مختلف نرم افزار SolidWorks
  • آشنایی با موتورهای احتراق داخلی و تاریخچه آن ها
  • آشنایی با بخش های مختلف موتور هشت سیلندر و کاربرد آن ها
   • بلوک سیلندر و اجزای آن
   • سر سیلندر و اجزای آن
   • طراحی پیستون، شاتون و گژنپین
   • میل لنگ
   • اجزای حرکتی و دورانی (تسمه ها چرخ گردان و پولی ها)
   • اجزای خروجی و ورودی هوا
   • سوپر شارژر

 

 • درس دوم: مدل سازی بخش های مختلف موتور هشت سیلندر
  • آشنایی با محیط های مختلف طراحی و کاربرد آن ها
  • اصول طراحی قطعات در نرم افزار سالیدورکس
  • طراحی بلوک سیلندر و اجزای آن
  • طراحی سر سیلندر و اجزای آن
  • طراحی پیستون، شاتون و گژنپین
  • طراحی میل لنگ
  • طراحی اجزای حرکتی و دورانی (تسمه ها چرخ گردان و پولی ها)
  • طراحی اجزای خروجی و ورودی هوا

 

 • درس سوم: مونتاژ بخش های مختلف موتور در محیط Assembly Feature
  • آشنایی با محیط اسمبلی و کاربرد آن
  • نکات کلیدی در ایجاد مجموعه ها و زیر مجموعه ها
  • انواع قیدهای موجود در محیط اسمبلی
  • شروع اسمبلی مجموعه ها و ایجاد مدل نهایی

 

 • درس چهارم: استخراج نقشه های فنی و مهندسی برای ساخت موتور در محیط Drafting
  • آشنایی با محیط Drafting و کاربرد آن
  • ایجاد نقشه بخش های مختلف موتور
   • نقشه بلوک سیلندر و اجزای آن
   • نقشه سر سیلندر و اجزای آن
   • طراحی پیستون، شاتون و گژنپین
   • نقشه میل لنگ
   • نقشه اجزای حرکتی و دورانی (تسمه ها چرخ گردان و پولی ها)
   • نقشه اجزای خروجی و ورودی هوا
  • ایجاد نقشه های مدل مونتاژی و تهیه جدول قطعات (Bom)

 

 • درس پنجم: گرفتن خروجی در قالب فیلم و عکس از قسمت های مختلف موتور و آشنایی با محیط Motion Study و تهیه خروجی ‌ها‌ی مورد‌نظر
  • آشنایی با محیط Motion Study و کاربرد آن
   • انجام تمرین های کاربردی در محیط Motion Study
  • ایجاد حرکت در موتور طراحی شده در محیط Motion Study و گرفتن خروجی آن به صورت فیلم
  • نمایش فیلم نمای انفجاری و نحوه تهیه آن
  • گرفتن عکس از نمای های مختلف قطعه با استفاده از فرمان های Rendering
لوگو فرادرس

رایگان

طراحی انبر جراحی

لوگو فرادرس

21000 تومان

 • درس یکم: مقدمه
  • آشنایی با نرم افزارهای مهندسی مکانیک
  • آشنایی با نرم افزارهای حوزه تزریق پلاستیک
  • مقدمه ای بر فرآیند تزریق پلاستیک
  • مقدمه ای بر ساختمان قالب های تزریق پلاستیک
  • اصول طراحی قالب های تزریق پلاستیک
  • حل کردن چند مثال واقعی

 

 • درس دوم: آشنایی با مفهوم ماهیچه و حفره
  • نوار ابزار Mold Design از نرم افزار سالیدورکس
  • تولید ماهیچه و حفره به وسیله دستورات Combine و Split
  • تولید ماهیچه و حفره به وسیله دستورات موجود در نوار ابزار Surface
  • تولید ماهیچه و حفره به وسیله دستور Cavity در محیط Assembly
  • تولید ماهیچه و حفره به وسیله تکنیک های موجود در نرم افزار
  • تولید ماهیچه و حفره قالب های اسپلیت (Split)
  • تولید ماهیچه و حفره به وسیله نرم افزار اسپلیت ورکس (SplitWorks)

 

 • درس سوم: طراحی قالب به وسیله نرم افزار ملدورکس (MoldWorks)
  • معرفی الگوهای چیدمان در محیط مونتاژ
  • ایجاد سیستم های کشویی
  • ایجاد ساختار کلی قالب
  • ایجاد سیستم راهگاهی
   • بوش تزریق
   • راهگاه ها
   • گلویی
   • رینگ تزریق
  • ایجاد سیستم پران
  • ایجاد سیستم های خنک کاری
  • ایجاد سیستم های لیفتر
  • ایجاد نقشه های دو بعدی
  • اصلاح و ویرایش قالب
  • نحوه تولید قالب سه صفحه
سریع آسان

رایگان

 • ایجاد ترسیمه­ ها (Sketch Design)
 • ایجاد مدل های سه بعدی (Part Design)
 • کار بر روی مدل های سه بعدی و ویرایش آن ها
 • ایجاد عناصر هندسی و منحنی ها
 • ویرایش ترسیمه ها و قیدگذاری آن ها
 • ایجاد سازه­‌های فلزی به همراه تهیه گزارش در محیط weldment
 • تهیه مدل‌­های خمکاری و ایجادگسترده ورق در محیط sheet metal
 • ایجاد سطوح پیچیده و سطح‌سازی در محیط surface
 • ایجاد قالب با حفره و ماهیچه در محیط mold tools
 • و….
لوگو مهندس یار

125000 تومان

فصل اول آموزش سالیدورک: معرفی نرم افزار و اصول کلی کار در محیط Solidworks 2019

  • آشنایی با نرم افزار سالیدورک
  • شروع به کار در محیط solidworks درخت طراحی design tree محیط گرافیکی graphic view منو ها و منطق کار
  • مفهوم ترسیمه sketch و ایجاد اولین مدل سه بعدی part
  • معرفی اجزای هندسی مانند کنج vertex لبه edge سطح face
  • آموزش دستورات view orientation و section view
  • ذخیره و فراخوانی مدل سه بعدی و استفاده از دستور instant 3d

 

فصل دوم: آموزش طراحی دو بعدی Sketch

  • وارد شدن به محیط طراحی دو بعدی sketch و آموزش دستور Line جهت ترسیم خطوط
  • ترسیم مستطیل corner rectangle و متوازی الاضلاع parallelogram
  • ترسیم دایره circle در دو حالت
  • ایجاد کمان arc در سه حالت مرکزی، مماس tangent و سه نقطه 3 point
  • رسم چند ضلعی با استفاده از دستور polygon
  • گرد کردن محل تقاطع خطوط fillet و پخ زدن آن ها chamfer
  • حذف و برش قسمت های اضافی sketch با دستور trim
  • امتداد دادن یک قسمت از ترسیمه extend entities
  • آموزش offset entities
  • تصویر کردن لبه های مدل سه بعدی روی صفحه کاری convert entities
  • آموزش قرینه کردن در solidworks با استفاده از mirror
  • تکرار اجزای ترسیمه در راستای خطی Linear Sketch Pattern
  • تکرار اجزای ترسیمه در راستای دایروی Circular Sketch Pattern
  • جابجا کردن اجزای مدل  move entities
  • چرخاندن اجزای ترسیمه rotate بزرگ و کوچک کردن scale و کشیدگی در ترسیمه stretch

 

فصل سوم: اندازه گذاری و قیدگذاری ترسیم ها

  • مفهوم قید در ترسیمه ها constraints و مقید کردن کامل یک ترسیمه fully define sketch
  • اندازه گذاری اجزای ترسیم با استفاده از smart dimension
  • اندازه گذاری های خاص مانند اندازه گذاری کمان ordinate dimension
  • اعمال قیدهای هندسی روی خط ها مانند vertical و horizontal
  • آموزش قیدگذاری بین دو یا چند خط همراستایی موازی بودن و تعامد
  • قیدگذاری دایره ها و مرکز آن ها
  • اجرای دستور fully define sketch

 

فصل چهارم آموزش سالیدورک: ورود به محیط مدلسازی سه بعدی و شروع به کار

  • ساخت اولین مدل سه بعدی در سالیدورک با extrude
  • بررسی گزینه های مختلف دستور extrude جهت ارتفاع دادن به مدل
  • ارتفاع دادن به مدل به صورت شیبدار با تعیین draft angle
  • بررسی گزینه های thin feature و direction در سالیدورک
  • ایجاد مدل های سه بعدی مدور یا چرخشی دستور revolve

 

فصل پنجم: ایجاد صفحات کاری جدید با استفاده از دستور Plane

  • ایجاد صفحه کاری جدید Plane در حالت distance
  • روش های بعدی ایجاد صفحه در فضا
  • ادامه بررسی گزینه های مختلف Plane

 

فصل ششم: بررسی ادامه دستورات Part Design

  • مدلسازی حجم گذرنده از سطح مقطع های مشخص در فضا با استفاده از دستور Loft
  • ایجاد مدل سه بعدی با عبور دادن یک سطح مقطع profile از یک مسیر path با استفاده از دستور Swept boss
  • اجرای دستور boundary در solidworks
  • ایجاد برش یا حفره در مدل سازی با دستور cut extrude
  • برش مدور با استفاده از cut revolve
  • اجرای sweep cut
  • ایجاد سوراخ پیچ (رزوه دار) روی مدل در سالیدورک با hole wizard

 

فصل هفتم: آموزش دستورات ویرایشی روی مدل های سه بعدی

  • گرد کردن لبه های مدل سه بعدی با استفاده از fillet
  • گرد کردن لبه ها با شعاع متغیر variable fillet
  • اجرای fillet در حالت full round
  • ایجاد لبه زاویه دار یا پخ روی لبه ها با chamfer
  • زاویه دار و یا شیبدار کردن سطوح مدل با Draft
  • تبدیل مدل سه بعدی توپر به حالت پوسته ای shell
  • آموزش ساخت دیواره ضخامت دار با Rib
  • اجرای دستور mirror در حالت سه بعدی
  • کپی و تکرار اجزای مدل سه بعدی Linear Pattern
  • کپی و تکرار در راستا دایروی با circular pattern

 

فصل هشتم آموزش سالیدورک: ساخت مراجع هندسی و منحنی ها در سالیدورک

  • ایجاد محور با استفاده از Axis
  • تعریف سیستم مختصاتی جدید با استفاده از coordinate system
  • ساخت نقطه جدید با استفاده از point
  • ساخت منحنی مارپیچ عمودی با استفاده از Helix
  • تعریف منحنی مارپیچ صفحه ای spiral
  • تصویر کردن یک منحنی روی سطوح Projected curve
  • اتصال منحنی ها به هم با استفاده از composite curve و تعریف منحنی جدید curve through xyz points

 

فصل نهم: نکات تکمیلی محیط Part Design

  • تغییر رنگ سطوح مدل و یا کل آن
  • تعیین جنس ماده تشکیل دهنده مدل add/edit material
  • نحوه کار گزینه های rollback و suppress
  • تغییر صفحه یک مدل سه بعدی edit sketch plane
  • مثال: طراحی پارامتریک در solidworks: مرتبط کردن ابعاد و اندازه ها به هم با فرمول نویسی
  • مثال: ایجاد چند ورژن از یک قطعه با استفاده از configuration یا پیکربندی
  • اندازه گیری دقیق ابعاد هندسی مدل با استفاده از دستور measure

 

فصل دهم: آموزش سالیدورک مونتاژ قطعات

  • وارد شدن به محیط assembly design جهت مونتاژ قطعات و برقراری اولین قید بین قطعات با استفاده از دستور mate
  • آموزش قیدگذاری با استفاده از حالت coincident یا قید انطباق
  • اعمال قید concentric هم مرکزی و parallel موازی بودن بین قطعات
  • آموزش ساخت قید angle یا زاویه بین سطوح
  • بررسی نقش گزینه های aligned و anti aligned هنگام قیدگذاری
  • آموزش ایجاد قیدهای distance فاصله tangent مماس بودن و perpendicular تعامد بین سطوح
  • مثال: مونتاژ کردن یک پیستون روی شاتون با استفاده از دستورات قیدگذاری و بررسی تداخل قطعات و برطرف کردن آن از طریق ویرایش قطعات در محیط مجموعه مونتاژی
  • آموزش ساخت نمای انفجاری در سالیدورک با استفاده از دستور exploded view و نمایش انیمیشن مونتاژ و دمونتاژ قطعات و آموزش دستور explode line sketch

 

فصل یازدهم: آموزش نقشه کشی صنعتی در سالیدورک

  • وارد شدن به محیط drawing جهت نقشه کشی صنعتی و تهیه اولین نما view از قطعات و آشنایی با این محیط کاری
  • ساخت جدول مشخصات قطعه در سالیدورک و آشنایی با مفهوم sheet format و drawing template و مدیریت جدول مشخصات نقشه
  • ایجاد نمای جدید از قطعه در وضعیت فعلی current و آموزش projected view
  • ساخت نمای جزئی از نماها با استفاده از detail view
  • آموزش دستور auxiliary view جهت ساخت نمای مایل از قطعات
  • آموزش نحوه تهیه نمای برش خورده با دستور section view در حالت افقی و عمودی و مایل و شکسته broken
  • اندازه گذاری نماها با استفاده از دستور dimension و انجام تنظیمات مربوط به اندازه ها

 

فصل دوازدهم: قید گذاری پیشرفته در سالیدورکز Advanced Mates و Mechanical Mates

  • اعمال قید های width و linear couplar روی قطعات
  • آموزش اجرای قید Path و فاصله متغیر
  • قید های مکانیکی Mechanical Mates :
   • قید Screw برای پیچ ها و قید Hinge برای اتصال لولایی
   • آموزش قیدهای gear و rack pinion برای چرخ دنده ها و قید Cam برای بادامک و پیرو
   • نکات پیشرفته وارد کردن قطعات به محیط Assembly
  • طراحی قطعه جدید در محیط اسمبلی سالیدورکز
  • آموزش نکات مفید و کاربردی در محیط مونتاژ نرم افزار solidworks
  • آشنایی با مفهوم زیر مجموعه مونتاژی یا Sub-Assembly و نکات پیشرفته محیط اسمبلی

 

فصل سیزدهم آموزش سالیدورک: نقشه کشی صنعتی پیشرفته 

  • آموزش ساخت sheet format در محیط drawing
  • آموزش ایجاد Drawing Template و یا قالب نقشه پیش فرض در سالیدورک
  • ایجاد نما های پیشرفته Broken out section و Break View و Alternate Position View
  • تهیه نقشه از مجموعه مونتاژی

 

فصل چهاردهم، آموزش پیشرفته سالیدورک: طراحی سطوح Surfaces

  • آشنایی با طراحی سطوح و ویژگی های آن ها و دستورات extruded surface و revolved surface
  • آموزش دستورات swept surface و surface loft
  • دستور Boundary surface
  • آموزش Planar surface و Fill Surface
  • دستور free form و offset surface
  • دستور rulled surface
  • امتداد دادن یک سطح با استفاده از extend surface
  • حذف قسمت های اضافی سطح با استفاده از trim surface
  • ادامه بررسی trim surface

 

فصل پانزدهم آموزش سالیدورک: ورقکاری sheetmetal 

  • آموزش پارامتر مهم K Factor و خمکاری ورق
  • ایجاد قطعه ورقی با استفاده از Base Flange
  • آموزش دستور Edge Flange و گزینه های مختلف آن
  • گزینه Auto Relief در یک قطعه ورقی
  • اجرای دستور Lofted Bend
  • آموزش ساخت خم به شکل دلخواه با استفاده از Miter Flange
  • ایجاد لبه برگشتی با استفاده از دستور Hem
  • آموزش ساخت خم روی ورق به شکل دلخواه sketched bend
  • اجرای دستور Closed Corner برای بستن گوشه ها و Welded Corner برای جوشکاری آن ها
  • دستور Corner Relief
  • شکل دهی فلزات با استفاده از دستور Forming Tool در مثال سینک ظرفشویی
  • دستورات Unfold و Vent
  • تهیه نقشه از قطعه ورقکاری شده و ایجاد جدول خمکاری قطعه
  • پروژه ساخت محفظه یک تابلو برق صنعتی با استفاده از ورقکاری

 

فصل شانزدهم: طراحی سازه و اتصالات جوشی (منوی Weldment) همراه با پروژه ساخت سازه سه بعدی

  • طراحی سازه و جوش در سالیدورک
  • آموزش ساخت سازه با Structural Member
  • تعریف اتصال بین پروفیل ها با Trim / Extend همراه با مثال
  • بررسی Cut List و یا لیست قطعات برش خورده
  • ساخت سازه با سطح مقطع قوطی و نبشی شکل
  • پروژه ایجاد پروفایل ناودانی روی سازه و تهیه نقشه ساخت از سازه در محیط Drawing
  • آموزش دستورات End Cap (درپوش)، Gusset (لچکی) و Weld Bead (خط جوش) روی یک سازه سه بعدی

 

فصل هفدهم: طراحی قالب در سالیدورک (تزریق پلاستیک)

  • بررسی شیب یک قطعه پلاستیکی Draft Analysis
  • آموزش ساخت سطح جدایش قالب Parting Surface و سطح کشویی ها Shut Off Surface و دو کفه قالب Tooling Split

 

پروژه تحلیل حرکتی مکانیزم ماربل Marble Mechanism

تحلیل جابجایی، سرعت و شتاب حرکت اجزای مکانیزم سیستم سوخت رسانی خودرو

تحلیل تنش یک قطعه فولادی سه بعدی

تحلیل نیرویی یک مجموعه مونتاژی (اسمبلی)

شبیه سازی فرآیند جا زدن یک حلقه فولادی داخل یک حلقه آلومینیومی

آنالیز مودال یک حلقه فولادی

تحلیل خستگی در سالیدورک

تحلیل انتقال حرارت در حالت پایدار یا دائمی

لوگو مهندس یار

65000 تومان

فصل اول آموزش سالیدورک: معرفی نرم افزار و اصول کلی کار در محیط Solidworks 2019

  • آشنایی با نرم افزار سالیدورک
  • شروع به کار در محیط solidworks درخت طراحی design tree محیط گرافیکی graphic view منو ها و منطق کار
  • مفهوم ترسیمه sketch و ایجاد اولین مدل سه بعدی part
  • معرفی اجزای هندسی مانند کنج vertex لبه edge سطح face
  • آموزش دستورات view orientation و section view
  • ذخیره و فراخوانی مدل سه بعدی و استفاده از دستور instant 3d

 

فصل دوم: آموزش طراحی دو بعدی Sketch

  • وارد شدن به محیط طراحی دو بعدی sketch و آموزش دستور Line جهت ترسیم خطوط
  • ترسیم مستطیل corner rectangle و متوازی الاضلاع parallelogram
  • ترسیم دایره circle در دو حالت
  • ایجاد کمان arc در سه حالت مرکزی، مماس tangent و سه نقطه 3 point
  • رسم چند ضلعی با استفاده از دستور polygon
  • گرد کردن محل تقاطع خطوط fillet و پخ زدن آن ها chamfer
  • حذف و برش قسمت های اضافی sketch با دستور trim
  • امتداد دادن یک قسمت از ترسیمه extend entities
  • آموزش offset entities
  • تصویر کردن لبه های مدل سه بعدی روی صفحه کاری convert entities
  • آموزش قرینه کردن در solidworks با استفاده از mirror
  • تکرار اجزای ترسیمه در راستای خطی Linear Sketch Pattern
  • تکرار اجزای ترسیمه در راستای دایروی Circular Sketch Pattern
  • جابجا کردن اجزای مدل  move entities
  • چرخاندن اجزای ترسیمه rotate بزرگ و کوچک کردن scale و کشیدگی در ترسیمه stretch

 

فصل سوم: اندازه گذاری و قیدگذاری ترسیم ها

  • مفهوم قید در ترسیمه ها constraints و مقید کردن کامل یک ترسیمه fully define sketch
  • اندازه گذاری اجزای ترسیم با استفاده از smart dimension
  • اندازه گذاری های خاص مانند اندازه گذاری کمان ordinate dimension
  • اعمال قیدهای هندسی روی خط ها مانند vertical و horizontal
  • آموزش قیدگذاری بین دو یا چند خط همراستایی موازی بودن و تعامد
  • قیدگذاری دایره ها و مرکز آن ها
  • اجرای دستور fully define sketch

 

فصل چهارم آموزش سالیدورک: ورود به محیط مدلسازی سه بعدی و شروع به کار

  • ساخت اولین مدل سه بعدی در سالیدورک با extrude
  • بررسی گزینه های مختلف دستور extrude جهت ارتفاع دادن به مدل
  • ارتفاع دادن به مدل به صورت شیبدار با تعیین draft angle
  • بررسی گزینه های thin feature و direction در سالیدورک
  • ایجاد مدل های سه بعدی مدور یا چرخشی دستور revolve

 

فصل پنجم: ایجاد صفحات کاری جدید با استفاده از دستور Plane

  • ایجاد صفحه کاری جدید Plane در حالت distance
  • روش های بعدی ایجاد صفحه در فضا
  • ادامه بررسی گزینه های مختلف Plane

 

فصل ششم: بررسی ادامه دستورات Part Design

  • مدلسازی حجم گذرنده از سطح مقطع های مشخص در فضا با استفاده از دستور Loft
  • ایجاد مدل سه بعدی با عبور دادن یک سطح مقطع profile از یک مسیر path با استفاده از دستور Swept boss
  • اجرای دستور boundary در solidworks
  • ایجاد برش یا حفره در مدل سازی با دستور cut extrude
  • برش مدور با استفاده از cut revolve
  • اجرای sweep cut
  • ایجاد سوراخ پیچ (رزوه دار) روی مدل در سالیدورک با hole wizard

 

فصل هفتم: آموزش دستورات ویرایشی روی مدل های سه بعدی

  • گرد کردن لبه های مدل سه بعدی با استفاده از fillet
  • گرد کردن لبه ها با شعاع متغیر variable fillet
  • اجرای fillet در حالت full round
  • ایجاد لبه زاویه دار یا پخ روی لبه ها با chamfer
  • زاویه دار و یا شیبدار کردن سطوح مدل با Draft
  • تبدیل مدل سه بعدی توپر به حالت پوسته ای shell
  • آموزش ساخت دیواره ضخامت دار با Rib
  • اجرای دستور mirror در حالت سه بعدی
  • کپی و تکرار اجزای مدل سه بعدی Linear Pattern
  • کپی و تکرار در راستا دایروی با circular pattern

 

فصل هشتم آموزش سالیدورک: ساخت مراجع هندسی و منحنی ها در سالیدورک

  • ایجاد محور با استفاده از Axis
  • تعریف سیستم مختصاتی جدید با استفاده از coordinate system
  • ساخت نقطه جدید با استفاده از point
  • ساخت منحنی مارپیچ عمودی با استفاده از Helix
  • تعریف منحنی مارپیچ صفحه ای spiral
  • تصویر کردن یک منحنی روی سطوح Projected curve
  • اتصال منحنی ها به هم با استفاده از composite curve و تعریف منحنی جدید curve through xyz points

 

فصل نهم: نکات تکمیلی محیط Part Design

  • تغییر رنگ سطوح مدل و یا کل آن
  • تعیین جنس ماده تشکیل دهنده مدل add/edit material
  • نحوه کار گزینه های rollback و suppress
  • تغییر صفحه یک مدل سه بعدی edit sketch plane
  • مثال: طراحی پارامتریک در solidworks: مرتبط کردن ابعاد و اندازه ها به هم با فرمول نویسی
  • مثال: ایجاد چند ورژن از یک قطعه با استفاده از configuration یا پیکربندی
  • اندازه گیری دقیق ابعاد هندسی مدل با استفاده از دستور measure

 

فصل دهم: آموزش سالیدورک مونتاژ قطعات

  • وارد شدن به محیط assembly design جهت مونتاژ قطعات و برقراری اولین قید بین قطعات با استفاده از دستور mate
  • آموزش قیدگذاری با استفاده از حالت coincident یا قید انطباق
  • اعمال قید concentric هم مرکزی و parallel موازی بودن بین قطعات
  • آموزش ساخت قید angle یا زاویه بین سطوح
  • بررسی نقش گزینه های aligned و anti aligned هنگام قیدگذاری
  • آموزش ایجاد قیدهای distance فاصله tangent مماس بودن و perpendicular تعامد بین سطوح
  • مثال: مونتاژ کردن یک پیستون روی شاتون با استفاده از دستورات قیدگذاری و بررسی تداخل قطعات و برطرف کردن آن از طریق ویرایش قطعات در محیط مجموعه مونتاژی
  • آموزش ساخت نمای انفجاری در سالیدورک با استفاده از دستور exploded view و نمایش انیمیشن مونتاژ و دمونتاژ قطعات و آموزش دستور explode line sketch

 

فصل یازدهم: آموزش نقشه کشی صنعتی در سالیدورک

  • وارد شدن به محیط drawing جهت نقشه کشی صنعتی و تهیه اولین نما view از قطعات و آشنایی با این محیط کاری
  • ساخت جدول مشخصات قطعه در سالیدورک و آشنایی با مفهوم sheet format و drawing template و مدیریت جدول مشخصات نقشه
  • ایجاد نمای جدید از قطعه در وضعیت فعلی current و آموزش projected view
  • ساخت نمای جزئی از نماها با استفاده از detail view
  • آموزش دستور auxiliary view جهت ساخت نمای مایل از قطعات
  • آموزش نحوه تهیه نمای برش خورده با دستور section view در حالت افقی و عمودی و مایل و شکسته broken
  • اندازه گذاری نماها با استفاده از دستور dimension و انجام تنظیمات مربوط به اندازه ها
لوگو مهندس یار

80000 تومان

فصل دوازدهم: قید گذاری پیشرفته در سالیدورکز Advanced Mates و Mechanical Mates

  • اعمال قید های width و linear couplar روی قطعات
  • آموزش اجرای قید Path و فاصله متغیر
  • قید های مکانیکی Mechanical Mates :
   • قید Screw برای پیچ ها و قید Hinge برای اتصال لولایی
   • آموزش قیدهای gear و rack pinion برای چرخ دنده ها و قید Cam برای بادامک و پیرو
   • نکات پیشرفته وارد کردن قطعات به محیط Assembly
  • طراحی قطعه جدید در محیط اسمبلی سالیدورکز
  • آموزش نکات مفید و کاربردی در محیط مونتاژ نرم افزار solidworks
  • آشنایی با مفهوم زیر مجموعه مونتاژی یا Sub-Assembly و نکات پیشرفته محیط اسمبلی

 

فصل سیزدهم آموزش سالیدورک: نقشه کشی صنعتی پیشرفته 

  • آموزش ساخت sheet format در محیط drawing
  • آموزش ایجاد Drawing Template و یا قالب نقشه پیش فرض در سالیدورک
  • ایجاد نما های پیشرفته Broken out section و Break View و Alternate Position View
  • تهیه نقشه از مجموعه مونتاژی

 

فصل چهاردهم، آموزش پیشرفته سالیدورک: طراحی سطوح Surfaces

  • آشنایی با طراحی سطوح و ویژگی های آن ها و دستورات extruded surface و revolved surface
  • آموزش دستورات swept surface و surface loft
  • دستور Boundary surface
  • آموزش Planar surface و Fill Surface
  • دستور free form و offset surface
  • دستور rulled surface
  • امتداد دادن یک سطح با استفاده از extend surface
  • حذف قسمت های اضافی سطح با استفاده از trim surface
  • ادامه بررسی trim surface

 

فصل پانزدهم آموزش سالیدورک: ورقکاری sheetmetal 

  • آموزش پارامتر مهم K Factor و خمکاری ورق
  • ایجاد قطعه ورقی با استفاده از Base Flange
  • آموزش دستور Edge Flange و گزینه های مختلف آن
  • گزینه Auto Relief در یک قطعه ورقی
  • اجرای دستور Lofted Bend
  • آموزش ساخت خم به شکل دلخواه با استفاده از Miter Flange
  • ایجاد لبه برگشتی با استفاده از دستور Hem
  • آموزش ساخت خم روی ورق به شکل دلخواه sketched bend
  • اجرای دستور Closed Corner برای بستن گوشه ها و Welded Corner برای جوشکاری آن ها
  • دستور Corner Relief
  • شکل دهی فلزات با استفاده از دستور Forming Tool در مثال سینک ظرفشویی
  • دستورات Unfold و Vent
  • تهیه نقشه از قطعه ورقکاری شده و ایجاد جدول خمکاری قطعه
  • پروژه ساخت محفظه یک تابلو برق صنعتی با استفاده از ورقکاری

 

فصل شانزدهم: طراحی سازه و اتصالات جوشی (منوی Weldment) همراه با پروژه ساخت سازه سه بعدی

  • طراحی سازه و جوش در سالیدورک
  • آموزش ساخت سازه با Structural Member
  • تعریف اتصال بین پروفیل ها با Trim / Extend همراه با مثال
  • بررسی Cut List و یا لیست قطعات برش خورده
  • ساخت سازه با سطح مقطع قوطی و نبشی شکل
  • پروژه ایجاد پروفایل ناودانی روی سازه و تهیه نقشه ساخت از سازه در محیط Drawing
  • آموزش دستورات End Cap (درپوش)، Gusset (لچکی) و Weld Bead (خط جوش) روی یک سازه سه بعدی

 

فصل هفدهم: طراحی قالب در سالیدورک (تزریق پلاستیک)

  • بررسی شیب یک قطعه پلاستیکی Draft Analysis
  • آموزش ساخت سطح جدایش قالب Parting Surface و سطح کشویی ها Shut Off Surface و دو کفه قالب Tooling Split

 

پروژه تحلیل حرکتی مکانیزم ماربل Marble Mechanism

تحلیل جابجایی، سرعت و شتاب حرکت اجزای مکانیزم سیستم سوخت رسانی خودرو

تحلیل تنش یک قطعه فولادی سه بعدی

تحلیل نیرویی یک مجموعه مونتاژی (اسمبلی)

شبیه سازی فرآیند جا زدن یک حلقه فولادی داخل یک حلقه آلومینیومی

آنالیز مودال یک حلقه فولادی

تحلیل خستگی در سالیدورک

تحلیل انتقال حرارت در حالت پایدار یا دائمی

faranesh-logo

20000 تومان

 

 • مقدمه
 • ایجاد سند جدید
 • پروژه‌های ساخته شده
 • معرفی قسمت‌های مختلف برنامه
 • محیط sketch‎
 • مبحث رنگ‌ها
 • محیط اسمبلی
 • محیط Drawing‎
 • ترسیم پلن
 • طراحی آزاد
 • طراحی گوشه‌ها
 • دستور Extruded Cut‎
 • دستور Extrude‎
 • دستور Fillet‎
 • تنظیمات کاربرگ
 • قطعات ساخته شده
 • کنترل نماهای دید
 • دو بعدی و سه بعدی
 • ابزارAnnotation‎
 • ابزارهای اسمبلی
 • ابزار Curves‎
 • Features‎ و Layer‎
 • سه بعدی سازی
 • صفحات ترسیم
 • Swept Cut‎
 • دستور Loft‎
 • Linear Pattern‎
 • Circular Pattern‎
 • ورقکاری
faranesh-logo

98000 تومان

 • معرفی دوره
 • آشنایی با محیط برنامه و سفارشی سازی ‎(customization)‎
 • تنظیمات مقدماتی و آشنایی با محیط Sketch‎
 • روابط و قیدها در محیط Sketch‎ بخش 1‎
 •  روابط و قیدها در محیط Sketch‎ بخش 2‎
 • ابزار های ترسیم دوبعدی ‎( Sketch entity )‎ بخش اول
 • ابزار های ترسیم دوبعدی ‎( Sketch entity )‎ بخش دوم ‎(spline)‎
 • محیط boss/bass-Cut‎ بخش 1 (extrude)‎
 • روابط والد و فرزندی-‎ تعاریف Part – Body – Feature‎ و پیش نیاز های مهم
 • محیط boss/bass-Cut‎ بخش 2 (extrude)‎
 • منوی View display‎
 • محیط boss/bass-Cut‎ دستور Revolve‎
 • محیط boss/bass-Cut‎ دستور swept‎
 • ایجاد سطوح جدید
 • محیط boss/bass-Cut‎ دستور loft‎
 • محیط boss/bass-Cut‎ دستورهای Boundary boss/cut‎ و Thin feature‎
 • دستور Hole wizard / thread‎ (محیط Feature)‎
 • قید های Sketch‎ و Feature‎
 • ابزار measure‎
 • منوی Reference geometry‎
 • دستور convert‎
 • دستورهای offset‎ و trim‎
 • دستورهای تکرار الگو circular‎ و linear‎ و moveو mirror‎ در محیط Sketch‎
 • دستور fillet‎
 • دستور Chamfer‎
 • ابزار های بخش Curve‎
 • محیط 3d Sketch‎
 • دستور linear pattern‎ (تکرار الگو در Feature)‎
 • دستور circular‎ و mirror‎ (تکرار الگو در Feature)‎
 • دستور curve‎ sketch driven pattern‎ (تکرار الگو در Feature)‎
 • دستور table driven pattern‎ (تکرار الگو در Feature)‎
 • دستور fill‎ pattern‎ (تکرار الگو در Feature)‎
 • دستور variable driven pattern‎ (تکرار الگو در Feature)‎
 • محیط Feature‎ دستور Rib‎
 • محیط Feature‎ دستورهای draft‎ و shell‎
 • محیط Feature‎ دستور wrap‎
 • محیط Feature‎ دستور Split‎
 • محیط Feature‎ دستور combine‎
 • محیط Feature‎ دستور intersect‎
 • محیط Feature‎ دستور Move/Copy Body‎
 • محیط Feature‎ دستور Scale‎ و dome‎
 • محیط Feature‎ دستور deform‎
 • محیط Feature‎ دستور indent‎ و flex‎
 • متغیرها و معادلات equation- variable‎
 • محیط appearance‎
 • محیط Mass Properties‎
 • پروژه طراحی ایمپلر
 • پروژه طراحی فلش
 • محیط surface‎ دستورهای extrude‎ و revolve‎ و swept‎ وloft‎
 • محیط surface‎ دستورهای Filled Surface‎ و Planar Surface‎ و Freeform‎
 • محیط surface‎ دستورهای Boundary surface‎
 • محیط surface‎ دستورهای offset- Ruled Surface -flatten‎ ‎- fillet‎
 • محیط surface‎ دستورهای replace-delete- trim- extend- untrim‎
 • محیط surface‎ دستورهایKnit Surface – Thicken – Cut with Surface‎
 • پروژه طراحی موس بخش 1‎
 • پروژه طراحی موس بخش 2‎
 • پروژه طراحی موس بخش 3‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ وارد کردن قطعات move/insert‎
 • محیط اسمبلی – قیدهای استاندارد
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید یک مدل با رفرنس ها
 • ویرایش در محیط اسمبلی
 • محیط اسمبلی ‎-‎ پروژه پدال دوچرخه
 • محیط اسمبلی ‎-‎ مرور کلی بر دستورها
 • محیط اسمبلی ‎-‎ دستور Belt chain‎
 • محیط اسمبلی ‎- دستورchain component‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ دستور Move Component‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید پیشرفته profile center‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید پیشرفته symmetric‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید پیشرفته width‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید پیشرفته path mate‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید پیشرفته linear/linear coupler‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید پیشرفته limit‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ آشنایی با Toolbox‎
 • محیط motion study‎ بخش animation‎
 • محیط motion study‎ بخش Basic Motion‎
 • محیط motion study‎ بخش Motion Analysis‎
 • دستورهای بخش explode view‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید مکانیکی cam follower‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید مکانیکی slot‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید مکانیکی hinge‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید مکانیکی gear‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید مکانیکی rack pinion‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید مکانیکی screw‎
 • محیط اسمبلی ‎-‎ قید مکانیکی universal‎
 • پروژه طراحی اتصال یونیورسال
 • پروژه Motion Study‎ چرخ دنده ها
 • پروژه طراحی فن قسمت 1‎
 • پروژه طراحی فن قسمت2‎
 • پروژه طراحی فن قسمت 3‎
 • پروژه طراحی لامپ قسمت 1‎
 • پروژه طراحی لامپ قسمت 1‎
 • پروژه طراحی لامپ قسمت 3‎
 • پروژه طراحی لامپ قسمت 4‎
 • محیط drawing‎ بخش 1‎ آشنایی با محیط
 • محیط drawing‎ بخش 2‎ آشنایی با محیط
 • محیط drawing‎ اندازه گذاری
 • محیط drawing‎ بخش view layout‎
 • محیط drawing‎ دستورات تکمیلی
 • آشنایی با محیط 3D View‎
 • پروژه طراحی فنر با دو دیسک و مطالعات حرکتی
 • پروژه طراحی بادامک فنر و مطالعات حرکتی
 • پروژه طراحی چرخ ژنوا و مطالعات حرکتی
 • پروژه طراحی پیچ و فنر و مطالعات حرکتی
 • پروژه طراحی پاندول 1‎
 • پروژه طراحی پاندول 2‎ و مطالعات حرکتی
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ محفظه سیلندر ‎(Engine Block)‎ بخش اول
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ محفظه سیلندر ‎(Engine Block)‎ بخش اول
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر – پیستون Piston‎
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر – چرخ دنده میل لنگ Crankshaft Gear‎
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ میل بادامک Camshaft‎
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ میل لنگ Crankshaft‎
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ اسبک Rocker Arm‎
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ سوپاپ Poppet Valve‎
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ میله اسبک Rocker Shaft‎
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ شاتون Connecting Rod‎
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ تایپت Tappet‎
 • پروژه طراحی موتور دو سیلندر ‎-‎ مونتاژ قطعات
maktabkhooneh-logo

229000 تومان

 

 • فصل صفر – آموزش نصب برنامه
 • فصل اول – مقدمه
 • فصل دوم – رسم اسکچ
 • فصل سوم – رسم سه بعدی
 • فصل چهارم – مونتاژ
 • فصل پنجم – چند ابزار و توضیح تکمیلی
 • فصل ششم – بدست آوردن نقشه 2بعدی از طرح
 • فصل هفتم – رندر گرفتن از تصویر
 • فصل هشتم – جمع بندی و معرفی مراجع بعدی
amoozesh365

رایگان

سرفصل ها

پرند

72000 تومان

 

دوره مقدماتی

۱ – آشنایی با نرم افزار
۲ – ورود به نرم افزار
۳ – کار در محیط Sketch
۴ – ابزارهای ترسیم (۱)
۵ – ابزارهای ترسیم (۲)
۶ – ابزارهای ترسیم (۳)
۷ – اندازه گذاری
۸ – دستور Construction Geometry
۹ – کپی و قرینه سازی
۱۰ – تغییر ترسیمات
۱۱ – قید گذاری (۱)
۱۲ – قید گذاری (۲)
۱۳ – حالت های طراحی
۱۴ – تکثیر ترسیمات
۱۵ – محیط 3D Sketch
۱۶ – کار با Block ها
۱۷ – کار با تصاویر
۱۸ – دستورات Extrude
۱۹ – دستور Extruded Cut
۲۰ – تنظیم ترسیمات سه بعدی
۲۱ – تغییر ظاهر مدل
۲۲ – دستورات Revolved
۲۳ – دستورات Hole
۲۴ – آزمون های عملی
۲۵ – آزمون های تستی

 

دوره متوسط

۱ – دستور Swept Boos/Base
۲ – دستور Swept Cut
۳ – دستورات Loft
۴ – دستورات Boundary
۵ – دستور Fillet
۶ – دستور Chamfer
۷ – دستور Rib
۸ – سایر دستورات سربرگ Features (١)
۹ – سایر دستورات سربرگ Features (٢)
۱۰ – تکثیر Featureها
۱۱ – قرینه سازی و تغییر مدل
۱۲ – خصوصیت Instant 3D
۱۳ – کار با Rollback Bar و Suppress
۱۴ – دستور Flex
۱۵ – کار با Reference Geometry
۱۶ – کار با منحنی ها
۱۷ – دستور Helix & Spiral
۱۸ – کار با Surfaceها
۱۹ – دستورات ویرایشی Surfaceها (١)
۲۰ – دستورات ویرایشی Surfaceها (٢)
۲۱ – دستورات ویرایشی Surfaceها (٣)
۲۲ – دستورات سربرگ Evaluate
۲۳ – محیط Assembly
۲۴ – آزمون های عملی
۲۵ – آزمون های تستی

 

دوره پیشرفته

۱ – کار با Mateهای استاندارد
۲ – کار با Mateهای پیشرفته (۱)
۳ – کار با Mateهای پیشرفته (۲)
۴ – کار با Mateهای مکانیکی
۵ – دستور Belt/Chain
۶ – سربرگ Motion Study
۷ – نمای انفجاری
۸ – دستورات محیط Sheet Metal (١)
۹ – دستورات محیط Sheet Metal (٢)
۱۰ – دستورات محیط Sheet Metal (٣)
۱۱ – آشنایی با محیط Drawing
۱۲ – وارد کردن مدل به محیط Drawing
۱۳ – نماهای برشی در محیط Drawing
۱۴ – نمایش Assemblyها در محیط Drawing
۱۵ – اندازه گذاری در محیط Drawing
۱۶ – سایر دستورات محیط Drawing
۱۷ – آشنایی با Sceneها
۱۸ – کار با نورها
۱۹ – آشنایی با دوربین ها
۲۰ – رندر و تهیه خروجی
۲۱ – دستور FolXpress Analysis Wizard
۲۲ – دستور Simulation Xpress Analysis Wizard
۲۳ – بهینه سازی
۲۴ – آزمون های عملی
۲۵ – آزمون های تستی

iransolid

250000 تومان

 

 • اصول اولیه مدلسازی و نقشه خوانی
 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • آموزش ماژول طراحی دو بعدی سالیدورکس  Sketche
 • آموزش ماژول طراحی سه بعدی سالیدورکس  Features
 • آموزش محیط طراحی مونتاژ سالیدورکس Assembly
 • آموزش محيط نقشه کشی سالیدورکس  Drawing
 • آموزش وابسته سازی قطعات parametric design
 • آموزش طراحی قطعه از روی عکس Sketch Picture
 • تهیه عکس از قطعه Rendering
 • آموزش نکات کلیدی سالیدورک
 • طراحی بیش از 50 پروژه
iransolid

250000 تومان

 

 • آشنایی با نرم افزارهای مهندسی مکانیک
 • آشنایی با نرم افزارهای حوزه تزریق پلاستیک
 • مقدمه ای بر فرآیند تزریق پلاستیک
 • مقدمه ای بر ساختمان قالب های تزریق پلاستیک
 • اصول طراحی قالب های تزریق پلاستیک
 • حل کردن چند مثال واقعی
 •  آشنایی با مفهوم ماهیچه و حفره
 • نوار ابزار Mold Design از نرم افزار سالیدورکس
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله دستورات Combine و Split
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله دستورات موجود در نوار ابزار Surface
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله دستور Cavity در محیط Assembly
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله تکنیک های موجود در نرم افزار
 • تولید ماهیچه و حفره قالب های اسپلیت (Split)
 • تولید ماهیچه و حفره به وسیله نرم افزار اسپلیت ورکس (SplitWorks)
 •  طراحی قالب به وسیله نرم افزار ملدورکس (MoldWorks)
 • معرفی الگوهای چیدمان در محیط مونتاژ
 • ایجاد سیستم های کشویی
 • ایجاد ساختار کلی قالب
 • ایجاد سیستم راهگاهی
 • بوش تزریق
 • راهگاه ها
 • گلویی
 • رینگ تزریق
 • ایجاد سیستم پران
 • ایجاد سیستم های خنک کاری
 • ایجاد سیستم های لیفتر
 • ایجاد نقشه های دو بعدی
 • اصلاح و ویرایش قالب
 • نحوه تولید قالب سه صفحه
درسواره

32000 تومان

 

درس اول: آشنایی با نرم افزار سالیدورک ( SolidWorks )

  • مقدمه ای بر نرم افزار سالیدورک ( SolidWorks )
  • آشنایی با محیط های ( Part , Assembly , Drawing )در سالیدورک ( SolidWorks )
  • آشنایی با برخی اصطلاحات رایج در سالیدورک ( SolidWorks )
   Top Plane , Right Plane , Front Plane , 2D Sketch , Segment , non Planer Face , Planer Face , Cylindrical Face, Edge , Straight Edge , Circular Edge
  • اجرای نرم افزار سالیدورک ( SolidWorks ) برای اولین بار و آشنایی با ابزارهای:
   SolidWorks Resources , Tuturial , Online Training , Design Library , Toolbox , File Explorer , Appearance , SolidWorks Forum
  • آشنایی با ابزار View در سالیدورک ( SolidWorks )
   Zoom to Fit , Zoom to Area , Previous View , View Orientation , Display Style , Hide / Show Item , Shaded With Edges , Shaded , Hidden Lines Removed , Hidden Lines Visible , Wire Frame , Edit Appearance , Apply Scene , View Settings , Perspective
  • تنظیمات Option در سالیدورک ( SolidWorks )
  • تنظیمات مربوط به واحدهای اندازه گیری در سالیدورک ( SolidWorks )

 

درس دوم: آشنایی با محیط Sketch در سالیدورک ( SolidWorks )

  • آشنایی با نحوه کار با ابزارهای ترسیمی محیط Sketch در سالیدورک ( SolidWorks )
  • نحوه ترسیم اشکال ( خط ، خط چین ، دایره ، مستطیل ، بیضی ، کمان و …) در سالیدورک (SolidWorks)
  • نحوه کار با ابزار های ویرایشی ( پخ زنی ، الگوی خطی و الگوی دایروی و تقارن و کپی و …) سالیدورک (SolidWorks)
   Normal to , Ribbon , Smart Dimension , Line , Centerline , Midpoint Line , Fully Define , Corner Rectangle , Center Rectangle , 3 Point Corner Rectangle , 3 Point Center Rectangle , Parallelogram , Straight Slot , Circle , Perimeter Circle , Arc , Center Point Arc , Tangent Arc , 3 Point Arc , Polygon , Spline , Equation Driven Curve , Elipse , Partial Ellips , Parabola , Conic , Sketch Fillet , Sketch Chamfer , Sketch Text , Trim , Power Trim , Corner Trim , Trim Away Inside , Trim Away Outside , Trim to Closest , offset , Miror , Linear Sketch Pattern , Circular Sketch Pattern , Move , Copy , Rotate , Scale

 

درس سوم: حل مثال های کاربردی ترسیمات Sketch در سالیدورک (SolidWorks)

  • حل سه مثال کاربردی از ترسیم Sketch
  • آشنایی با قیدگذاری دو بعدی در سالیدورک (SolidWorks)
   Tangent , Horizental , Vertical , Concentric

 

درس چهارم: آشنایی با محیط پارت ( Part ) در سالیدورک (SolidWorks)

  • نحوه ترسیم Extrud Boss / Bass و Extrud Cut در سالیدورک ( SolidWorks )
   Blind , Up to Surface , Up to Body , Mid Plane , Up to Next , Up to Vertex , Edit Feature
  • نحوه ترسیم Revolved Boss / Bass و Revolved Cut در سالیدورک ( SolidWorks )
   Axis of Revolution
  • نحوه ترسیم Swept Boss / Bass و Swept Cut در سالیدورک ( SolidWorks)
   Guide Line , Guide Curves , Profile , Path
  • نحوه ترسیم Lofted Boss / Bass و Lofted Cut در سالیدورک (SolidWorks)
  • نحوه ترسیم Boundary Boss / Bass و Boundary Cut  در سالیدورک (SolidWork)
  • نحوه انجام قیدگذاری سه بعدی Piers در سالیدورک ( SolidWorks )
  • نحوه اجرای دستور Fillet و Chamfer در محیط پارت ( Part)
   Constant Size Fillet , Variable Size Fillet , Face Fillet , Full Round Fillet
  • نحوه اجرای Hole Wizard در سالیدورک ( SolidWorks )
   Counterbore , Hole Position , Hole Specification , End Condition
  • نحوه اجرای Hole Wizard در سالیدورک ( SolidWorks )
  • نحوه اجرای Linear Pattern و Circullar Pattern از محیط Part در سالیدورک (SolidWorks)
   Pattern Axis , Number of Instances , Features and Faces
  • نحوه ترسیم پایه تقویتی Rib در سالیدورک ( SolidWorks )
  • نحوه اجرای دستور Configuration Manager در سالیدورک ( SolidWorks )
  • نحوه اجرای دستور Wrap در سالیدورک ( SolidWorks )
   Reference Geometry , Curves , Emboss , Deboss , Scribe
  • نحوه ترسیم Draft  در سالیدورک ( SolidWorks )
   Draft Xpert , Item to Draft , Type of Draft , Draft Angle , Direction of Pull , Neutral Plane , Parting Line , Step Draft

 

درس پنجم: تمرینات کاربردی محیط پارت ( Part ) (قطعات موتور) در سالیدورک (SolidWorks) – قسمت اول

  • طراحی صفحه (Plate) و طراحی بوش (Bush) و طراحی پین (Pin) در سالیدورک ( SolidWork)
  • طراحی ساده پیچ (Screw) و طراحی چرخدنده (Gear) و طراحی یاتاقان ساده در سالیدورک (SolidWorks)
  • طراحی صفحه (Plate) و بوش (Bush) و پین (Pin) در سالیدورک ( SolidWorks )

 

درس ششم: تمرینات کاربردی محیط پارت ( Part ) (قطعات موتور) در سالیدورک (SolidWorks) – قسمت دوم

  • طراحی میل لنگ ( Crankshaft ) در سالیدورک ( SolidWorks )
  • طراحی شاتون ( Shatton ) در سالیدورک ( SolidWorks )
  • طراحی پیستون ( Piston ) در سالیدورک ( SolidWorks )
  • طراحی سیلندر ( Cylinder ) در سالیدورک ( SolidWorks )

 

درس هفتم: آشنایی با محیط مونتاژی (Assembly) در سالیدورک (SolidWorks)

  • معرفی محیط و ابزارهای محیط مونتاژی (Assembly)
   Assembly , Layout , Sketch , Evaluate
  • فراخوانی محیط مونتاژی  (Assembly)
  • آشنایی با انواع قیدگذاری استاندارد (Mate) در محیط مونتاژی (Assembly)
   Standard Mate , Coincident , Parallel , Perpendicular , Tangent , Concentric
  • آشنایی با انواع قیدگذاری پیشرفته (Mate) در محیط مونتاژی (Assembly)
   Advanced Mate , Profile Center , Symmetric , Width , Path Mate , Linear Coupler
  • آشنایی با ابزارهای ویرایشی در محیط مونتاژی (Assembly)
   Insert Components , Mate , Linear Component Pattern , Circular Component Pattern , Move Component , Rotate Component

درس هشتم: تمرینات کاربردی محیط مونتاژی (Assembly) در سالیدورک (SolidWorks)

  • اجرای مونتاز موتور تک سیلندر
  • آشنایی با دستور Suppress / Unsuppress
  • نحوه اجرای نمای انفجاری در مجموعه مونتاژی
  • آشنایی با نحوه انیمیشن سازی در سالیدورک (SolidWorks)

 

درس نهم: آشنایی با محیط نقشه کشی (Drawing) در سالیدورک (SolidWorks)

  • آشنایی با نحوه تنظیم کاغذ رسم (Sheet Format) در محیط Drawing
   Edit Sheet Format , Sketch Picture , Save Sheet Format
  • انتقال مدل از محیط پارت ( Part ) به محیط ( Drawing ) و ترسیم نقشه سه نما
   IsoMetric , DiaMetric , View Layout
  • فراخوانی مدل از محیط پارت ( Part ) به محیط ( Drawing ) و ترسیم نقشه سه نما
  • آشنایی با ابزار اندازه گذاری ( Smart Dimension ) در محیط Drawing
  • آشنایی با ابزار اندازه گیری خودکار ( Auto Dimension ) در محیط Drawing
  • حل تمرین کاربردی از محیط ( Drawing ) در نرم افزار ( SolidWorks)
   Standards View Layout , Section View , Annotation , Ballon , Detail View
soonama

44300 تومان

 • نحوه شروع کار با نرم افزار سالیدورک
 • نحوه شروع به کشیدن اسکچ در سالیدورک
 • نحوه تغییر واحد اندازه گذاری در اسکچ
 • fully Defined کردن اسکچ و بررسی آن
 • نحوه اندازه گذاری و استفاده از Smart Dimension در اسکچ
 • نحوه قرار دادن تمامی Relationها یا قیدها به اسکچ
 • نحوه استفاده از تمامی اشکال هندسی در اسکچ همراه با حل تمرین
 • استفاده از دستور Trim و حذف کردن ترسیمات
 • نحوه قرار دادن Fillet در اسکچ
 • نحوه استفاده از دستور Offset
 • نحوه Mirror کردن ترسیمات
 • نحوه استفاده از دستورات Linear Pattern و Circular Pattern
 • تغییر تنظیمات اندازه گذاری بصورت دلخواه
 • آشنایی با انواع اندازه گذاری Horizontal Ordinate Dimension و Vertical Ordinate Dimension
 • نحوه استفاده از دستور Spline در اسکچ
 • Bezier Curves و نحوه استفاده از Style spline در اسکچ سالیدورک
 • نحوه استفاده از Equation Driven Curve دز اسکچ سالیدورک
 • نحوه نوشتن Text و تنظیمات آن در اسکچ
 • نحوه استفاده از 3D sketch
 • دستور Move entities در سالیدورک
 • دستور Copy entities در سالیدورک
 • دستور Rotate entities در سالیدورک
 • دستور Scale entities در سالیدورک
 • دستور Stretch entities در سالیدورک
soonama

58700 تومان

 • نحوه انتخاب صفحه اسکچ برای شروع طراحی در سالیدورک
 • نحوه انتخاب وجوه به عنوان صفحه اسکچ
 • نحوه استفاده از دستور Extruded Boss و تمامی امکانات آن
 • نحوه استفاده از دستور Extruded Cut و تمامی امکانات آن
 • نحوه اعمال فیلت و پخ در سالیدورک
 • نحوه استفاده از دستور Convert Entities در اسکچ
 • نحوه تغییر صفحه اسکچ در سالیدورک
 • دستور Mirror entities در سالیدورک
 • نحوه استفاده از دستور Revolve Boss و تمامی امکانات آن
 • نحوه استفاده از دستور Revolve Cut و تمامی امکانات آن
 • دستور Shell
 • نحوه ایجاد Section View در سالیدورک
 • دستور Rib
 • دستور linear Pattern
 • دستور Circular Pattern
 • نحوه استفاده از دستور Hole Wizard در سالیدورک
 • نحوه استفاده از دستور Cosmetic Thread در سالیدورک
 • نحوه استفاده از دستور Thread در سالیدورک
 • نحوه استفاده از دستور Advanced Hole در سالیدورک
soonama

62300 تومان

 • بررسی پیشرفته تر دستور Linear Pattern
 • نحوه ایجاد Sketch Driven Pattern در سالیدورک
 • نحوه ایجاد Table Driven Pattern در سالیدورک
 • نحوه ایجاد Pattern بصورت Vary Sketch در سالیدورک
 • نحوه استفاده از دستور Curve Driven Pattern در سالیدورک
 • نحوه ایجاد Fill Pattern در سالیدورک
 • بررسی پیشرفته تر دستور Fillet
 • بررسی پیشرفته تر دستور Helix and Spiral
 • نحوه استفاده از دستور Projected Curve
 • نحوه استفاده از دستور Composite Curve
 • بررسی پیشرفته تر دستور Sweep Boss
 • نحوه استفاده از دستور Combine
 • نحوه استفاده از دستور Split
 • نحوه استفاده از دستور Move and Copy
 • نحوه استفاده از دستور Intersection Curve
 • نحوه استفاده از دستور Derived Sketch
 • نحوه معادله نویسی در نرم افزار سالیدورک
 • تحوه ایجاد Multi Body و استفاده از گزینه Merge در سالیدورک
 • نحوه استفاده از دستور Boundary Boss
 • نحوه استفاده از دستور Boundary Cut
 • بررسی پیشرفته تر دستور Lofted Boss
 • نحوه استفاده از دستور Indent
 • نحوه استفاده از دستور Intersect
 • نحوه استفاده از دستور Deform
 • نحوه استفاده از دستور Split Line
 • نحوه ساخت قطعه از روی عکس در سالیدورک
soonama

53600 تومان

 • آشنایی با محیط اسمبلی سالیدورک و نحوه وارد کردن قطعه
 • نحوه استفاده از قید Coincident در اسمبلی
 • نحوه استفاده از قید Concentric در اسمبلی
 • نحوه استفاده از Mate Alignment در سالیدورک
 • نحوه استفاده از قید Path Mate در اسمبلی
 • نحوه استفاده از قید Slot در اسمبلی
 • نحوه استفاده از دستور Mirror در اسمبلی
 • نحوه استفاده از قید Symmetric در اسمبلی
 • نحوه استفاده از قید Profile Center در اسمبلی
 • نحوه استفاده از قید Width
 • نحوه Hide کردن قطعات در اسمبلی
 • نحوه Transparency کردن قطعات در اسمبلی
 • نحوه استفاده از دستور Copy with Mate
 • نحوه استفاده از قید Screw
 • نحوه استفاده از قید Limit Distance
 • نحوه استفاده از قید Limit Angle
 • نحوه ایجاد Multi Mate یا چند قید در یک دستور
 • نحوه استفاده از دستور Circular Pattern در اسمبلی سالیدورک
 • نحوه استفاده از دستور Linear Pattern در اسمبلی سالیدورک
 • نحوه استفاده از قید Cam در اسمبلی
 • نحوه استفاده از قید Gear در اسمبلی
 • نحوه استفاده از قید Rack Pinion
 • نحوه استفاده از قید Lock
 • نحوه ایجاد Exploded View یا نمای انفجاری در سالیدورک
 • نحوه ایجاد explode Line در نمای انفجاری
 • نحوه استفاده از قید Universal Joint در اسمبلی
 • نحوه استفاده از قید Linear Coupler در اسمبلی
 • نحوه کپی کردن قطعات در اسمبلی
 • نحوه استفاده از Toolbox سالیدورک در اسمبلی
 • نحوه استفاده از دستور Replace Component در اسمبلی
 • توضیح کامل نحوه گرفتن Save as در سالیدورک
 • نحوه تبدیل قطعات Toolbox سالیدورک به قطعات پارت در اسمبلی
 • نحوه استفاده از دستور Pack and Go
soonama

57300 تومان

 • آموزش ابتدایی نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی
 • آشنایی با محیط drawing سالیدورک و نحوه انتخاب صفحه Drawing
 • نحوه تغییر scale صفحه و اطلاعات مربوط به صفحه
 • نحوه تغییر Margin و اطلاعات مربوط به حاشیه صفحه
 • نحوه انتخاب نمای اروپایی (first angle) یا نمای آمریکایی (third angle)
 • نحوه تغییر اطلاعات جدول drawing و آشنایی با دستور note
 • نحوه وارد کردن قطعات در محیط drawing و آشنایی با دستورات Model view, Standard 3D view, Projected view, Auxiliary view
 • نحوه تغییر نوع نمایش و scale نمای قطعه وارد شده
 • اصول و نحوه اندازه گذاری در محیط drawing و استفاده از دستور smart dimension
 • نحوه حذف خطوط غیرواقعی یا tangent edge در نمای قطعه وارد شده
 • نحوه استفاده از دستور Center Mark
 • نحوه استفاده از دستور Center Line
 • نحوه ایجاد نمای برش خورده در محیط drawing و آشنایی با دستور Section View و Half Section
 • نحوه ایجاد Noteها در نقشه
 • نحوه تغییر ضخامت و رنگ نوشته با استفاده از ایجاد Layer های مختلف در نقشه
 • آشنایی با دستور Foreshorten و نحوه کوچیک کردن خط اندازه شعاع و قطر
 • نحوه خواندن و اندازه گذاری سوراخ های Hole Wizard و آشنایی با دستور Hole Callout
 • آشنایی با دستورات نحوه مرتب کردن اندازه ها
 • نحوه اندازه گذاری طول و زاویه کمان در محیط Drawing
 • نحوه پنهان و نمایان کردن Annotation ها
 • نحوه ایجاد Detail View و نکات مربوط به آن
 • نحوه برش قطعات و استفاده از دستور Broken Out Section
 • آشنایی با انواع اندازه گذاری Standard Dimensioning, Baseline Dimensioning, Ordinate Dimensioning, Tabular Dimensioning
 • نحوه ایجاد جدول اطلاعات سوراخ ها و آشنایی با دستور Hole Table
 • آشنایی با دستورات Geometric Tolerance, Datum Feature, Datum Target برای ایجاد تلورانس های هندسی یا GD&T
 • نحوه استفاده از دستور Break View
 • نحوه استفاده از دستور Removed Section
 • نحوه استفاده از دستور Block و دخیره آن
 • نحوه ایجاد Block از نماها همراه با Annotation های آن نما
 • نحوه ایجاد Predefined View
 • نحوه تبدیل تمامی یک نما به اسکچ
 • نحوه فراخوانی تمامی اطلاعات قطعه و نقشه در جدول Drawing و آشنایی با قسمت Property Manager سالیدورک
 • نحوه تغییر شکل جدول نقشه و ذخیره Template صفحه
 • نحوه ایجاد پرسشنامه یا Custom Property برای گرفتن اطلاعات  قطعه طراحی شده در Drawing توسط دستور Property Tab Builder
 • آشنایی با انواع Annotation ها مانند Feature Dimensions, Reference Dimensions, Dimxpert Dimensions و نحوه مرتب کردن آن ها
 • آشنایی با دستور Model Items و وارد کردن اطلاعات و اندازه های قطعه در نمای مورد نظر
 • آشنایی با دستور Dimxeprt و انجام اندازه گذاری بصورت خودکار
 • نحوه ایجاد جدول BOM یا Bill Of Material و بررسی تمامی نکات مربوط به آن
soonama

93800 تومان

 • تعریف سرفیس و آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد
 • چرا از زبانه سرفیس استفاده کنیم ؟
 • تفاوت دستورات Swept, Loft, Boundary در زبانه سرفیس
 • نحوه طراحی Hybrid در سالیدورکس
 • تبدیل سالید بادی به سرفیس بادی و برعکس
 • آموزش دستور Extruded Surface و جزییات آن
 • آموزش دستور Planar Surface
 • آموزش دستور Thicken و نحوه ضخامت دادن به سرفیس
 • آموزش دستور Filled Surface و تمام جزییات آن
 • آموزش دستور Trim Surface  و جزییات آن
 • آموزش دستور knit Surface
 • بررسی کامل انواع Continuity ها و تفاوت های آن ها
 • بررسی دستور Surface Curvature Combs و جزییات آن
 • بررسی دستور Curvature و جزییات آن در ترمیم سرفیس
 • بررسی دستور Zebra Strips و جزییات آن
 • آموزش دستور Delete Face و کاربردهای مختلف آن در سالیدورکس
 • آموزش دستور Ruled Surface
 • سرفیس و رفرنس جئومتری ها
 • آموزش دستور Extend Surface
 • آموزش دستور Cut with Surface
 • آموزش انواع مختلف دستور Split Line
 • دستور Projected Curve و ایجاد اسکچ های سه بعد
 • کاربرد دستور Convert Intersection و ایجاد اسکچ های سه بعد
 • آموزش دستور Offset Surface
 • نحوه ایجاد کپی از فیس و سرفیس
 • آموزش Hold Line Fillet
 • نحوه طراحی سطوح پیشرفته تر
 • نحوه ایجاد سکشن در دستور Loft
 • کاربرد دستور Replace Entity
 • آموزش دستور Face curves و جزییات آن
 • نحوه طراحی قطعه از روی عکس توسط زبانه سرفیس
 • دستور Split و ایجاد پارت های مختلف
 • تنظیم مش ها در ایجاد سرفیس
 • نحوه ایجاد پارت های مختلف شکل از سرفیس مبنا
 • آموزش دستور Replace Face
 • آموزش دستور Freeform

نظرسنجی