PetroMod

PetroMod

معرفی نرم افزار PetroMod

مدل های سیستم های نفتی شامل مدل های زمین شناسی 2D ،1D یا 3D در مقیاس بزرگ هستند. این مدل ها مناطقی از یک محل دپو برای اکتشاف و معدن کاری گرفته تا مطالعات منطقه ای کل حوضه ها و ارزیابی منابع در یک مقیاس بزرگ که حوضه های مختلفی را پوشش می دهد، شامل می شوند. مدل ها رکورد کاملی از تکامل یک سیستم نفتی، از جمله تاریخچه فشار و دما را ارائه می دهند. یک مدل سیستم های نفتی تنها راه برای ادغام تمام جنبه های فیزیکی (منبع، آب بندی و مخزن) و زمان، برای تعیین کمیت و تجزیه و تحلیل فرایندها و کاهش خطر اکتشاف را فراهم می کند. مدل ها را می توان در بستر نرم افزاری Petrel E&P، که ادغام کامل با داده های ورودی مهم مانند داده های لرزه ای و اطلاعات چاه، چارچوب ساختاری و سازندگان نرم افزار PetroMod را فراهم می کند، ایجاد کرد. همچنین می توان مدل ها را مستقیماً در نرم افزار PetroMod ساخت.

 

petromod

petromod

هندسه مدل

 • دینامیکی: تغییرات در حین شبیه سازی بر اساس رسوب گذاری و تراکم از جمله فرآیندهای زمین شناسی مانند فرسایش یا دیاپیریسم نمک (در نرم افزار Petrel موجود نیست).
 • ترمیم ساختاری: تعریف صریح (explicit) ساختار متغیر در طول زمان زمین شناسی از طریق یک حالت خاص (TecLink) برای محیط های تکتونیکی پیچیده کششی و فشاری با گسل لایه های تخریب شده.
 • لایه ها: توالی لایه های زمین شناسی، که در طی یک رویداد چینه نگاری، انباشته شده و به مناطقی با رخساره های مشابه تقسیم می شود.
 • رخساره: مشخصات لیتولوژی سنگ و رخساره های آلی، از جمله تکامل نفوذ پذیری، پارامترهای تراکم، ظرفیت های گرمایی، رسانایی های حرارتی و خصوصیات ژئومکانیکی در زمان زمین شناسی.
 • شرایط مرزی: تغییر عمق آب، جریان گرما و دمای سطح مشترک رسوب / آب در طول تاریخ زمین شناسی.
 • کاهش ابعاد امان ها و شبکه بندی: برای مناطق مورد بررسی یا در واحدهای چینه شناسی خاص.

 

مقیاس مدل

 • از حدود 10 کیلومتر × 10 کیلومتر تا بیش از 1000 کیلومتر × 1000 کیلومتر و تا عمق 100 کیلومتر.
 • تاریخچه زمین شناسی کامل یک حوضه در مقیاس زمانی زمین شناسی.
 • چینه نگاری کامل با رزولوشن تعریف شده توسط کاربر (بیش از 100 لایه).

دانلود نرم افزار PetroMod

آموزش ویدئویی نرم افزار PetroMod

مهارتکده پارسیان

100000 تومان

 • مقدمه
 • چرا از مدل‌سازی استفاده می‌گردد؟
 • در صورت داشتن اطلاعات حاصل از چاه حفاری شده چگونه باید عمل کرد؟
 • اطلاعات اصلی مورد نیاز برای انجام مدل‌سازی
 • ترکیب یک مدل تاریخچه تدفین ساده
 • دقیق‌سازی مدل
 • نرم‌افزارهای کاربردی برای مدل‌سازی
 • petromod و کاربردهای آن
 • نحوه مدل‌سازی با نرم‌افزار petromod
 • تمرینات و انجام چند مثال برای مدل‌سازی
انجمن مهندسان نفت ایران

300000 تومان

نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه