RockWorks

RockWorks

معرفی نرم افزار RockWorks

RockWorks استانداردی در صنعت نفت، محیط زیست، ژئوتکنیک و معدن برای نمایش داده های سطحی و زیر سطحی با ابزارهای شناخته شده ای مانند نقشه ها، لوگ ها، مقاطع، نمودارها، مدل های توپر و محاسبات حجم است.
RockWorks گزینه های بی شماری برای تجزیه و تحلیل داده های سطحی و زیر سطحی ارائه می دهد و انواع مختلفی از داده ها از جمله چینه شناسی، سنگ شناسی، اندازه گیری ژئوشیمی / ژئوفیزیک / ژئوتکنیک، فواصل رنگ، شکستگی و داده های آبخوان را می پذیرد.

rockworks

rockworks

امکان نمایش خروجی های نرم افزار RockWorks در پنجره های 2 بعدی و 3 بعدی مشاهده / ویرایش داخلی خود نرم افزار وجود دارد. همچنین می توان این خروجی ها را به CAD ،Google Earth و سایر برنامه های GIS وارد کرد. در ماژول ReportWorks نیز امکان ایجاد Layout برای گزارش ها و پوسترها فراهم شده است.
RockWorks در سه سطح ویژگی ارائه می شود:
 • پایه (Basic): همه برنامه های کاربردی، به علاوه نقشه های گمانه ها و لوگ ها
 • استاندارد (Standard): همه ابزارهای سطح پایه، به علاوه مدل سازی مدیریت گمانه: سنگ شناسی، چینه نگاری، ژئوفیزیک / ژئوشیمیایی / ژئوتکنیک، سفره های زیرزمینی، رنگ ها و شکستگی ها
 • پیشرفته (Advanced): همه ابزارهای سطح استاندارد، به علاوه پشتیبانی از پایگاه داده سرور SQL، اتوماسیون برنامه (برنامه نویسی)، نمودارهای مدیریت گمانه های نفتی

دانلود نرم افزار RockWorks

آموزش ویدئویی نرم افزار RockWorks

لوگو فرادرس

18000 تومان

 • کلیاتی از RockWorks
  • پنجره های RockWorks

 

 • RockWorks utilities
  • بررسی بعضی از فرمان های منوی فایل
  • نمایش ابعاد پروژه
  • منوی map
  • منوی grid
  • منوی solid
  • منوی volumetric
  • منوی hydrology
  • منوی hydrochemistry
  • منوی linears
  • منوی plan
  • منوی stat
  • منوی survey
  • منوی widgets

 

 • نمایش خروجی داده ها

 

 • Borehole manager
  • اجرای برنامه
  • خلاصه جدول داده
  • انتخاب یک نقشه موقعیت گمانه ها
  • Strip loge
  • ایجاد نمودارها و مدل های Lithology
  • Serigraphy
  • I-data
  • P-data
IROCK

170000 تومان

 • آشنایی با RockWorks وکاربردهای مختلف آن
 • آشنایی باپنجره‌های مختلف نرم‌افزار
 • آشنایی با پنجره‌های نمایشگر خروجی در نرم‌افزار
 • چگونگی تعریف یک پروژه اکتشافی
 • تعیین ابعاد یک پروژه زمین‌شناسی و اکتشافی
 • روش و فرمت ورود اطلاعات
 • چگونگی تهیه گرید (شبکه‌بندی) برای موارد گوناگون
 • چگونگی تهیه نقشه‌های دوبعدی از توزیع عیار، پارامترهای زمین‌شناسی و ژیوفیزیکی
 • چگونگی مدلسازی سه‌بعدی گمانه‌ها (از نظر سنگ‌شناسی و لایه‌بندی، توزیع عیار یا پارامتر ژیوفیزیکی، قرارگیری گسل‌ها و سطح ایستابی در آنها )
 • مدل‌سازی سه‌بعدی زمین‌شناسی یک کانسار (سنگ‌شناسی و لایه‌بندی)
 • کلیاتی از rockworks
 • آشنایی با محیط و پنجره‌های Rockworks
 • Rockworks utilities
 • بررسی بعضی از فرمان های منوی فایل
 • نمایش ابعاد پروژه
 • منوی map
 • منوی grid
 • منوی solid
 • منوی volumetric
 • منوی hydrology
 • منوی hydrochemistry
 • منوی linears
 • منوی plan
 • منوی stat
 • منوی survey
 • منویwidgets
 • نمایش خروجی داده‌ها
 • Borehole manager
 • اجرای برنامه
 • خلاصه جدول داده
 • انتخاب یک نقشه موقعیت گمانه‌ها
 • Strip loge
 • ایجاد نمودارها و مدلهای litho logy
 • Serigraphy
 • I-data
 • P-data
IROCK

9900 تومان

 • آشنایی با RockWorks وکاربردهای مختلف آن
 • آشنایی باپنجره‌های مختلف نرم‌افزار
 • آشنایی با پنجره‌های نمایشگر خروجی در نرم‌افزار
 • چگونگی تعریف یک پروژه اکتشافی
 • تعیین ابعاد یک پروژه زمین‌شناسی و اکتشافی
 • روش و فرمت ورود اطلاعات
 • چگونگی تهیه گرید (شبکه‌بندی) برای موارد گوناگون
 • چگونگی تهیه نقشه‌های دوبعدی از توزیع عیار، پارامترهای زمین‌شناسی و ژیوفیزیکی
 • چگونگی مدلسازی سه‌بعدی گمانه‌ها (از نظر سنگ‌شناسی و لایه‌بندی، توزیع عیار یا پارامتر ژیوفیزیکی، قرارگیری گسل‌ها و سطح ایستابی در آنها )
 • مدل‌سازی سه‌بعدی زمین‌شناسی یک کانسار (سنگ‌شناسی و لایه‌بندی)
 • کلیاتی از rockworks
 • آشنایی با محیط و پنجره‌های Rockworks
 • Rockworks utilities
 • بررسی بعضی از فرمان های منوی فایل
 • نمایش ابعاد پروژه
 • منوی map
 • منوی grid
 • منوی solid
 • منوی volumetric
 • منوی hydrology
 • منوی hydrochemistry
 • منوی linears
 • منوی plan
 • منوی stat
 • منوی survey
 • منویwidgets
 • نمایش خروجی داده‌ها
 • Borehole manager
 • اجرای برنامه
 • خلاصه جدول داده
 • انتخاب یک نقشه موقعیت گمانه‌ها
 • Strip loge
 • ایجاد نمودارها و مدلهای litho logy
 • Serigraphy
 • I-data
 • P-data
asam-logo

49000 تومان

 • روش و فرمت ورود اطلاعات
 • چگونگی تهیه گرید (شبکه‌بندی) برای موارد گوناگون
 • بررسی مشخصات لاگ های حفاری جهت طراحی
 • بررسی گمانه ها با شیب و آزیموت مختلف
 • ترسیم نقشه دو بعدی گمانه ها با مختصات سرگمانه
 • بررسی اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی لاگ های مطالعاتی مانند (نقاط توپوگرافی ولیتولوژی …)
 • نمایش لاگ های حفاری به صورت منفرد و نمایش اطلاعات گمانه درترازهای مختلف
 • نمایش گمانه ها به صورت سه بعدی  و نمایش اطلاعات lithology و Stratigraphy
 • نمایش بلوک لیتولوژی و زدن section در بین گمانه و خروجی گرفن در دیدهای مختلف جهت
 • ترسیم نقشه لیتولوژی در تراز های مختلف ارتفاعی
 • ترسیم مدل lithology و Stratigraphy خروجی گرفتن از نقشه ها جهت استفاده در گزارش و مقالات پژوهشی
asam-logo

40000 تومان

 • بررسی استانداردهای آب کشاورزی
 • بررسی استاندارد های اب شرب
 • برررسی استاندارد های آب صنعتی
 • رسم نمودار های آب و تحلیل آن(نمودار شولر و ویلکوکس واستیف و پایپر اشاره است )
 • ترسیم نمودار ها با نرم افزار Chemistry-RockWorks
 • بررسی مقاله کیفیت آب و مطالعات آماری و نحوه کلاس بندی با نرم افزار اکسل و minitab
 • ارائه کتابچه راهنما جهت نمونه برداری در صحرا
geovid

400000 تومان

 • بخش اول:
  • معرفی بخشهای مختلف صفحه اصلی نرم افزار
  • ایجاد پروژه جدید
  • ایجاد جدول داده ها در اکسل
  • ورود داده های اکسل به نرم افزار
  • نحوه ایجاد فیلد جدید در تبهای مختلف
  • معرفی Type Table

 

 • بخش دوم:
  • تهیه نقشه گمانه ها
  • تهیه نقشه توپوگرافی
  • تهیه نقشه اینتروال رنگی بر اساس فیلد دلخواه
  • تهیه فایل KMZ یا KML از گمانه ها جهت نمایش در نرم افزار Google Earth
  • تهیه پروفیل نواری یک گمانه 2D Striplog
  • تهیه Section و Profile از Striplog و بررسی تفاوت این دو
  • نحوه ایجاد Projected Section
  • تهیه 3D Striplog
  • تهیه فایل KMZ و فایل ویدئویی با فرمت Avi از گمانه ها
  • ایجاد مدل I-Data
  • نمایش هم زمان مدل ژئوشیمی (I-Data) و مدل لیتولوژی

 

 • بخش سوم:
  • ساخت نقشه های ساختاری استراتیگرافی دو بعدی و سه بعدی
  • ساخت مدل سه بعدی سطوح سازندهای مختلف
  • ساخت نقشه های ضخامت و آیزوپک دو بعدی و سه بعدی
  • نحوه تغییر Color Intervals و سفارشی سازی نقشه های ضخامت
  • ایجاد دیاگرام سه بعدی ضخامت و حذف بخشهای نازک و تعیین حجم و وزن سازند
  • Explode سازندهای موجود در مدل
  • تهیه مقاطع استراتیگرافی و Fence Diagram
  • تهیه خروجی Fence Diagram در نرم افزار Google Earth

 

 • بخش چهارم:
  • تهیه دیاگرام سه بعدی لیتولوژی و تعیین حجم و وزن سازندها
  • فیلتر لایه های لیتولوژی مختلف و مقدار حجم هر لایه
  • تهیه سکشن افقی، شمالی جنوبی و شرقی غربی در اعماق و بخشهای مختلف
  • اضافه کردن مدل سه بعدی گمانه ها به مدل سه بعدی لیتولوژی و نمایش هم زمان خروجی Google Earth از کل مجموعه
  • تهیه Profile و Fence Diagram از مدل لیتولوژی
  • تهیه دیاگرام Isopach

 

 • بخش پنجم:
  • ساخت مدل I-Data
  • فیلتر مدل لیتولوژی
  • تهیه Fence Diagram لیتولوژی
  • تغییر رنگ بندی دیاگرام لیتولوژی
  • ساخت مدل P-Data و خروجی های مختلف آن
  • ساخت انیمیشن به صورت Reveal

 

 • بخش ششم:
  • ورود داده های مربوط به آبخوان در تب Water Level و ایجاد مدل سه بعدی آبخوان
  • تهیه نقشه دو بعدی سطح/بیس آبخوان و نقشه Isopach
  • ساخت مدل T-Data
  • ساخت نقشه پارامتری زمان بندی شده

 

 • بخش هفتم:
  • نحوه ورود داده به بخش Utility و ویرایش آن
  • ایجاد نقشه EZ-Map مربوط به یک پارامتر
  • نحوه Drape نقشه EZ-Map بر روی مدل Grid سه بعدی
  • ذخیره DataSheet
  • معرفی آپشن 3-Dimentional Point Plotting
  • تهیه نقشه از یک پارامتر سطحی به صورت مدل سه بعدی به کمک Grid-Based Map
  • تهیه نمودار کیکی از اطلاعات به کمک Pie-Chart Map
  • تهیه دیاگرام پایپر (Piper Diagram)
  • معرفی دستور Grid & Grid
  • معرفی Grid Range Filter
  • معرفی سایر تبها به صورت کلی
  • اضافه کردن عکس هوایی به مدل

نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه