LAMMPS

LAMMPS

معرفی نرم افزار LAMMPS

نرم افزار LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) یک کد شبیه سازی دینامیک مولکولی کلاسیک با تمرکز بر مدل سازی مواد است. این نرم افزار برای اجرا روی رایانه های موازی طراحی شده است اما می توان آن را روی لپ تاپ نیز اجرا کرد. این نسخه در اصل در آزمایشگاه های ملی وزارت انرژی ایالات متحده توسعه یافته است. LAMMPS یک کد متن باز (Open Source) است که بصورت رایگان در دسترس می باشد.

LAMMPS یک کد دینامیک مولکولی کلاسیک (MD) است که مجموعه ذرات را در حالت مایع، جامد یا گازی مدل می کند. این نرم افزار می تواند سیستم های اتمی، پلیمری، بیولوژیکی، حالت جامد (فلزات، سرامیک، اکسیدها)، دانه ای، درشت دانه یا ماکروسکوپی را مدلسازی کند. LAMMPS می تواند سیستم های 2d یا 3D با میلیون ها یا میلیاردها ذره را مدل کند.

LAMMPS به زبان C++ نوشته شده است در حالیکه نسخه های قبلی این نرم افزار در F77 و F90 نوشته شده اند.

به معنای کلی، LAMMPS معادلات حرکت نیوتن را برای مجموعه ای از ذرات، ادغام می کند. یک ذره منفرد می تواند یک اتم یا مولکول یا الکترون، یک خوشه اتم یا یک توده ماده مزوسکوپی یا ماکروسکوپی باشد.

در سیستم های موازی، LAMMPS از تکنیک های تجزیه مکانی برای تقسیم دامنه شبیه سازی به زیر دامنه های کوچک با هزینه محاسباتی برابر استفاده می کند، که هر یک از آنها به یک پردازنده اختصاص می یابد.

 

ویژگی های LAMMPS

ویژگی های عمومی

  • بر روی سیستم های تک پردازنده ای و موازی اجرا می شود
  • تجزیه مکانی دامنه شبیه سازی برای حل موازی
  • توزیع متن باز
  • نوشته شده با c++
  • قابلیت توسعه و تجهیز به ویژگی ها و عملکردهای جدید
  • اجرای یک یا چند شبیه سازی بصورت همزمان با استفاده از یک اسکریپت
  • امکان برقراری ارتباط دو طرفه با سایر کدها

 

انواع ذرات و مدل ها

  • اتم ها
  • ذرات درشت دانه (به عنوان مثال پلیمرها)
  • پلیمرها، مولکول های آلی، پروتئین ها، DNA
  • فلزات
  • مواد دانه ای
  • ذرات کروی و بیضوی با اندازه محدود
  • ذرات دوقطبی
  • مجموعه ذرات صلب
  • ترکیبی از موارد فوق

دانلود نرم افزار LAMMPS

آموزش ویدئویی نرم افزار LAMMPS

لوگو فرادرس

27000 تومان

 

 • درس یکم: شبیه سازی دینامیک مولکولی
  • مقدمه
  • روش های شبیه سازی مقیاس مولکولی
  • پیکربندی و سرعت های اولیه
  • برهم کنش های بین مولکولی
  • شرایط اولیه
  • انتگرال گیری زمانی
  • ترموستات (Thermostat) و باروستات (Barostat)
  • تعادل سیستم
  • محاسبه کمیت های ترمودینامیکی

 

 • درس دوم: بسته نرم افزاری لمپس (LAMMPS)
  • معرفی لمپس (توانمندی ها و محدودیت ها)
  • نصب لمپس روی اوبونتو (Ubuntu)
   • نصب lammps – daily
    • به روزرسانی اوبونتو
    • به روزرسانی لمپس
    • ویژگی لمپس نصب شده
   • نصب لمپس به روش دوم
    • ویژگی لمپس نصب شده
    • روش الحاق کردن پکیج خارجی در لمپس
    • آشنایی با محیط پکیج (Package)
   • اجرای یک مثال
  • نصب لمپس روی ویندوز

 

 • درس سوم: ساختار کد ورودی لمپس
  • مرحله آغازین و قالب بندی
  • پیکربندی اولیه
  • تنظیمات و پیکربندی
  • اجرای شبیه سازی

 

 • درس چهارم: دستورات لمپس (پیکربندی اولیه)
  • ساختارهای کریستالی تک اتمی
   • ساختارهای کریستالی مختلف
   • ایجاد ساختارهای کریستالی در لمپس با استفاده از بردارهای پایه
  • ایجاد نانو لوله های کربنی و گرافن با VMD
  • ایجاد نقص در ساختار
  • ایجاد جانشینی در ساختار
  • ایجاد دو ساختار متفاوت در کنار یکدیگر
  • ایجاد کامپوزیت
lammps.ir

50000 تومان

 • گام نخست، کاربر در ابتدا با اساس دینامیک مولکولی آشنا شده و توضیحات مکفی در زمینه ی آشنایی با نرم افزار لمپس ارائه می گردد.
 • در گام بعدی، نحوه ی نصب نرم افزار در محیط ویندوز و لینوکس تشریح شده و مثال هایی در زمینه ی نحوه ی اجرای سریال و موازی شبیه سازی های لمپس بیان گردیده است.
 • در گام چهارم، کاربر با ساختار کلی کدهای نرم افزار لمپس آشنا شده و توضیح کاملی در مورد بخش های مختلف یک کد ورودی ارائه می گردد.
 • گام پنجم اختصاص دارد به آشنا ساختن کاربر با ساختار دیتا فایل های ترم افزار لمپس و نحوه ایجاد هندسه ی ابتدایی شبیه سازی های دینامیک مولکولی با استفاده از دیتا فایل ورودی.
 • گام ششم در این بسته آموزشی، به منظور آشنا ساختن پژوهشگران با مفاهیم میدان نیرو و تشریح انواع پتانسیل های مورد استفاده در شبیه سازی های دینامیک مولکولی، به همراه نحوه بکارگیری آن ها در نرم افزار لمپس، تهیه گردیده است.
 • پس از ارائه ی مفاهیم روش دینامیک مولکولی و نرم افزار لمپس در مراحل پیشین، در گام هفتم، مدرس به توضیح در مورد نحوه ی استفاده از نرم افزارهای وی ام دی، آرگوسلب و اپن بابل پرداخته است. این نرم افزار ها، ابزارهای مکمل در راستای شبیه سازی های دینامیک مولکولی به شمار می روند.
 • در گام هشتم و نهایی، روزبه ثابت وند به نحوه ی انجام گام به گام شبیه سازی های دینامیک مولکولی و کد نویسی مربوط به ساختارهایی همچون آلومینیوم، گرافین و موارد دیگر پرداخته و نحوه ی استفاده از مفاهیم بیان شده در این پکیج آموزشی را به صورت کاربردی بیان می کند.
lammps.ir

25000 تومان

 • توضیح خط به خط کد ورودی نرم افزار لمپس به منظور شبیه سازی پلیمرها
 • توضیح ساختار اتمی یک پلیمر در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
 • توضیح نحوه مدلسازی اتمی انواع پلیمرها با استفاده از نرم افزار های آرگوسلب و اپن بابل به عنوان نرم افزارهای مکمل
 • توضیح اندرکنش پیوندی، زاویه ای و دایهدرال در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
 • بررسی شیوه انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در ساختار پلیمر شبیه سازی شده
 • معرفی مقالات مرجع جهت انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب
 • بررسی مقدار انرژی پتانسیل نمونه شبیه سازی شده در حین فرایند بهینه سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده
 • نحوه نمایش ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار VMD و مشاهده انیمیشن حاصل از شبیه سازی انجام شده
 • نحوه ذخیره عکس با کیفیت از سیستم شبیه سازی شده جهت استفاده در مقاله و پایان نامه
 • بررسی فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده در دمای مشخص
 • بررسی مقدار دما، انرژی و … نمونه پلیمر شبیه سازی شده
 • نحوه رسم نمودار دما، انرژی و … با استفاده از نرم افزار اکسل و آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار لمپس
 • انجام گام به گام شبیه سازی پلیمر مطابق با شبیه سازی های انجام شده در یک مقاله چاپ شده معتبر (مقاله چاپ شده در ژورنال Polymer)
lammps.ir

20000 تومان

 • توضیح خط به خط کد ورودی نرم افزار لمپس به منظور شبیه سازی تمامی ایزومرهای فولرن
 • توضیح ساختار اتمی ایزومر فولرن در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
 • توضیح نحوه تهیه ساختار اتمی انواع مختلف ایزومرهای فولرن و تبدیل آن به قالب نرم افزار لمپس با استفاده از نرم افزار VMD به عنوان یک نرم افزار مکمل
 • توضیح اندرکنش بین اتمی ایزومرهای فولرن در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
 • بررسی شیوه انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در ساختار ایزومرهای فولرن
 • معرفی مقاله مرجع جهت انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب
 • بررسی مفهوم بهینه سازی هندسی در ساختارهای اتمی شبیه سازی شده
 • صحه سنجی فرایند مربوط به بهینه سازی هندسی انجام شده در ساختارهای شبیه سازی شده با استفاده از رسم نمودار
 • نحوه نمایش ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار VMD و مشاهده انیمیشن حاصل از شبیه سازی انجام شده
 • نحوه ذخیره عکس با کیفیت از سیستم شبیه سازی شده جهت استفاده در مقاله و پایان نامه
 • نحوه ذخیره سازی ویدیو از سیستم شبیه سازی شده جهت ارائه در پاورپوینت و …
 • بررسی فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده در دمای مشخص
 • بررسی مقدار دما، انرژی و … نمونه  فولرن شبیه سازی شده
 • نحوه رسم نمودار دما، انرژی و … با استفاده از نرم افزار اکسل و آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار لمپس
lammps.ir

10000 تومان

 • توضیح گام به گام نحوه مدلسازی اتمی یک نانوصفحه گرافین
 • توضیح گام به گام چگونگی ایجاد سوراخ در نانوصفحه گرافین
 • توضیح گام به گام نحوه مدلسازی اتمی یک نانولوله کربنی
 • توضیح گام به گام نحوه مدلسازی اتمی، مولکول های آب
 • توضیح گام به گام نحوه یونیزه کردن مولکول های آب با نسبت و ناخالصی های دلخواه
 • توضیحگام به گام نحوه ایجاد و مدلسازی غشاء کربنی با استفاده از موارد بیان شده در قسمت های پیشین
lammps.ir

25000 تومان

 • توضیح خط به خط کد ورودی نرم افزار لمپس به منظور شبیه سازی خواص مکانیکی نمونه گرافین ایده آل تحت بارگذاری و کشش تک محوری
 • بررسی شیوه ساخت و مدلسازی اتمی گرافین ایده آل با استفاده از نرم افزار VMD
 • بررسی شیوه انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در ساختار گرافین ایده آل
 • بررسی فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده در دما و فشار مشخص
 • رسم نمودار دما و انرژی پتانسیل در حین فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده
 • نحوه نمایش ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار VMD و مشاهده انیمیشن حاصل از شبیه سازی انجام شده
 • نحوه ذخیره عکس با کیفیت از سیستم شبیه سازی شده جهت استفاده در مقاله و پایان نامه
 • نحوه رسم نمودار تنش – کرنش با استفاده از نرم افزار اکسل و آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار لمپس
 • بررسی مقدار استحکام نهایی و مدول یانگ نمونه گرافین شبیه سازی شده
 • صحه سنجی نتایج حاصل از شبیه سازی های انجام شده با یک مقاله چاپ شده معتبر
lammps.ir

30000 تومان

این بسته آموزشی، یک پکیج کامل در راستای آموزش نحوه انجام شبیه سازی جریان یافتن یک سیال در درون یک کانال/نانوکانال با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی است که با استفاده از  نرم افزار لمپس پیاده سازی شده است. این پکیج شامل: ویدیو آموزشی، کد ورودی نرم افزار لمپس، مقاله مرجع پتانسیل، مقاله مرجع شبیه سازی به منظور صحه سنجی نتایج حاصل از شبیه سازی، تصاویر شبیه سازی و فایل اکسل آنالیز نتایج است. ویدیو آموزشی این بسته به صورت گام به گام توسط روزبه ثابت وند تدوین گردیده و مدرس در آن با شبیه سازی عبور سیال آرگون از درون یک نانوکانال ساخته شده از مس، توضیحات و نکات کلیدی شبیه سازی را ارائه کرده است. از مهمترین موارد پرداخته شده دراین ویدیو آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • توضیح خط به خط کد ورودی نرم افزار لمپس به منظور شبیه سازی جریان سیال آرگون در درون یک نانوکانال مسی
  • توضیح ساختار اتمی نمونه مس (دیواره نانوکانال) و آرگون (سیال) در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
  • توضیح نحوه مدلسازی اتمی دیواره های نانوکانال و سیال آرگون با استفاده از نرم افزار لمپس
  • بررسی شیوه انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در ساختار نانوکانال و سیال شبیه سازی شده
  • معرفی مقالات مرجع جهت انتخاب پتانسیل های بین اتمی مناسب
  • نحوه نمایش ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار VMD و مشاهده انیمیشن حاصل از شبیه سازی انجام شده
  • نحوه ذخیره عکس با کیفیت از سیستم شبیه سازی شده جهت استفاده در مقاله و پایان نامه
  • نحوه ذخیره فیلم از سیستم نانوکانال و سیال شبیه سازی شده
  • بررسی پایداری ساختار شبیه سازی شده با بررسی نمودار انرژی پتانسیل کل ساختار
  • بررسی و رسم نمودارهای دما، انرژی، آنتالپی و … برای کل سیستم شبیه سازی شده (نانوکانال و سیال)
  • نحوه رسم نمودارهای: پروفیل چگالی، پروفیل سرعت و پروفیل دما با استفاده از نرم افزار اکسل و آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار لمپس به منظور صحه سنجی نتایج بدست آمده و مقایسه آن ها با نتایج چاپ شده در یک مقاله معتبر
  • تحقیق در زمینه چگونگی ایجاد جریان پوآزی در سیال شبیه سازی شده
lammps.ir

20000 تومان

این بسته آموزشی، یک پکیج کامل در راستای آموزش نحوه انجام شبیه سازی ساختار نانوصفحه نیترید بور با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی است که با نرم افزار لمپس پیاده سازی شده است. این پکیج شامل: ویدیو آموزشی، کد ورودی نرم افزار لمپس، فایل ساختار اتمی شبیه سازی شده با استفاده از نرم افزار وی ام دی، مقاله مرجع پتانسیل، تصاویر شبیه سازی و فایل اکسل آنالیز نتایج است. ویدیو آموزشی این بسته به صورت گام به گام توسط روزبه ثابت وند تدوین گردیده و مدرس در آن با شبیه سازی ساختار نانوصفحه نیترید بور با روش دینامیک مولکولی توضیحات و نکات کلیدی شبیه سازی را ارائه کرده است. از مهمترین موارد پرداخته شده دراین ویدیو آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توضیح خط به خط کد ورودی نرم افزار لمپس به منظور شبیه سازی نانوصفحه نیترید بور
 • توضیح ساختار اتمی یک صفحه نیترید بور در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
 • توضیح نحوه مدلسازی اتمی، اتم های حاضر در نانوصفحه نیترید بور با استفاده از نرم افزار وی ام دی به عنوان نرم افزار مکمل
 • توضیح اندرکنش بین اتمی نانوصفحه نیترید بور در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
 • بررسی شیوه انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در ساختار نانوصفحه نیترید بور
 • معرفی مقاله مرجع جهت انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب
 • نحوه نمایش ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار VMD و مشاهده انیمیشن حاصل از شبیه سازی انجام شده
 • نحوه ذخیره عکس با کیفیت از سیستم شبیه سازی شده جهت استفاده در مقاله و پایان نامه
 • نحوه ذخیره سازی ویدیو از سیستم شبیه سازی شده جهت ارائه در پاورپوینت و …
 • بررسی فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده در دمای مشخص
 • بررسی مقدار دما، انرژی و … نمونه  نانو صفحه نیترید بور شبیه سازی شده
 • نحوه رسم نمودار دما، انرژی و … با استفاده از نرم افزار اکسل و آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار لمپس به منظور صحه سنجی نتایج بدست آمده
lammps.ir

25000 تومان

این بسته آموزشی، یک پکیج کامل در راستای آموزش نحوه انجام شبیه سازی ساختار آب با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از روش TIP4P است که با استفاده از  نرم افزار لمپس پیاده سازی شده است. این پکیج شامل: ویدیو آموزشی، کد ورودی نرم افزار لمپس، فایل ساختار اتمی شبیه سازی شده با استفاده از نرم افزار وی ام دی، مقاله مرجع پتانسیل، مقاله مرجع شبیه سازی به منظور طی مراحل آن به صورت گام به گام، تصاویر شبیه سازی و فایل اکسل آنالیز نتایج است. ویدیو آموزشی این بسته به صورت گام به گام توسط روزبه ثابت وند تدوین گردیده و مدرس در آن با شبیه سازی ساختار آب با روش TIP4P توضیحات و نکات کلیدی شبیه سازی را ارائه کرده است. از مهمترین موارد پرداخته شده دراین ویدیو آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • توضیح خط به خط کد ورودی نرم افزار لمپس به منظور شبیه سازی آب با روش TIP4P
  • توضیح ساختار اتمی یک مولکول آب در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
  • توضیح نحوه مدلسازی اتمی مولکول های آب با استفاده از نرم افزار وی ام دی به عنوان نرم افزارهای مکمل
  • توضیح اندرکنش غیرپیوندی، پیوندی و زاویه ای در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
  • بررسی شیوه انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در ساختار آب شبیه سازی شده (مطابق با مدل TIP4P)
  • معرفی مقالات مرجع جهت انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب
  • نحوه نمایش ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار VMD و مشاهده انیمیشن حاصل از شبیه سازی انجام شده
  • نحوه ذخیره عکس با کیفیت از سیستم شبیه سازی شده جهت استفاده در مقاله و پایان نامه
  • بررسی فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده در دمای مشخص
  • بررسی مقدار دما، انرژی و … نمونه آب شبیه سازی شده
  • نحوه رسم نمودار چگالی، تابع توزیع شعاعی، دما و … با استفاده از نرم افزار اکسل و آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار لمپس به منظور صحه سنجی نتایج بدست آمده و مقایسه آن ها با نتایج چاپ شده در یک مقاله معتبر
  • انجام گام به گام شبیه سازی آب با روش TIP4P مطابق با شبیه سازی های انجام شده در یک مقاله چاپ شده معتبر (مقاله چاپ شده در ژورنال Molecular Physics)
lammps.ir

25000 تومان

این بسته آموزشی، یک پکیج کامل در راستای آموزش نحوه انجام تست مکانیکی بر روی نمونه آلومینیوم ایده آل با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی و نرم افزار لمپس است. در این آموزش نحوه کشش نمونه آلومینیوم ایده آل به صورت تک محور آموزش داده می شود. این پکیج شامل: ویدیو آموزشی، کد ورودی نرم افزار لمپس، فایل پتانسیل بین اتمی، مقاله مرجع پتانسیل، مقاله مرجع شبیه سازی به منظور صحه سنجی نتایج حاصل از شبیه سازی ما، تصاویر شبیه سازی و فایل اکسل آنالیز نتایج است. ویدیو آموزشی این بسته به صورت گام به گام توسط روزبه ثابت وند تدوین گردیده است که از مهمترین موارد پرداخته شده دراین ویدیو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • توضیح خط به خط کد ورودی نرم افزار لمپس به منظور شبیه سازی خواص مکانیکی نمونه آلومینیوم ایده آل تحت بارگذاری و کشش تک محوری
  • بررسی شیوه تعریف ساختار اتمی آلومینیوم ایده آل
  • بررسی شیوه انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در ساختار آلومینیوم ایده آل
  • بررسی فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده در دما و فشار مشخص
  • رسم نمودار دما و انرژی پتانسیل در حین فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده
  • نحوه نمایش ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار VMD و مشاهده انیمیشن حاصل از شبیه سازی انجام شده
  • نحوه ذخیره عکس با کیفیت از سیستم شبیه سازی شده جهت استفاده در مقاله و پایان نامه
  • نحوه رسم نمودار تنش – کرنش با استفاده از نرم افزار اکسل و آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده با استفاده از نرم افزار لمپس
  • صحه سنجی نتایج حاصل از شبیه سازی های انجام شده با یک مقاله چاپ شده در سال 2018
lammps.ir

25000 تومان

این بسته آموزشی، یک پکیج کامل در راستای آموزش نحوه انجام شبیه سازی انواع فلزها همچون آلومینیوم، آهن، مس، نیکل، نقره، طلا و … با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی است که با استفاده از نرم افزار لمپس پیاده سازی شده است. این پکیج شامل: ویدیو آموزشی، کد ورودی نرم افزار لمپس برای شبیه سازی انواع فلزها، فایل ساختار اتمی شبیه سازی شده با استفاده از نرم افزارهایی همچون آووگادرو و وی ام دی، مقاله مرجع پتانسیل ها، تصاویر شبیه سازی و فایل اکسل آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی ها است. ویدیو آموزشی این بسته به صورت گام به گام توسط روزبه ثابت وند تدوین گردیده و مدرس در آن با شبیه سازی ساختار های فلزی همچون آلومینیوم، مس و پلاتین توضیحات و نکات کلیدی شبیه سازی های مربوط به انواع مختلف فلزها را ارائه کرده است به گونه ای که فرد با مشاهده این ویدیو قادر به شبیه سازی انواع دیگر فلزات خواهد بود. از مهمترین موارد پرداخته شده دراین ویدیو آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • توضیح خط به خط کد ورودی نرم افزار لمپس به منظور شبیه سازی دینامیک مولکولی انواع فلزها (پلاتین، آلومینیوم، مس و …)
  • توضیح ساختار اتمی فلزها در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
  • توضیح نحوه مدلسازی اتمی فلزها با استفاده از نرم افزارآووگادرو و وی ام دی به عنوان نرم افزارهای مکمل
  •  توضیح نحوه شبیه سازی دینامیک مولکولی نمونه پلاتین
  • توضیح نحوه شبیه سازی دینامیک مولکولی نمونه آلومینیوم
  • توضیح نحوه شبیه سازی دینامیک مولکولی نمونه مس و …
  • توضیح اندرکنش بین اتمی در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
  • بررسی شیوه انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در ساختار فلز شبیه سازی شده
  • معرفی مقالات مرجع جهت انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در فلزها
  • نحوه نمایش ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار VMD و مشاهده انیمیشن حاصل از شبیه سازی انجام شده
  • نحوه ذخیره عکس با کیفیت از سیستم شبیه سازی شده جهت استفاده در مقاله و پایان نامه
  • نحوه ذخیره فیلم از شبیه سازی های دینامیک مولکولی صورت گرفته
  • بررسی فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده در دمای مشخص
  • بررسی مقدار دما، انرژی و … نمونه فلز شبیه سازی شده و چگونگی رسم نمودارهای مربوطه
lammps.ir

25000 تومان

این بسته آموزشی، یک پکیج کامل در راستای آموزش نحوه انجام شبیه سازی انواع نانوسیال ها بر پایه آب و با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی است که با استفاده از نرم افزار لمپس پیاده سازی شده است. این پکیج شامل: ویدیو آموزشی، کد ورودی نرم افزار لمپس، فایل ساختار اتمی شبیه سازی شده با استفاده از نرم افزارهای وی ام دی، آرگوسلب، آووگادرو و … ، مقاله مرجع پتانسیل ها، مقاله مرجع شبیه سازی آب، تصاویر شبیه سازی و فایل اکسل آنالیز نتایج است. ویدیو آموزشی این بسته به صورت گام به گام توسط روزبه ثابت وند تدوین گردیده و مدرس در آن با شبیه سازی ساختار آب و همچنین نانوذرات کربنی همچون نانولوله کربنی، گرافین،  نانوذرات فلزی همچون آلومینیوم، مس و … و سپس ترکیب ساختار آب پایه با این نانوذرات به کمک نرم افزار پکمول توضیحات و نکات کلیدی این قبیل از شبیه سازی ها را ارائه کرده است. از مهمترین موارد پرداخته شده دراین ویدیو آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • توضیح خط به خط کد ورودی نرم افزار لمپس به منظور شبیه سازی دینامیک مولکولی انواع نانوسیال ها بر پایه آب
  • توضیح ساختار اتمی نانوسیال بر پایه آب در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
  • توضیح نحوه مدلسازی اتمی مولکول های آب با استفاده از نرم افزار آرگوسلب به عنوان نرم افزار مکمل (سیال پایه)
  • توضیح  نحوه مدلسازی اتمی ساختارهای کربنی همچون گرافین و نانولوله کربنی با استفاده از نرم افزار وی ام دی به عنوان نرم افزار مکمل(نانو ذره)
  •  توضیح نحوه مدلسازی اتمی ساختارهای فلزی همچون آلومینیوم، مس، نیکل، آهن و … با استفاده از نرم افزار آووگادرو به عنوان نرم افزار مکمل (نانو ذره)
  •  توضیح نحوه شبیه سازی دینامیک مولکولی نانوسیال آب/نانولوله کربنی
  • توضیح نحوه شبیه سازی دینامیک مولکولی نانوسیال آب/نانوصفحه گرافین
  • توضیح نحوه شبیه سازی دینامیک مولکولی نانوسیال آب/نانوذرات فلزی همچون آلومینیوم، مس، نیکل، آهن و …
  • توضیح اندرکنش غیرپیوندی، پیوندی و زاویه ای در شبیه سازی های دینامیک مولکولی
  • بررسی شیوه انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب در ساختار آب و نانوذرات شبیه سازی شده
  • معرفی مقالات مرجع جهت انتخاب پتانسیل بین اتمی مناسب
  • نحوه نمایش ساختار شبیه سازی شده در نرم افزار VMD و مشاهده انیمیشن حاصل از شبیه سازی انجام شده
  • نحوه ذخیره عکس با کیفیت از سیستم شبیه سازی شده جهت استفاده در مقاله و پایان نامه
  • بررسی فرایند متعادل سازی ساختار اتمی شبیه سازی شده در دمای مشخص
  • بررسی مقدار دما، انرژی و … نمونه نانوسیال شبیه سازی شده
lammps.ir

15000 تومان

در این ویدیو آموزشی به تشریح چگونگی شبیه سازی گاز آرگون به صورت گام به گام و خط به خط پرداخته شده است و از سویی دیگر کد این شبیه سازی در داخل پکیج آموزشی ارائه شده است. با توجه به اینکه شبیه سازی گاز آرگون جزو ساده ترین و ابتدایی ترین شبیه سازی های دینامیک مولکولی به شمار می رود لذا این ویدیو آموزشی می تواند برای دو دسته از افراد سودمند باشد:

  • افرادی که قصد شبیه سازی گاز آرگون با روش دینامیک مولکولی را دارند.
  • افرادی که به دنبال آموختن و تسلط بیشتر بر روی نرم افزار لمپس هستند.

پس از مشاهده ی ویدیوی آموزشی افراد قادر خواهند بود به راحتی گاز آرگون را شبیه سازی کرده و از مفاهیم موجود در کد آن آگاه شوند.

نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه