Primavera

Primavera

معرفی نرم افزار Primavera

Primavera P6 Professional Project Management یک راه حل قدرتمند و آسان برای برنامه ریزی، مدیریت و اجرای پروژه ها است. این نرم افزار پس از اینکه شرکت Oracle در سال 2008، Primavera Systems Incorporation را خریداری کرد، با نام Oracle Primavera P6 نیز شناخته می شود.

Primavera P6 Professional Project Management به مدیران و برنامه ریزان پروژه ها، قابلیت “کنترل” می دهد که بیشترین ارزش را دارد. Primavera P6 Professional Project Management که یک نرم افزار استاندارد شناخته شده برای مدیریت پروژه با عملکرد بالا است، برای مدیریت پروژه های مقیاس بزرگ، بسیار پیچیده و چند وجهی طراحی شده است. این نرم افزار می تواند برای سازماندهی پروژه های تا 100000 فعالیت مورد استفاده قرار گیرد و قابلیت مدیریت منابع نامحدود و تعداد نامحدودی از برنامه های هدف را دارد. داده های عظیم به ابزارهای سازمانی پیچیده و در عین حال بسیار انعطاف پذیر نیاز دارند که روش های زیادی را برای سازمان دهی، فیلتر کردن و مرتب سازی فعالیت ها، پروژه ها و منابع به کاربران ارائه می دهد.

Primavera P6 Professional معمولاً در صنایعی مانند مهندسی، ساخت و ساز، هوا فضا، دفاع، تاسیسات، نفت و گاز استفاده می شود. Primavera P6 Professional ابزار ترجیحی برای برنامه ریزان و مدیران پروژه در صنایعی است که برنامه ریزی با جزییات کامل، سریع و دقیق از عناصر حیاتی برای برنامه ریزی، اجرا و موفقیت پروژه است.

 

primavera

 

ویژگی های این نرم افزار

  • برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل پروژه
  • اختصاص منابع به وظایف و پیگیری پیشرفت
  • نظارت و ترسیم عملکرد پروژه در مقابل برنامه
  • تجزیه و تحلیل گزینه های مختلف
  • به روز رسانی همزمان توسط چندین کاربر
  • تهیه گزارش و گرافیک برنامه ها و منابع

 

primavera

 

مزایای استفاده از Primavera:

  • Primavera P6 شامل تمام ویژگی هایی است که امکان تنظیم یک برنامه ریزی مشخص را فراهم می کند. این موضوع شامل گزینه های ارزش کسب شده، ابزارهای مدیریت پایه کاربر پسند و گزینه های گزارشگری یکپارچه است.
  • Primavera P6، امکان گزارش پیشرفت پروژه را فراهم می کند. در نتیجه برای گزارش پیشرفت به برنامه دیگری نیازی نیست.
  • با توجه به ظرفیت حداکثر 100000 فعالیت و تعداد نامحدود منابع و کدهای فعالیت، Primavera P6 برای انواع پروژه ها مناسب است. علاوه بر این، پایگاه داده می تواند شامل تعداد نامحدودی از پروژه ها باشد.
  • این نرم افزار انعطاف پذیری بالایی دارد و بستری را فراهم می کند که به شما امکان مرتب سازی، فیلتر کردن و انتخاب به روش های مختلف را می دهد. همچنین امکان بررسی روند پروژه از جنبه های مختلف وجود دارد.
  • یک پایگاه داده متمرکز این امکان را به کاربر می دهد همزمان و با چندین کاربر در یک پروژه کار کند. Primavera P6  را می توان به عنوان یک سیستم مستقل و چند کاربره استفاده کرد.
  • بسته نرم افزاری حاوی ابزاری است که برنامه های واقع گرایانه و مفصلی را براساس “Critical Path Method” ایجاد می کند.
  • کاربر به طرح های GANTT ،PERT ،Trace Logic ،Histograms ،S-curves و گزارش بارگیری منابع دسترسی خواهد داشت.

دانلود نرم افزار Primavera

آموزش ویدئویی نرم افزار Primavera

لوگو فرادرس

30000 تومان

 • درس یکم: آشنایی با محیط نرم افزار – تنظیمات نرم افزار
  • نوار منو – Menu Bar
  • نوار ابزار – Tool Bar
  • نوار راهنما – Directory Bar
  • نوار دستورها – Command Bar
  • تنظیمات سیستمی- Admin Preferences
  • تنظیمات کاربری – User Preferences
  • Admin Categories
  • تعریف واحد پولی – Currencies

 

 • درس دوم: ساختار پروژه ها
  • ایجاد ساختار شکست سازمانی – OBS
  • ایجاد ساختار پروژه ای سازمان – EPS

 

 • درس سوم: تقویم ها – Calendars – اضافه کردن پروژه جدید و تنظیم WBS
  • انواع تقویم ها
  • ایجاد تقویم خصوصی و تنظیم پیش فرض ها
  • اضافه کردن یک پروژه جدید به EPS
  • ایجاد ساختار شکست کارها – WBS
  • تنظیمات مربوطه به زبانه های موجود در صفحه Project

 

 • درس چهارم: فعالیت ها و روابط بین آن ها
  • فعالیت ها- Activities
  • اضافه کردن فعالیت ها به پروژه
  • تنظیمات مربوطه به زبانه های موجود در صفحه Activities
  • ایجاد روابط پیش نیازی و پس نیازی بین فعالیت ها

 

 • درس پنجم: منابع – Resources
  • تعریف منابع- Resources
  • تنظیمات مربوطه به زبانه های موجود در صفحه Resources
  • تخصیص منابع به فعالیت ها – Add Resources

 

 • درس ششم: اسناد و مدارک پروژه (WPs & Docs) و هزینه های مستقل از منابع (Expenses)
  • تخصیص اسناد و مدارک به پروژه
  • زبانه های موجود در صفحه WPS & DOC
  • تخصیص هزینه های مستقل از منابع به پروژه
  • زبانه های موجود در صفحه Expenses

 

 • درس هفتم: اختصاصی سازی شیوه نمایش نماهای مختلف – تهیه نسخه پشتیبان و Import و Export کردن پروژه و اطلاعات
  • ستون ها – Columns
  • تنظیم فونت – Table Font and Row
  • مرتب سازی و گروه بندی – Group & Sort
  • فیلترکردن – Filter
  • تنظیمات عمومی و نمایش گانت چارت
  • تنظیمات محور زمان – Timescale
  • آرایش گرافیکی – Layout
  • Copy and Paste
  • Export کردن اطلاعات و پروژه از پریماورا
  • Import کردن اطلاعات و پروژه به پریماورا

 

 • درس هشتم: زمان بندی و به روز رسانی پروژه
  • زمان بندی و به روز رسانی پروژه – Schedule
  • تنظیمات پروفایل مصرف منابع- Resource Usage Profile
  • تسطیح منابع
  • ایجاد خط مبنا – Baseline
  • تنظیمات کاربرگ مصرف منابع – Resource Usage Spreadsheet
  • تنظیمات پروفایل مصرف فعالیت ها – Activity Usage Profile
  • تنظیمات کاربرگ مصرف فعالیت ها – Activity Usage Spreadsheet

 

 • درس نهم: وارد کردن مقادیر واقعی و به روز رسانی پروژه – ساخت انواع گزارش ها – Reports
  • ثبت اطلاعات واقعی و به روز رسانی پروژه
  • مقایسه S-Curve واقعی و برنامه ای
  • پیگیری روال برنامه ای و واقعی پروژه – Tracking
  • دسته بندی گزارش ها
  • ساخت گزارش ها در پریماورا
  • روش های تهیه گزارش

 

 • درس دهم: سایر قابلیت های نرم افزار
  • تعریف و ایجاد ستون جدید- User Defined Fields
  • Global Change
  • ایجاد وب سایت در پریماورا – Project Website
  • جمع بندی نهایی
لوگو فرادرس

رایگان

این آموزش رایگان بخشی از آموزش نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera می باشد.

 • فعالیت ها و روابط بین آن ها
  • فعالیت ها- Activities
  • اضافه کردن فعالیت ها به پروژه
  • تنظیمات مربوطه به زبانه های موجود در صفحه Activities
  • ایجاد روابط پیش نیازی و پس نیازی بین فعالیت ها
لوگو فرادرس

28000 تومان

 • درس یکم: آشنایی و بیان مقدمات
  • معرفی موضوع مدیریت پروژه
  • بیان ضرورت یادگیری
  • معرفی پروژه و ویژگی های آن
  • معرفی برنامه و ویژگی های آن
  • معرفی سبد پروژه و ویژگی های آن
  • ارتباط پروژه، برنامه و سبد پروژه

 

 • درس دوم: ساختار پروژه
  • تعریف مدیر پروژه و وظایف آن
   • تیم پروژه و ویژگی های آن
  • انواع ساختارهای سازمانی
  • چرخه حیات پروژه
   • ویژگی فازهای چرخه حیات پروژه
  • معیارهای موفقیت پروژه

 

 • درس سوم: معرفی راهنمای (Project Management Body of Knowledge (PMBOK
  • نیازسنجی استفاده از راهنمای مدیریت پروژه
  • انواع استانداردها و راهنماهای مدیریت پروژه
  • معرفی راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه
  • معرفی فرایندهای مدیریت پروژه در PMBOK
  • معرفی کلی تکنیک های مدیریت پروژه مطابق با PMBOK

 

 • درس چهارم: فرایندهای مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK
  • فرایندهای آغازین
   • فرایندهای برنامه ریزی
  • فرایندهای اجرایی
  • فرایندهای کنترلی
  • فرایندهای اختتامیه
  • تعامل فرایندهای مذکور

 

 • درس پنجم: تکنیک های مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK
  • مدیریت یکپارچگی
  • مدیریت محدوده
  • مدیریت زمان
  • مدیریت هزینه
  • مدیریت کیفیت
  • مدیریت منابع انسانی
   • مدیریت ارتباطات
   • مدیریت ریسک
   • مدیریت تدارکات
   • مدیریت ذی نفعان
  • تعامل فرایندها و تکنیک های مدیریت پروژه
لوگو فرادرس

31000 تومان

 • درس یکم: مفاهیم اولیه
  • تعریف پروژه و تفاوت آن با کارهای عملیاتی
  • تاریخچه مدیریت پروژه
  • تعریف و ویژگی های پروژه
  • چرخه عمر پروژه
  • نرم افزارهای متداول برنامه ریزی و مدیریت پروژه
  • انواع قراردادهای داخلی و بین المللی اجرای پروژه
  • فرایندهای اصلی پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه

 

 • درس دوم: محدوده و ساختار شکست کار (WBS)
  • تعریف محدوده پروژه
  • فرایندهای مدیریت محدوده
  • بررسی انواع ساختار شکست کار
  • آموزش نرم افزار WBS charter

 

 • درس سوم: توالی فعالیت ها و برآورد زمان
  • روابط وابستگی بین فعالیت های پروژه
  • برآورد زمان انجام فعالیت ها
  • آشنایی با نمودار گانت
  • شبکه های گره ای
  • شبکه های برداری

 

 • درس چهارم: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های برداری
  • محاسبات مسیر پیشرو
  • محاسبات مسیر پسرو
  • محاسبات انواع فرجه و زمان های شناوری
  • محاسبات زمانی به روش جدولی

 

 • درس پنجم: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های گره ای
  • انواع روابط وابستگی در شبکه های گره ای
  • تبدیل روابط وابستگی
  • محاسبات زمانی در شبکه های گره ای

 

 • درس ششم: تخصیص منابع محدود
  • مفهوم منابع و انواع آن
  • گراف منابع
  • برنامه ریزی تخصیص منابع محدود

 

 • درس هفتم: تخصیص منابع نامحدود‎
  • مفهوم برنامه ریزی تسطیح منابع
  • مدل ریاضی تسطیح منابع
  • الگوریتم برگس
  • انواع مسائل معروف برنامه ریزی منابع

 

 • درس هشتم: برنامه ریزی تسطیح منابع
  • برآورد هزینه و تبادل هزینه و زمان
  • برآورد هزینه پروژه به روش تسطیح
  • برآورد هزینه پروژه به روش کل با جز
  • برآورد هزینه پروژه به روش هزینه بر مبنای فعالیت
  • دیاگرام جریان نقدی پروژه
  • مسئله موازنه هزینه و زمان
  • انواع هزینه های پروژه و نحوه محاسبه آنها
  • نحوه مدل سازی مسئله تبادل هزینه و زمان با استفاده از برنامه ریزی خطی
  • الگوریتم زیمنس

 

 • درس نهم: کنترل پروژه و انواع سیستم های کنترلی
  • کنترل و بهنگام سازی فرایندهای آغازین پروژه
  • کنترل فرایندهای اجرایی و بهنگام سازی برنامه پروژه
  • کنترل فرایندهای پایانی پروژه
  • سیستم کنترلی پس از اتمام
  • سیستم کنترلی برو نرو
  • سیستم کنترلی دوره ای
  • سیستم کنترلی سایبرنتیک

 

 • درس دهم: معرفی استانداردهای مدیریت پروژه و آشنایی با PMBOK و Prince 2
  • معرفی استانداردهای مدیریت پروژه
  • آشنایی با استاندارد PMBOK
  • فرایندهای پنج گانه PMBOK
  • دانش های ده گانه PMBOK
  • آشنایی با استاندارد Prince 2
  • اصول بنیادی Prince 2
  • زمینه های Prince 2
  • فرایندهای Prince 2

 

 • درس یازدهم: درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش حاصله
  • روش های سنتی درصد پیشرفت پروژه
  • مکانیزم تکنیک ارزش حاصله
  • کنترل پیشرفت برنامه و شاخص های ارزش حاصله
  • کنترل هزینه برنامه و شاخص های ارزش حاصله

 

 • درس دوازدهم: مدیریت ریسک
  • مفاهیم مدیریت ریسک
  • برنامه ریزی مدیریت ریسک
  • شناسایی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کمی ریسک ها
  • برنامه واکنش به ریسک ها
  • پایش و کنترل ریسک ها

 

 • درس سیزدهم: شبکه های احتمالی PERT
  • سیستم تخمین زمان در شبکه های PERT
  • شبکه های PERT و محاسبات زمانی آن
  • هزینه در شبکه های PERT

 

 • درس چهاردهم: شبکه های احتمالی GERT
  • آشنایی با تئوری فلوگراف
  • محاسبات زمانی شبکه های GERT
  • الگوریتم دستیابی به تابع توزیع احتمال یک فعالیت در عمل
پایگاه مدیریت ایران

رایگان

 • مقدمه و کلیات
 • ساختار شکست سازمانی و نوار ابزار ها
 • تقویم پروژه و ساختار کلی اجرای آن
 • تنظیمات پروژه و سطوح WBS
 • منابع پروژه و هزینه ها و اختصاص به فعالیت ها
 • اسناد و مدارک مورد نیاز و هزینه های مستقل
 • تنظیمات ساختار نمایشی و نمودار گانت و فیلتر ها
 • زمانبندی و بروزرسانی و کنترل و خط مبنا و کاربرگ
 • وارد کردن مقادیر واقعی و گزارش نهایی از پروژه
 • تعریف ستون جدید و تعریف فرمول های اختصاصی
هم آموز

179000 تومان

 

 • معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

 • تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

 • تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

 • مدیریت منابع

 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه

 • تعریف خط پایه (Baseline)

 • مبانی محاسبه پیشرفت پروژه

هم آموز

189000 تومان

 

 • پروژه چیست؟
 • تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها
 • تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها
 • مدیریت منابع
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه
 • مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی
 • محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه
 • مدیریت هزینه پروژه
 • تهیه گزارشات حرفه ای پروژه
 • آزمون پایانی
هم آموز

162000 تومان

 

 • بررسی روند مدیریت پروژه در دنیا و ایران
 • مفاهیم اساسی مدیریت پروژه
 • استانداردهای مدیریت پروژه
 • حوزه های دانش مدیریت پروژه
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه – برنامه ریزی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه – تعریف فعالیت ها
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه – زمانبندی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه – تدوین فعالیت ها
 • نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • آزمون پایانی
maktabkhooneh-logo

319000 تومان

 • فصل اول – آشنایی با مدیریت پروژه
 • فصل دوم – ایجاد برنامه زمان‌بندی
 • فصل سوم – مدیریت منابع
 • فصل چهارم – وزن دهی
 • فصل پنجم – بروزرسانی پروژه و گزارش دهی
 • پروژه نهایی
پرند

64000 تومان

 

آموزش Primavera P6 – دوره مقدماتی

1- آشنایی با پروژه
٢ – کنترل پروژه
٣ – معرفی نرم افزار
۴ – معرفی EPS
۵ – آشنایی با OBS
۶ – تعیین Responsible Manager
٧ – ایجاد تقویم کاری
٨ – ایجاد پروژه
٩ – تعیین زمان بندی و ثبت اسناد پروژه
١٠ – ایجاد پروژه با استفاده از Wizard
١١ – آشنایی با WBS
١٢ – آشنایی با Milestoneها
١٣ – معرفی Project Codeها
١۴ – آشنایی با فعالیت ها (١)
١۵ – آشنایی با فعالیت ها (٢)
١۶ – روابط فعالیت ها
١٧ – کار با فیلد ها
١٨ – آشنایی با Activity Codeها
١٩ – معرفی Stepها
٢٠ – نمودار گانت
٢١ – مقیاس زمانی
٢٢ – مسیر بحرانی و شناوری
٢٣ – کار با WPs & Docs
٢۴ – آزمون های عملی
٢۵ – آزمون های تستی

 

آموزش Primavera P6 – دوره متوسط

1- ابزار Global Change
٢ – زمان بندی فعالیت ها
٣ – تنظیمات زمان بندی
۴ – قیدهای زمانی
۵ – فیلترها
۶ – گروه بندی داده ها (١)
٧ – گروه بندی داده ها (٢)
٨ – کار با منابع
٩ – تعیین نرخ منابع
١٠ – تخصیص و تعیین منابع
١١ – منحنی توزیع منابع
١٢ – آشنایی با Roleها
١٣ – آشنایی با Cost Account
١۴ – آشنایی با Expenseها
١۵ – کار با Currencyها
١۶ – پیشرفت برنامه ای پروژه
١٧ – درصد پیشرفت برنامه ای
١٨ – محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای
١٩ – درصد پیشرفت هزینه ای
٢٠ – محاسبه درصد پیشرفت هزینه
٢١ – پیشرفت منابع و پیشرفت فیزیکی
٢٢ – محاسبه ارزش وزنی فعالیت ها
٢٣ – انواع Duration در فعالیت ها
٢۴ – آزمون های عملی
٢۵ – آزمون های تستی

 

آموزش Primavera P6 – دوره پیشرفته

1- تحلیل اطلاعات در Activity Usage Spreadsheet
٢ – تحلیل اطلاعات در یک بازه زمانی
٣ – تحلیل اطلاعات در Activity Usage Profile
۴ – نمای Resource Usage Spreadsheet
۵ – نمای Resource Usage Profile
۶ – مفهوم تسطیح منابع
٧ – نحوه تسطیح منابع
٨ – آشنایی با Baselineها
٩ – کار با Baselineها
١٠ – به کارگیری Baselineها
١١ – اطلاعات واقعی پیشرفت فعالیت ها
١٢ – درصد پیشرفت زمانی
١٣ – محاسبه درصد پیشرفت زمانی
١۴ – درصد پیشرفت واقعی منبعی و هزینه ای
١۵ – درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
١۶ – ارزش کسب شده پروژه
١٧ – شاخص های ارزش کسب شده
١٨ – کار با Layoutها
١٩ – آشنایی با محیط Tracking
٢٠ – آشنایی با محیط Issues
٢١ – تهیه پرینت
٢٢ – تهیه گزارش
٢٣ – ساخت وب سایت پروژه
٢۴ – آزمون های عملی
٢۵ – آزمون های تستی

Khonamon

185000 تومان

 • آشنایی کلی با نرم افزار پریماورا
 • دانلود، نصب و تعریف دیتابیس در پریماورا
 • مروری بر مزایای پریماورا و معماری آن
 • آشنایی با اجزا پروژه و Enterprise Project Structure
 • تعریف تقویم کاری وتغییرات مورد نیاز
 • تنظیمات مرتبط با پروژه احداث ساختمان دوبلکس
 • تعریف بسته های کاری و یا WBS
 • تکمیل فعالیت های و یا همان Activity
 • منابع، Resource ها، و وارد کردن آن ها در برنامه زمانبندی پروژه احداث ساختمان
 • رسم نمودار S-Curve، رسم نمودار درصد برنامه ریزی شده پیشرفت پروژه به کمک اکسل
 • توضیح کامل %Complete Type،
 • توضیح کامل Duration Type،
 • بروز رسانی برنامه زمانبندی، Update Progress و نکات مرتبط با بروز رسانی نرم افزار به کم ضرایب وزنی
 • ایجاد Portfolio و توضیحات مرتبط با آن و افزودن پروژه احداث ساختمان دوبلکس به Portfolio.
 • توضیحات تکمیلی Resource ها و همان منابع، توضیح منابع ماشین آلات و مصالح و اضافه کردن آن ها به پروژه احداث ساختمان دوبلکس.
 • WPs & Docs، ساخت مدارک و اضافه کردن آن به فعالیت ها با ذکر نمونه در ارتباط با پروژه احداث ساختمان دوبلکس.
 • Float، توضیح شناوری ها در پروژه احداث ساختمان دوبلکس.
 • Global Changes، توضیح تغییرات کلی پروژه به همراه یک مثال برای تغییر در بودجه با یک فرمول و ایجاد ستون ها توسط کاربر و در پروژه احداث ساختمان دوبلکس.
 • Roles، ایجاد قوانین و اضافه کردن آن به منابع در پروژه.
 • Currency، ایجاد واحد پولی و توضیحات کامل آن.
 • User Preferences، توضیحات کامل در ارتباط با تنظیمات کاربر.
 • Filters، ایجاد فیلتر در برنامه زمانبندی با ایجاد فیلتر گزارش سه هفته ای در برنامه زمانبدی احداث ساختمان دوبلکس.
 • Reports،کار با گزارش های از پیش تعریف شده و تغییر آن در برنامه زمانبندی.
 • Print Setup، تشریح کامل تنظیمات و تغییرات مورد نیاز برای پرینت برنامه زمانبندی احداث ساختمان دوبلکس
 • نحوه کار با نمودار منابع
 • نحوه کار با کد فعالیت ها

نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه