آموزش نرم افزار Water GEMS در وبسایت مجموعه SoftwareTST از طریق برگزاری وبینارهای (دوره های آموزشی غیر حضوری) عمومی و خصوصی و ویدئوهای آموزشی انجام می شود. وبینار آموزش نرم افزار Water GEMS بصورت کاملا تعاملی همراه با رفع اشکال و انجام گام به گام مراحل مختلف آموزش همراه است. همچنین ویدئوهای آموزش Water GEMS در اختیار تمامی شرکت کنندگان در وبینارهای عمومی و خصوصی آموزش این نرم افزار قرار داده می شود. تمامی شرکت کنندگان در وبینارهای آموزش Water GEMS و خریداران ویدئوهای آموزشی این نرم افزار، از پشتیبانی مادام العمر مجموعه SoftwareTST برخوردار هستند و در صورت وجود هرگونه سوال یا اشکال در زمینه آموزش نرم افزار Water GEMS ، می توانند با ارسال تیکت، پاسخ خود را از مدرس این نرم افزار دریافت کنند. آموزش نرم افزار Water GEMS شامل سرفصل های متعددی است که تمامی این سرفصل ها در وبینار عمومی، آموزش داده می شوند. در مورد وبینار خصوصی و دریافت ویدئوهای آموزشی، امکان انتخاب سرفصل از طرف کاربر وجود دارد تا به این طریق صرفا سرفصل های مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار داده شود و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری گردد.

 • موقتا امکان ثبت نام در دوره های غیر حضوری و دریافت ویدئوهای آموزش این نرم افزار وجود ندارد


وبینار عمومی


 • 16 ساعت وبینار آموزشی
  پشتیبانی مادام العمر
  هزینه ثبت نام : -

ویدئو آموزشی


 • در حال حاضر امکان دریافت ویدئوهای آموزشی وجود ندارد
  پشتیبانی مادام العمر
  قابلیت انتخاب سرفصل
  هزینه دریافت همه سرفصل ها: -

وبینار خصوصی


 • در حال حاضر امکان درخواست وبینار خصوصی وجود ندارد
  پشتیبانی مادام العمر
  قابلیت انتخاب سرفصل
  هزینه دریافت همه سرفصل ها: -

1- معرفی مطالب ارائه شده در دوره آموزش نرم افزار واترجمز

هزینه وبینار خصوصی: –

انتخاب زمان دوره طرح

برآورد جمعیت انتهای طرح

انتخاب جنس لوله های شبکه آبرسانی

هزینه وبینار خصوصی: 20 هزار اومان

نیاز مصرف خانگی

نیاز مصرف عمومی

نیاز مصرف صنعتی و تجاری

نیاز فضای سبز

آب بدون درآمد

هزینه وبینار خصوصی: 25 هزار تومان

نیاز در شرایط حداکثر مصرف روزانه و تعیین ضریب حداکثر مصرف روزانه

نیاز در شرایط حداکثر مصرف ساعتی وتعیین ضریب حداکثر مصرف ساعتی

هزینه وبینار خصوصی: 25 هزار تومان

آوردن نقشه از طریق background برای ترسم شبکه

ترسم ومدلسازی گره ها (junction )

ترسیم ومدل سازی لوله ها (pipe)

ترسیم و مدل سازی منبع آب (reservoir)

ترسیم و مدل سازی مخزن آب (tank)

ترسیم و مدل سازی انواع شیر ها: شیرهای فشار شکن، شیرهای یک طرفه و…

ترسیم ومدل سازی پمپ ها (pump)

هزینه وبینار خصوصی: 40 هزار تومان

اختصاص و ویرایش اطلاعات گره ها (junction )

اختصاص و ویرایش اطلاعات لوله ها (pipe)

اختصاص و ویرایش اطلاعات منبع آب (resevoire)

اختصاص و ویرایش اطلاعات مخزن آب (tank)

اختصاص و ویرایش اطلاعات انواع شیر ها: شیرهای فشار شکن، شیرهای یک طرفه و…

اختصاص و ویرایش اطلاعات (pump)

هزینه وبینار خصوصی: 40 هزار تومان

تنظیم پارامترهای تحلیل شبکه وگرفتن ایرادات احتمالی

مشخص کردن محدوده حداقل و حداکثر برای سرعت و فشار

نوشتن (Anonating) نتایج تحلیل بر روی گره ها و لوله ها

رنگ بندی (color coding) محدوده سرعت و فشار

آنالیز شبکه و تغییر قطر به منظور رسیدن به سرعت و فشار های قابل قبول

نحوه بهره برداری از شیرهای فشار شکن در فشارهای بالا

هزینه وبینار خصوصی: 70 هزار تومان

مشخص کردن الگوی مصرف در 24 ساعت شبانه روز

اعمال اگوی مصرف 24 ساعته یه گره ها و تبدیل مصرف از حداکثر ساعتی به حالت دینامیک 24 ساعته

آنالیز شبکه و کنترل به منظور عدم تجاوز سرعت و فشار از مقادیر قابل قبول

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

مشخص کردن میزان تقاضای مورد نیاز آتش سوزی با توجه به بافت شهری

تعریف سناریوهای مختلف آتش سوزی و اختصاص دبی به گره ها

آنالیز سناریوهای مختلف تعریف شده

انتخاب بحرانی ترین سناریو بر اساس میزان سرعت و فشار

کنترل سرعت و فشار در بحرانی ترین سناریو به منظور جلوگیری از عبور از فشار و سرعت های قابل قبول

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

انتخاب پمپ باتوجه به منحنی هد-دبی و میزان راندمان پمپاژ

روش حداقل و حداکثر ارتفاع مخزن برای خاموش و روشن شدن پمپ

روش زمان بندی ساعتی برای روشن و خاموش شدن پمپ

ترکیب روش زمان بندی و روش حداقل و حداکثر ارتفاع مخزن برای خاموش و روشن شدن پمپ

هزینه وبینار خصوصی: 90 هزار تومان

حجم مورد نیاز برای ذخیره اضطراری

حجم مورد نیاز برای آتش سوزِی

حجم مورد نیاز برای متعادل سازی ناشی از نوسان

محاسبه حجم مفید و حجم کل مخزن

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

نتایج به صورت جدولی

نتایج به صورت نموداری

نتایج به صورت کانتورهای فشار و سرعت

گرفتن پروفیل از لوله ها

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

ارتباط نرم افزار Water Gems  با Auto Cad

ارتباط نرم افزار Water Gems  باGoogle Earth

ارتباط نرم افزار Water Gems  با نرم افزار  Civil3D

ارتباط نرم افزار Water Gems  با نرم افزار Arc GIS

هزینه وبینار خصوصی: 90 هزار تومان

معرفی روش های آنالیز کیفی در نرم افزار Water Gems

آنالیز به روش سن آب (age)

آنالیز به روش میزان غلظت آلودگی مانده در سیستم (constiute)

آنالیز به روش میزان غلظت آلودگی مانده در سیستم (constiute)

هزینه وبینار خصوصی: 90 هزار تومان

معرفی کردن پمپ ها برای محاسبه انرژی

تعریف کردن تعرفه برق در ساعات مختلف شبانه روز

محاسبه کردن هزینه انرژی پمپاز

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

نحوه انجام عمل بهینه سازی انرژی

معرفی کردن پمپ ها برای محاسبه کمترین انرژی

معرفی قید های موجود در حین عمل بهینه سازی

انجام عمل بهینه سازی

معرفی کردن پمپاژ بهینه به عنوان یک سناریو

هزینه وبینار خصوصی: 60 هزار تومان

نحوه انجام عمل بهینه سازی شبکه توزیع طراحی شده

تعریف توابع هدف مورد استفاده برای بهینه سازی

وارد کردن قطر و هزینه واحد طول هر قطر برای انتخاب به عنوان بهینه سازی

انتخاب گروه لوله های با قطر یکسان برای بهینه سازی

معرفی قیدهای موجود در حین عمل بهینه سازی

تنظیم گزینه های بهینه سازی و انجام عمل بهینه سازی

بررسی جواب های به دست آمده و  معرفی کردن حالت بهینه به عنوان یک سناریو جدید

هزینه وبینار خصوصی: 90 هزار تومان

وارد کردن داده های مشاهده ای

معرفی عدم قطیعت های موجود

کالیبراسیون با توجه به عدم قطعیت زیری لوله ها

کالیبراسیون با توجه به عدم قطعیت مصرف شبکه

کالیبراسیون با توجه به عدم قطعیت

معرفی کالیبراسیون کالیبراسون انجام گرفته به عنوان یک سناریوی جدید

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

2- معرفی نرم افزار واترجمز

بدون شک محاسبات در زمینه شبکه های توزیع آب یکی از دشوارترین زمینه ها در رشته مهندسی عمران می باشد از این جهت نیازمند نرم افزارهای تجاری هستیم تا هم زمان با اینکه ورودی ها را به راحتی به نرم افزار می دهیم، محاسبات را به  صورت سریع برای سناریوهای مختلف انجام داده، بتوان به صورت گرافیکی نتایج را مشاهده نموده و خروجی های مناسب را گرفته و در اختیار تصمیم گیران در این حوزه قرار داد.

 

آموزش واترجمز ، آموزش نرم افزار واترجمز ، آموزش ویدئویی water gems

 

نرم افزار Water GEMS با قابلیت انجام آنالیزهای هیدرولیکی و کیفی همچنین قابلیت بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک توانایی انجام موارد گفته شده را دارد. دانشجویان و مهندسان عمران، محیط زیست و بهداشت محیط که در زمینه شبکه های آب مشغول به آموزش و فعالیت هستند، با استفاده از این نرم افزار می توانند انواع شبکه های شهری و روستایی، سیستم پمپاژ و مخزن را طراحی کنند، انالیز کیفی انجام دهند و با استفاده از قابلیت های موجود این نرم افزار بتوانند شبکه های آب را برای منظور های مختلف بهینه سازی کنند. همچنین می توانند با توجه به وجود عدم قطعیت های مختلف، برای شبکه موجود در نرم افزار، کالیبراسیون انجام دهند تا بتوان راهکارهای مدیریتی مانند کنترل فشار و تزریق کلر را با قابلیت اطمینان بالا انجام داد.

در طی این دوره نرم افزار Water GEMS را در قالب یک پروژه واقعی طراحی شبکه توزیع آب در دو قسمت مقدماتی و پیشرفته آموزش خواهیم داد.

قسمت مقدماتی

ابتدا از تعریف کلیات مانند انتخاب دوره طرح و برآورد جمعیت انتهای دوره طرح و انتخاب جنس لوله های شبکه توزیع آب و تعریف سرانه انواع نیازهای مختلف آبی بر اساس آیین نامه 3-117، شروع خواهیم کرد سپس وارد نرم افزار شده شده و نحوه آوردن نقشه به نرم افزار و ترسیم انواع المان ها و اختصاص و ویرایش اطلاعات المان ها را توضیح خواهیم داد سپس با معرفی منابع تامین آب شبکه آبرسانی، شروع به آنالیز کردن شبکه برای نیاز حداکثر ساعتی می کنیم. بعد از طراحی شبکه در حالت حداکثر ساعتی، شبکه را در شرایط نیاز دینامیک 24 ساعته مورد بررسی قرار می دهیم سپس نحوه انتخاب سیستم پمپاژ و پمپ را توضیح خواهیم داد. شبکه توزیع آب را باید برای بحرانی ترین سناریوی آتش سوزی نیز آنالیز کنیم .در نهایت سعی می کنیم حجم مخزن مورد نیاز برای شبکه آبرسانی را حساب کنیم. بعد از نهایی شدن طراحی نحوه خروجی گرفتن از نرم افزار را توضیح خواهیم داد.

 

آموزش واترجمز

قسمت پیشرفته

وارد نرم افزار شده و نحوه ارتباط این نرم افزار با دیگر نرم افزار ها مانند GIS، Google Earth و Civil3D را توضیح می دهیم تا به صورت اتوماتیک بتوانیم تراز و دبی گره ها و همچنین شبکه لوله گذاری را به نرم افزار معرفی کنیم. سپس نحوه آنالیز کیفی با نرم افزار و محاسبه هزینه انرژی پمپاژ را توضیح میدهیم و بعد از انواع بهینه سازی ها مانند بهینه سازی پمپاژ ، بهینه سازی هزینه طراحی شبکه را توضیح میدهیم و در نهایت کالیبراسیون شبکه های موجود را برای پیدا کردن موارد نزدیک به واقعیت داده های دارای عدم قطعیت توضیح داده می شود.

با توجه به افزایش جمعیت شهری و به وجود آمدن شهرهای جدید و در نتیجه افزایش نیاز به آب آشامیدنی با کیفیت قابل قبول، از سوی دیگر به دلیل فرسوده شدن شبکه های قدیمی توزیع آب و نیاز به طراحی مجدد و همچنین هزینه های بالای طراحی ونگهداری این سیستم ها ایجاب می کند تا افرادی که می خواهند در بازار کار گسترده ای که در این زمینه در کشور و در کشورهای همسایه وجود دارد فعالیت کنند به طراحی و بهینه سازی طراحی و بهره برداری شبکه های آب با استفاده از نرم افزار قدرتمند Water Gems مسلط باشند.

3- پشتیبانی و خدمات مجموعه SoftwareTST

با شرکت در وبینار و یا دریافت فایل های آموزش ویدئویی واترجمز از خدمات زیر بهره مند شوید:

 • ارائه مطالب بر اساس سرفصل های انتخابی شما
 • تعیین زمان وبینار خصوصی آموزش نرم افزار واترجمز بر اساس زمان درخواستی شما
 • در صورت داشتن سوال، با گذاشتن کامنت، تیکت و یا ارسال ایمیل در سایت مجموعه، در کمتر از 48 ساعت به ان پاسخگو هستیم
 • در اختیار قرار دادن تمامی داده های مورد استفاده در هر فایل اموزشی
 • دانلود و آموزش رایگان نصب نرم افزار واترجمز

0/5

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Water GEMS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشتن دیدگاه

0/5