RocSupport

RocSupport

معرفی نرم افزار RocSupport

RocSupport ابزاری نرم افزاری با کاربرد آسان برای تخمین تغییر شکل در حفاری های دایره ای یا نزدیک دایره ای در سنگ ضعیف و تجسم تعامل تونل با سیستم های نگهدارنده و پشتیبانی مختلف است. با توجه به شعاع تونل، شرایط تنش درجا، پارامترهای سنگ و پارامترهای سیستم نگهدارنده، یک منحنی واکنش زمین و یک منحنی واکنش سیستم نگهدارنده محاسبه می شود. تقاطع این منحنی ها یک عامل ایمنی برای سیستم پشتیبانی را تعیین می کند.
RocSupport می تواند به عنوان ابزاری برای طراحی اولیه تونل ها و سیستم های پشتیبانی استفاده شود. قبل از اینکه تجزیه و تحلیل دقیق با برنامه عناصر محدود مانند RS2 انجام شود، می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد گزینه های مختلف نگهدارنده تونل فراهم کند.
این برنامه برای تونل های حفاری شده در سنگ ضعیف متراکم شده قابل اجرا است و برای حفاری در سنگ سخت، جایی که شکست توسط ناپیوستگی های ساختاری یا خرابی شکننده کنترل می شود، قابل استفاده نیست.

RocSupport-Probabilistic

rocsupport_fig1

دانلود نرم افزار RocSupport

آموزش ویدئویی نرم افزار RocSupport

لوگو فرادرس

25000 تومان

 • درس یکم: مقدمه
  • مروری بر اندرکنش تونل و سیستم نگهدار
   • منحنی پاسخ زمین
   • منحنی پاسخ سیستم نگهدار
  • انواع روش های حل
   • روش پیشنهادی (۱۹۹۳) Duncan Fama
   • روش پیشنهادی (۲۰۰۴) Carranza Torres
  • تحلیل های تعینی
  • تحلیل های احتمالاتی

 

 • درس دوم: طراحی سیستم های نگهدار برای تونل در شرایط سنگی مناسب
  • آشنایی با محیط نرم افزار و ایجاد مدل پایه
  • تحلیل تونل بدون در نظر گرفتن سیستم نگهدار
  • بررسی نتایج
  • انتخاب نوع سیستم نگهدار
  • اضافه کردن سیستم نگهدار به تونل
  • تحلیل تونل با در نظر گرفتن سیستم نگهدار
  • بررسی نتایج

 

 • درس سوم: طراحی سیستم های نگهدار برای تونل در شرایط سنگی نامناسب
  • ایجاد مدل جدید
  • تعریف مشخصات سنگ و تونل
  • تحلیل تونل بدون سیستم نگهدار
  • بررسی نتایج
  • تحلیل تونل با سیستم نگهدار
  • بررسی مجدد نتایج و توضیح ضرورت استفاده از سیستم نگهدار جدید
  • نصب سیستم نگهدار جدید
  • نکاتی در رابطه با پایداری تونل

 

 • درس چهارم: تحلیل احتمالاتی
  • تبدیل مدل تعینی به مدل احتمالاتی در نرم افزار
  • نحوه تعریف متغیرهای تصادفی در مدل
  • تحلیل احتمالاتی مدل
  • ترسیم هیستوگرام و نمودار احتمال تجمعی
  • مقایسه نتایج احتمالاتی و تعینی
  • تخمین منحنی پاسخ زمین در بلندمدت با اعمال ضریب کاهش مقاومت
asam-logo

45000 تومان

 • مروری بر طبقه بندی مهندسی سنگ ها
 • ویژگی های فیزیکی سنگ ها
 • کاربرد سازه های زیر زمینی
 • مرور مطالب مکانیک سنگ
 • سیستم های نگه داری تونل ها و فضاهای زیر زمینی
 • نحلیل نمودارهای مقاومت سنگ
 • مروری بر اندرکنش تونل و سیستم نگهدار
 • منحنی پاسخ زمین  در برابر تنش های وارد شده
 • معرفی و  ارائه کتاب تحلیل سازه های زیر زمینی
 • معرفی و کار با نرم افزار راک ساپورت
نوآوران گرمی

17000 تومان

 

در این پروژه نمونه سنگ از نوع سیلت استون که خراشیده نمی شود یا با چاقوی جیبی کنده نمی شود، حفاری تونل با استفاده از دستگاه حفار (TBM) در عمق ۲۲۰ متری از سطح زمین صورت گرفته و طبق شاخص های زمین شناسی ساختگاه سنگ مورد نظر به صورت بلوکی منفعل درزه دار با وضعیت سطحی بد می باشد. قطر تونل حفاری شده ۱۴ متر طرح شده و شاخص مقاومت سنگ دست نخورده  ?cr =25mpa تعیین گردیده است. مقدار ثابت ماده سنگ طبق نام سنگ در برگیرنده با استفاده از جدول مربوطه برابر با mi=7  تعیین گردیده است، و نیز شاخص مقاومت زمین شناسی که همان GSI می باشد طبق اطلاعات و جداول مربوطه به مقدار ۳۰ بدست آمده است.

تکسیویل

17000 تومان

برای حفاری تونل مورد نظر به قطر ۱۴ متر با دستگاه حفار (TBM) استفاده شده است و عمق حفاری نیز از سطح زمین ۲۲۰ متر می باشد، نمونه سنگ مورنظر در اطراف تونل از نوع سیلت استون است که با چاقوی جیبی کنده نمی شود یا خراشیده نمی شود مطابق شاخص های زمین شناسی، ساختگاه سنگ مورد نظر به صورت بلوکی منفعل درزه دار با وضعیت سطحی بد است. شاخص مقاومت سنگ دست نخورده  𝝈cr =25mpa تعیین گردیده است. مقدار ثابت ماده سنگ با استفاده از جدول مربوطه و مطابق نام سنگ موجود در اطراف تونل، برابر با mi=7  بدست آمده است، ونیز شاخص مقاومت زمین شناسی که همان GSI است، طبق اطلاعات وجدول های مربوطه به مقدار ۳۰ تعیین شده است.

نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه