FLAC

FLAC

معرفی نرم افزار FLAC

FLAC، نرم افزار مدل سازی عددی برای تحلیل ژئوتکنیکی پیشرفته خاک، سنگ، آب زیرزمینی و سازه های نگهبان در دو بعد است. FLAC برای تحلیل، آزمایش و طراحی توسط مهندسین ژئوتکنیک، عمران و معدن استفاده می شود. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که هر نوع پروژه مهندسی ژئوتکنیک را در خود جای دهد.

FLAC از فرمولاسیون تفاوت محدود صریح (explicit finite difference formulation) استفاده می کند که می تواند رفتارهای پیچیده ای مانند میائل متشکل از چندین مرحله، جابجایی ها و کرنش های زیاد، رفتار غیر خطی مواد یا سیستم های ناپایدار (حتی موارد گسست / خرابی در مناطق وسیع یا فروپاشی کامل) را مدل سازی کند.

flac

flac

flac

flac

کاربردهای نرم افزار FLAC

FLAC در درجه اول برای کاربردهای مهندسی ژئوتکنیک در زمینه های عمرانی، معدن، نفت و گاز و تولید برق ایجاد شده است. FLAC همچنین ابزاری ارزشمند است که برای تحقیق در مکانیک سنگ و خاک، مورد استفاده قرار می گیرد. FLAC همچنین در زمینه تولید که به تحلیل رفتار مواد بسیار تغییر شکل پذیر نیاز است، استفاده شده است.
راه حل صریح (Explicit) معادلات کامل حرکت (شامل معادلات اینرسی) امکان تحلیل خرابی و فروپاشی پیش رونده را فراهم می کند، که پدیده ای ویژه و با اهمیت برای طراحی معدن و ساخت و سازهای ژئوتکنیکی است.

 

سایر قابلیت ها

تحلیل دینامیکی: با استفاده از ماژول محاسبه دینامیکی FLAC می توان تحلیل دینامیکی انجام داد. شتاب، سرعت یا امواج تنش می توانند بعنوان شرط مرزی خارجی و یاتحریکات داخلی، به مدل اعمال شوند.

تحلیل خزش: از این قابلیت می توان برای شبیه سازی رفتار وابسته به زمان مواد، استفاده کرد.

جریان دو فاز: قابلیت جریان دو فاز در FLAC امکان مدل سازی عددی جریان های سیال و شبیه سازی های کاملاً کوپل شده دو سیال غیرقابل اختلاط را در محیط متخلخل فراهم می کند.

تحلیل حرارتی: قابلیت تحلیل حرارتی در FLAC اجازه می دهد تا انتقال و هدایت حرارتی در مدل ها امکان پذیر باشد.

 

معرفی نرم افزار FLAC 3D

FLAC3D نرم افزار مدل سازی عددی برای تحلیل ژئوتکنیکی خاک، سنگ، آب زیرزمینی و سازه های نگهبان است. چنین تحلیل هایی شامل طراحی مهندسی، تخمین ضریب ایمنی (Factor of Safety)، تحقیق و آزمایش و تحلیل مجدد خرابی است.

FLAC3D با استفاده از فرمولاسیون حجم محدود صریح (explicit finite volume formulation) رفتارهای پیچیده مدل های چند مرحله ای، جابجایی ها و کرنش های بزرگ، رفتار غیرخطی مواد و مدل های ناپایدار (شامل مواردی از گسست / خرابی یا فروپاشی کامل)، را شبیه سازی می کند.

FLAC3D

FLAC3D

FLAC3D

FLAC3D

کاربردهای نرم افزار FLAC 3D

تحلیل محیط های پیوسته می تواند برای طراحی مهندسی عمران، معدن و حفاری های ژئوتکنیکی (به عنوان مثال شیب ها، تونل ها، غارها، ایستگاه ها و غیره) و سازه ها (سدها ، فونداسیون ها، دیوارها و غیره) در خاک، سنگ دست نخورده و توده های سنگ (به عنوان مثال سنگ به شدت درزه دار) انجام پذیرد. FLAC3D همچنین می تواند ناپیوستگی هایی مانند گسل، درزها و مرزهای مهندسی شده را در امتداد سازه ها شبیه سازی کند. همچنین در مواردی مانند شبیه سازی زمین های سنگی با بیش از 20 گسل یا درز می توان برای شبیه سازی از نرم افزار 3DEC استفاده نمود.

 

سایر قابلیت ها

تحلیل دینامیکی: این قابلیت برای تحلیل زمین لرزه ها، لرزه خیزی و انفجارهای سنگ معدن کاربرد دارد.

تحلیل حرارتی: این قابلیت برای تحلیل دفع ضایعات هسته ای و هیدراتاسیون سیمان کاربرد دارد.

تحلیل خزش: این قابلیت برای تحلیل رفتار وابسته به زمان مواد، برای حفاری در نمک یا پتاس و غیره کاربرد دارد.

C ++ Plug-in: قابلیتی برای ساخت توابع سفارشی قدرتمند با استفاده از برنامه نویسی ++C.

دانلود نرم افزار FLAC

آموزش ویدئویی نرم افزار FLAC

CIVIL808

600000 تومان

 • ۱. شبیه سازی عددی تونلسازی TBM از نوع EPBS و بررسی نشست سطحی و نیروهای داخلی پوشش سگمنتی تونل
  • توضیحات مفصل در مورد تونلسازی و روش هاش.
  • پارتیشن بندی مناسب برای شبیه سازی های تونلی و انوع مش بندی و تنظیمات ان.
  • نحوه ی اعمال شرایط تنش برجا در مدل های لایه ای و توضیحات مربوط به شرایط SET GRAVITY و شرایط مرزی غلتکی و گیرداری
  • اعمال بارهای سطحی و ترافیک.
  • روند مراحل شبیه سازی تونل مکانیزه از جمله حفاری و تزریق پشت سری و نصب سگمنت.
  • ترخیص تنش برای ایجاد گام حفاری در مدل دوبعدی واقعی و رسم GRC و LDP.
  • توضیح و اعمال مدل رفتاری خاک سخت شونده  کرنش کوچک و موهر کلمب در این مدل و مقایسه.
  • فیش نویسی جهت بدست آوردن منحنی عرضی نشست سطح زمین.
  • شبیه سازی فرایند تحکیم گروت پشت سکمنت ازحالت سیال گونه تا حالت جامد سخت شده.
  • بررسی و تفسیر خروجی های نشست و جابجایی افقی و قائم و پلات نیروهای داخلی پوشش تونل
  • انتقال  داده های خام خروجی ها و پلات های مهم به نرم افزار Excell و تفسیر آنها.
  • ایجاد هندسه و مش بندی پروفیل طولی تونل.
  • مدل رفتاری موهر کلمب.
  • شرایط مرزی مختص هدف مسئله برای شبیه سازی پیشروی طولی تونل.
  • حفاری مرحله ای معادل با گام حفاری در پروفیل طولی تونل.
  • شبیه سازی سپر و ماده تزریقی پوشش لاینر.
  • استخراج نشست پروفیل طولی سطح زمین.

 

 • ۲.شبیه سازی پروسه ی مرحله ای ساخت سدخاکی، آبگیری اولیه ی و تخلیه سریع مخزن.
  • انواع روش های هندسه سازی در مسئله ی سد و امتیاز هر یک.
  • نحوه ی ایجاد قسمت های فیلتر و زهکش در بدنه ی سد خاکی.
  • نحوه ی ساخت مرحله ای و تحکیم مرحله ای بدنه ی سد خاکی.
  • تفسیر مربوط به کانتورهای جابجایی قائم و افقی سد و کانتورهای تنشهای کلی بدنه سد.
  • نحوه ابگیری اولیه سد در بالادست و شرایط مکانیکی و هیدرولیکی آبگیری.
  • نحوه تعیین فاکتور اطمینان (SF) سد خاکی در حالت مختلف.
  • بررسی و تفسیر کانتور فشار آب منفذی در داخل بدنه سد خاکی
  • نحوه شبیه سازی وابسته به زمان تخلیه سریع آب پشت سد و تاثیر آن بر ناپایداری سد.
  • بررسی پدیده قوس زدگی درسد خاکی.

 

 • ۳.تعیین فاکتور ایمنی شیروانی و شیب ها به صورت خشک و با جریان آب و بررسی کرنش ها در شیب.
  • توضیحات مفصل انواع ناپایداری در شیروانی ها.
  • روشهای مختلف هندسه سازی برای شیروانی ها.
  • انواع مش بندی در شیروانی ها و اهمیت هر کدام در شرایط مختلف.
  • توضیح تئوری بدست اوردن ضریب اطمینان در فلک و سایر نرم افزارها.
  • گرفتن ضریب اطمینان شیروانی تحت شرایط خشک و جریان اب و زهکشی.
  • بررسی کانتورهای جابجایی ها  و کرنش ها در تعادل اولیه شیروانی و بعد از گرفتن ضریب اطمینان.
  • نحوه ی پایدار سازی شیروانی ها با انواع روش ها از جمله شمع pile.

 

 • ۴.بارگذاری انفجار خرج کروی در سطح زمین و تاثیر بر روی تونل سگمنتی.
  • تئوری مربوط به انفجار و تنش موج ضربه و فشار گاز ناشی از انفجار و رفتار محیط در مقابل انفجار.
  • نحوه بدست اوردن تاریخچه فشار ناشی از انفجار تی ان تی در Autodyn و چگونگی انتقال ان به فلک.
  • نحوه بدست اوردن تاریخچه فشار ناشی از انفجار تی ان تی در ایین نامه ارتش امریکا و مقایسه ی ان با Autodyn.
  • نحوه اعمال تاریخچه ی فشار ناشی از انفجار بر سطح زمین.
  • شرایط مرزی و اولیه جهت اعمال بار دینامیکی انفجار.
  • بررسی کانتور جابجایی ها در حین انفجار و بعد از انفجار و بررسی نیروهای داخلی پوشش سگمنتی تونل.
  • مقایسه ی رفتار پوشش سگمنتی و یکپارچه در مقابل بارگذاری دینامیکی انفجار.

 

 • ۵. شبیه سازی روانگرایی خاک های ماسه ای و تاثیر آن بر تونل ها
  • توضیحات مربوط به پدیده ی روانگرایی وشرایط بوجود امدن آن.
  • هندسه سازی برای روانگرایی به همراه هندسه هایی جهت کاهش پدیده روانگرایی.
  • توضیحات و تئوری مدل های رفتاری مناسب پدیده روانگرایی از جمله مدل Finn و مدل UBSAND.
  • توضیحات مربوط به چگونگی انتخاب شتاب نگاشت مناسب زلزله از سایت PEER و تصحیحات لازمه بر روی شتاب نگاشت با استفاه از نرم افزار تحلیل رکورد زلرله سایزموسیگنال.
  • بررسی تحلیل پاسخ زمین در حین زلزله با نرم افزار EERA و گرفتن پارامترهای دینامیکی خاک برای مدل رفتاری استفاده شده.
  • توضیحات مربوط  به اقدامات لازمه جهت اماده سازی مدل برای تحلیل لرزه ای از جمله شرایط مرزی دینامیکی و میرایی در خاک و سنگ و اب و اندازه ی مش های جهت عدم ایجاد اغتشاش موج در مدل.
  • نحوه ی اعمال بار دینامیکی زلزله در فلک به مدل عددی.
  • فیش نویسی جهت ایجاد متغیر جدید به نام RU و گرفتن کانتور این متغیر اضافی در فلک.
  • تفسیر مربوط به کانتورهای PP.
  • مدل کردن چاه های زهکشی جهت کاشی روانگرایی.

 

 • ۶. اندرکنش پل و ایستگاه تونل
  • توضیحات مفصل و تکمیلی در مورد روش های ایستگاه سازی و مقایسه روش ها باهم.
  • بررسی فایل اتوکد هندسه ایستگاه واقعی و مراحل حفاری ایستگاه‌ با روش NATM.
  • ساخت هندسه ی ایستگاه و محیط اطراف و پل.
  • اعمال مدل های رفتاری مناسب برای خاک جهت جلوگیری از بالازدی خاک سطح زمین
  • ساخت مرحله ای ایستگاه تونل با روش NATM
  • نصب پوشش اولیه و نهایی ایستگاه مترو با در نظر گرفتن ترخیص تنش برای تاخیر نصب.
  • بررسی کانتورهای نشست سطحی زمین و همچنین کرنش ها در توده خاک.
  • نحوه ی انتقال هندسه ی تونل و پل به FLAC 3D.

 

 • ۷. گودبرداری عمیق و مهار ان با انکراژ و نیلینگ
  • توضیحات مفصل در مورد علل و روش های گودبرداری.
  • توضیحات تکمیلی روش پایدارسازی گود با نیل و انکراژ.
  • هندسه و مش بندی مدل.
  • مدل رفتاری مناسب محیط با کرنش های بسیار کم برای گودبردای شامل مدل HS-SS.
  • حفاری مرحله ای گود و نصب انکراژ با المان های CABLE در فلک.
  • پیش تنیدگی المان انکراژ با فیش نویسی.
  • حفاری مرحله ای و تعریف نیلینگ با المان CABLE در دیواره گود.
  • تعریف انرکنش المان انکراژ با محیط گود.

 

 • ۸. شبیه سازی تست  محوری از نوع CD بر روی خاک.
  • توضیحات انواع روش های تست ۳ محوری.
  • نحوه ی هندسه سازی در مسائل تست 3 محوری بصورت دوبعدی.
  • توضیحات مربوط به مسائل تقارن محوری مثل تست سه محوری.
  • توضیحات مربوط به شرایط مرزی تست 3 محوری.
  • انتخاب مدل های رفتاری موهر کلمب و کرنش نرم شونده و مقایسه رفتار تنش کرنشی در این مدل ها.
  • نحوه ی بارگذاری قائم و جانبی در تست 3 محوری تقارن محوری.
  • فیش نویسی جهت رسم منحنی تنش کرنش ناشی از تست سه محوری.
  • فیش نویسی ایجاد ایجاد هیستوری های تنش کرنش مدل رفتاری های مختلف در یک پلات.
  • تفسیر منحنی تنش کرنش تست 3 محوری.

 

 • ۹.شبیه سازی عددی تزریق در خاک و تاثیر ان در افزایش مقاومت برشی خاک
  • توضیحات مربوط به روش های تزریق و علل انجام تزریق.
  • ایجاد هندسه و مش بندی مدل عددی.
  • اعمال شرایط هیدرولیکی و جریان سیال سیمانی در خاک.
  • فیش نویسی جهت مشخص کردن نفوذ گروت در بخش هایی از مش ها به عنوان نماینده خاک.
  • اعمال تنش برشی در خاک جهت بررسی میزان افزایش مقاومت برشی خاک.
  • بررسی کانتور تنش ها و کرنش ها در حالت بدون تزریق و با تزریق سیمان در مقابل نیروی برشی.
  • بررسی گراف تنش برشی در مقابل جابجایی برشی.

 

 • ۱۰.شبیه سازی شبه استاتیکی و شبه دینامیکی زلرله.
  • توضیحات مفصل در مورد روش هخای شبه استاتیکی تحلیل لرزه های سازه های سطحی و زیرسطحی.
  • توضیح مفصل روش شبه استاتیکی ضریب تغییرشکل.
  • هندسه و مش بندی تونل جهت تحلیل شبه استاتیکی.
  • شرایط مرزی  اولیه مختص روش شبه استاتیکی
  • بررسی اعوجاج و تغییرشکل توده خاک در اثر بارگذاری لرزه ای.
  • بررسی خروجی نیروهای محوری و ممان و نیروی برشی.

 

 • ۱۱.شبیه سازی تولسازی مکانیزه در FLAC 3D
  • توضیحاتی در مورد تفاوت روش کدنویسی در FLAC 2D و FLAC 3D.
  • کدنویسی برای  هندسه و مش بندی تونل های تکی.
  • ایجاد هندسه با دستورات رفلکت در 3d.
  • ایجاد شرایط مرزی و اولیه تنش های برجا با توجه با مبدا مختصات در فلک سه بعدی
  • اعمال WATER TABLE.
  • اعمال بار سطحی زنده ی ناشی از ترافیک در مراحل مختلف مدلسازی جهت بررسی تاثیر ماکزیمم و مینیمم بار سطحی.
  • حفاری مرحله ای با وجود سپر تونل و در هر مرحله اعمال فشار سینه کار و ایجاد فشار تزریق و حجم ماده تزریقی.
  • اعمال نگهداری تونل بصورت سالید و شل
  • بررسی و تفسیر کانتورهای جابجایی افقی و نشست در سینه کار تونل و سطح زمین .

 

 • ۱۲.ساخت سه بعدی سد خاکی
  • توضیحات تفاوت آنالیز شیروانی با روش تنش کل و تنش موثر و علت انتخاب هر کدام در محیط اشباع.
  • توضیحات کدنویسی برای ساخت شیروانی.
  • بررسی ضریب اطمینان شیروانی در حالت خشک.
  • بررسی ضریب اطمینان شیروانی برای حالت دارای شمع و حالت بدون شمع تقویتی.
  • معرفی انواع پارتیشن بندی و  مش بندی در فلک سه بعدی‌.
  • ایجاد مدل رفتاری مناسب و به تعادل رساندن پی سد خاکی.
  • ساخت مرحله ای بدنه ی سد خاکی با کدنویسی .
  • آبگیری اولیه سد و شرایط مرزی و اولیه آبگیری.
  • بررسی کانتورهای pp  و جابجایی قائم در مدل عددی.
CIVIL808

60000 تومان

 

 • انواع پارتیشن بندی مناسب برای شبیه سازی های تونلی و انوع مش بندی و تنظیمات مش ها و اعمال ratio در مش بندی پارتیشن ها
 •  نحوه ی اعمال شرایط تنش برجا در مدل های لایه ای و توضیحات مربوط به شرایط SET GRAVITY و شرایط مرزی غلتکی و گیرداری
 • توضیح و اعمال مدل رفتاری خاک سخت شونده  کرنش کوچک و موهر کلمب در این مدل و مقایسه ان ها
 •  اعمال بارهای سطحی و ترافیک زمین با توجه به هدف مسئله
 •  ترخیض تنش برای ایجاد گام حفاری در مدل دوبعدی واقعی و رسم منحنی های GRC و LDP
 • روند مراحل شبیه سازی تونل مکانیزه از جمله حفاری و تزریق پشت سری و نصب سگمنت
 •  شبیه سازی درزه های طولی پوشش سگمنتی تونل ها به صورت شکل واقعی و عملیات اینترفیسی و عملیات بر روی المان ها و نودهای المان سازه ای
 •  شبیه سازی فرایند تحکیم گروت پشت سکمنت ازحالت سیال گونه تا حالت جامد سخت شده
 • بررسی و تفسیر خروجی های نشست و جابجایی افقی و قائم و پلات نیروهای داخلی پوشش تونل
 • انتقال  داده های خام خروجی ها و پلات های مهم به نرم افزار Excell و تفسیر آن ها
CIVIL808

30000 تومان

 

 • انواع روش های هندسه سازی در مسئله سد و امتیاز روش های مختلف هندسه سازی سد
 • نحوه ایجاد قسمت های فیلتر و زهکش در بدنه سد خاکی
 • نحوه ی ساخت مرحله ای و تحکیم بدنه ی سد خاکی
 • تفسیر مربوط به کانتورهای جابجائی و تنش در بدنه سد خاکی
 • آبگیری اولیه سد خاکی در بالادسا و شرایط هیدرولیکی و مکانیکی آبگیری
 • تعیین Fos سد خاکی و توضیحات انواع روش های محاسبه ضریب اطمینان شیب
 • بررسی و تفسیر کانتور فشار آب حفره ای در داخل بدنه سد خاکی
 • نحوه شبیه سازی وابسته به زمان تخلیه سریع مخزن آب سد خاکی و تاثیرات آن
 • بررسی پدیده قوس زدگی بدنه سد خاکی
CIVIL808

30000 تومان

 • روش های مختلف هندسه سازی برای شیروانی ها تحت حالات مختلف از جمله تعداد پله و …
 • انواع مش بندی در شیروانی ها و اهمیت هر کدام در شرایط مختلف
 • توضیح تئوری بدست اوردن ضریب اطمینان در فلک و سایر نرم افزارها
 • نوشتن فیشی برای پبیدا کردن زاویه شیروانی بهینه با توجه به شرایط شیروانی
 • گرفتن ضریب اطمینان شیروانی تحت شرایط خشک و جریان اب و زهکشی نشده
 • بررسی کانتورهای جابجایی ها  و کرنش ها در تعادل اولیه شیروانی و بعد از گرفتن ضریب اطمینان
 • نحوه ی پایدار سازی شیروانی ها با انواع روش ها از جمله میخ کوبی (المان بولت) و انکراژ (المان کابل)
CIVIL808

50000 تومان

 • تئوری مربوط به انفجار و تنش موج ضربه و فشار گاز ناشی از انفجار و رفتار محیط در مقابل انفجار
 • نحوه بدست اوردن تاریخچه فشار ناشی از انفجار تی ان تی در Autodyn و چگونگی انتقال ان به فلک
 • بدست اوردن ابعاد گودال ایجاد شده ناشی از انفجار TNT در Autodyn
 • نحوه اعمال تاریخچه ی فشار ناشی از انفجار بر سطح زمین  در FLAC 2D
 • شرایط مرزی و اولیه جهت اعمال بار دینامیکی انفجار
 • بررسی کانتور جابجایی ها در حین انفجار و بعد از انفجار و بررسی نیروهای داخلی پوشش سگمنتی تونل
 • مقایسه ی رفتار پوشش مفصلی و سگمنتی و یکپارچه در مقابل بارگذاری دینامیکی انفجار
CIVIL808

60600 تومان

 • توضیحات مربوط به پدیده ی روانگرایی و شرایط بوجود امدن آن
 • هندسه سازی برای مدل روانگرایی
 • توضیحات و تئوری مدل های رفتاری مناسب پدیده روانگرایی از جمله مدل Finn و مدل UBCSAND
 • توضیحات مربوط به چگونگی انتخاب شتاب نگاشت مناسب زلزله از سایت PEER و تصحیحات لازمه  بر روی شتاب نگاشت با استفاه از  نرم افزار تحلیل رکورد زلزله سایزموسیگنال
 • بررسی تحلیل پاسخ زمین در حین زلزله با نرم افزار EERA و گرفتن پارامترهای دینامیکی خاک برای مدل رفتاری استفاده شده
 • توضیحات مربوط به تفاوت تحلیل لرزه ای شبه استاتیک و تحلیل تاریخچه زمانی
 •  توضیحات مربوط  به اقدامات لازمه جهت اماده سازی مدل برای تحلیل لرزه ای از جمله شرایط مرزی دینامیکی و میرایی در خاک و سنگ و اب و اندازه ی مش های جهت عدم ایجاد اغتشاش موج در مدل
 • نحوه ی اعمال بار دینامیکی زلزله در فلک به مدل عددی
 • فیش نویسی جهت ایجاد متغیر جدید به نام RU و گرفتن کانتور این متغیر اضافی در فلک
 • تفسیر مربوط به کانتورهای PP و RU
 • مدل کردن چاه های زهکشی جهت کاهش روانگرایی
CIVIL808

40000 تومان

 • ساخت هندسه ی تونل و محیط اطراف و پل
 •  اعمال مدل های رفتاری مناسب برای خاک جهت جلوگیری از بالازدی خاک سطح زمین و مدل بتن برای سازه های پل
 •  ساخت مرحله ای ایستگاه تونل با روش NATM
 • ایجاد اینترفیس مناسب بین ستون های پل و خاک سطح زمین
 •  نصب پوشش اولیه و نهایی ایستگاه مترو بصورت سالید و سازه ای
 • بررسی کانتورهای نشست سطحی زمین و همچنین کرنش ها در سازه های بتنی پل
 • بررسی نیروهای داخلی و تنش های اصلی پوشش ایستگاه
 • نحوه ی انتقال هندسه ی تونل و پل به FLAC 3D
CIVIL808

30000 تومان

 •  هندسه و پارتیشن بندی و مش بندی مدل
 • مدل رفتاری مناسب محیط با کرنش کم برای گودبردای شامل مدل خاک سخت شونده
 •  نحوه اعمال بار سطحی ساختمان همسایه
 •  برقرار کردن آب زیرزمینی و نسبت تنش موثر برجا در محیط و برقراری فشار آب منفذی
 •  آبگیری و آبزدایی از گود (dewatering)
 •  استفاده از دیوار دیافراگمی در مدل
 • تعریف اندرکنش دیوار دیافراگی با محیط گود
 • حفاری مرحله ای گود و مهار با انکراژ و نیلینگ
 •  پیش تنیدگی المان انکراژ
 •  بررسی سه ناحیه مهم از نظر تغییرشکل ها در گود مهار شده
CIVIL808

30000 تومان

 • نحوه ی هندسه سازی در مسائل تست 3 محوری بصورت دوبعدی
 • توضیحات مربوط به مسائل تقارن محوری مثل تست سه محوری
 • توضیحات مربوط به شرایط مرزی تست 3 محوری
 • انتخاب مدل های رفتاری موهر کلمب و کرنش نرم شونده و مقایسه رفتار تنش کرنشی در این مدل ها
 •  نحوه ی بارگذاری قائم و جانبی در تست 3 محوری تقارن محوری
 • فیش نویسی جهت رسم منحنی تنش کرنش ناشی از تست سه محوری
 •  فیش نویسی ایجاد ایجاد هیستوری های تنش کرنش مدل رفتاری های مختلف در یک پلات
 •  تفسیر منحنی تنش کرنش تست 3 محوری
CIVIL808

30000 تومان

 •  ایجاد هندسه مدل عددی
 • اعمال شرایط هیدرولیکی و جریان سیال سیمانی در خاک
 • اعمال شرایط مرزی تست برش مستقیم
 • استفاده از مدل رفتاری مناسب
 • اعمال شرایط اولیه مناسب جهت اعمال برش در نمونه
 • فیش نویسی جهت مشخص کردن نفوذ دوغاب در خاک
 • اعمال تنش برشی در خاک جهت بررسی میزان افزایش مقاومت برشی خاک
 • بررسی کانتور تنش ها و کرنش ها در حالت بدون تزریق و با تزریق سیمان در مقابل نیروی برشی
 • فیش نویسی جهت رسم منحنی نیروی برشی در مقابل جابجایی برشی
CIVIL808

40000 تومان

 • توضیحات تئوری و آیین نامه های روش های شبه استاتیکی و شبه دینامیکی و تحلیل فول دینامیکی
 • بررسی و معرفی مقاله های مهم در موضوع مورد نظر
 • هندسه و مش بندی مدل های تونل و شیروانی
 • ایجاد شرایط اولیه و مرزی مناسب جهت تحلیل شبه استاتیمکی و دینامیکی تونل و شیروانی
 • استفاده از روابط تحلیلی جهت استخراج پارامترهای ورودی به نرم افزار در تحلیلی شبه استاتیکی و دینامیکی
 • انجام تحلیل ها و بررسی خروجی های مربوط به نیروهای داخلی و کشیدگی در تونل و ضریب اطمینان شیروانی
 • مقایسه نتایج استاتیکی و شبه استاتیکی و شبه دینامیکی با یکدیگر
CIVIL808

100000 تومان

 • توضیحات تفاوت کدنویسی در FLAC 2D و FLAC 3D
 • معرفی آیکون ها و قسمت های گرافیکی FLAC 3D
 • معرفی انواع کدهای ساخت هندسه ی 3 بعدی با اشکال متفاوت
 • کدنویسی و توضیحات reflect کردن هندسه
 • اهمیت Ratio مش ها در اتصال اشکال هندسی
 • کدنویسی و نحوه اعمال شرایط مرزی در FLAC 3d و تفاوت ان با 2D
 • کدنویسی و نحوه GROUP  بندی
 • کدنویسی و نحوه اختصاص مصالح
 • کدنویسی و نحوه اعمال شرایط تنش های اولیه ونکات مهم ان
 • کدنویسی و نحوه اعمال تنش مرزی در سینه¬کار تونل و سطح زمین
 • کدنویسی و نحوه ی هیستوری گرفتن از نقاط گرهی
 • اشنایی با المان های سازه ای شل و لاینر جهت مدل کردن سپر TBM و سگمنت تونل
 • کدنویسی و شبیه سازی پوشش سگمنتی تونل و لینک درزه های سگمنتال بتن
 • کدنویسی و شبیه سازی گروت پش سگمنت
 • در نظر گرفتن رفتار تحکیمی گروت پشت سگمنت
 • تنظیم گام حفاری در حفاری مکانیزه سپری
 • کدنویسی و اعمال شرایط مرزی بر روی المان سازه ای
 • کدنویسی و نحوه حفاری خاک داخل تونل
 • کدنویسی و نحوه وارد کردن سپر TBM به داخل تونل
 • نحوه Apply فشار سینه کار و Remove آن
 • توضیحات حل مدل در هر گام حفاری
 • کدنویسی پلات از هیستوری ها
 • کدنویسی پلات از جابجایی و نیروهای داخلی المان های سازه ای
 • توضیحات مربوط به نرم افزار جانبی Griddle  و چپگونگی ارتباط آن با FLAC 3D
 • رسم منحنی LDP
 • تفسیر خروجی های نشست سطح زمین و  جابجایی افقی سینه کار تونل
 • نحوه ی وارد کردن هندسه ی FLAC 2D به FLAC 3D
 • نحوه پارتیشن بندی و ساخت مدل 3 بعدی در قسمت Extusion
CIVIL808

45000 تومان

IROCK

280000 تومان

 

 •  مقدماتی
  • راهنمايي نصب و راه اندازي FLAC
  • معرفي قابليتها و کاربردهاي نرم افزار FLAC دو بعدی
  • استراتژي مدلسازي در FLAC
  • اصطلاحات و شرايط قراردادي در نرم افزار FLAC
  • تعريف فضاي مدلسازي و ساخت هندسه مدل
  • مدلهاي رفتاري و تخصيص خصوصيات به مدل
  • شرايط مرزي و اوليه در مدل سازی با FLAC
  • بارگذاريهاي استاتيکي در نرم افزار
  • تحليل مدل و بررسي سناريوي تاييد مدل
  • مشاهده خروجيهای نرم افزار FLAC 2D
  • مدلسازي سطوح لغزش
  • سطح آب زيرزميني و فشار آب حفره اي

 

 • پیشرفته
  • بخش اول: المانهاي سازه اي
   • شامل المان تير، المان کابل، المان راکبولت، المان شمع، المان لاينينگ، اعضاي تکيه گاهي در FLAC، مدلسازي نيلينگ و شاتکريت در نرم افزار FLAC می باشد
  • بخش دوم: مدلسازي پيشرفته
   • زبان برنامه نويسي Fish در FLAC

 

 • پک حاضر شامل تعداد زیادی مدل سازی کاربردی از قبیل موارد زیر می باشد:
  • مدلسازی تست سه محوره در حالت زهکشی شده و زهکشی نشده با استفاده از مدلها رفتاری الاستیک، موهر کلمب، کم کلی (Cam clay)، کرنش نرم شونده (Strain softening) و کرنش سخت شونده (Strain hardening)
  • مدل سازی پی منفرد تحت بار لرزه ای (زلزله)
  • مدل سازی پی منفرد و پی های دوقلو در حالت مسلح و غیر مسلح جهت بررسی اثر پی ها روی هم در حالت بارگذاری دینامیکی (زلزله) و بررسی اثر تعداد لایه های مسلح، مشخصات ژئوتکستایل, عرض پی، عمق پی و …
  • مدل سازی تست سه محوره
  • مدل سازی لرزه ای سد خاکی (تحلیل مکانیکی-هیدرولیکی-دینامیکی)
  • مدل سازی خاک به همراه لایه های مسلح به کار رفته در آن
  • مدل سازی المان سازه ای مختلف و ژئوممبرین ها
  • مدل سازی گودبرداری
  • مدل سازی شکل های مختلف دره ها جهت بررسی طیف بزرگنمایی و طیف پاسخ شتاب خاک
  • تحلیل لرزه ای (دینامیکی) شیروانی های بلند (تحلیل پایداری شیب معادن یزرگ تحت بارگذاری لرزه ای)
  • مدل سازی اندرکنش لرزه ای شمع و موج شکن توده سنگی و تحلیل پارامتری بر روی طول و مشخصات شمع، جنس پی موج شک ن و بدنه موج شکن، محتوا و شدت لرزه و …
  • مدل سازی لرزه ای اسکله های وزنی (کیسون) به همراه تحلیل پارامتری
  • بارگذاری استاتیکی و سیکلی به همراه تحلیل لرزه ای بر روی شمع منفرد و گروه شمع با در نظر گرفتن اندرکنش بین شمع و خاک و همچنین بررسی اثر روانگرایی
  • تحلیل پایداری مغار سد و مقایسه با نتایج تجربی (روش های طبقه بندی سنگ)
  • ارزیابی لرزه ای پوشش تونل های سگمنتی تحت بار هارمونیک
  • تحلیل و مدل سازی تونل های دوقلو مترو-تحلیل مکانیکی هیدرولیکی دینامیکی
  • مدل سازی لرزه ای ستون های سنگی در ماسه با لحاظ کردن اندرکنش ستون ها و روانگرایی
  • تحلیل لرزه ای در خاک روانگرای ماسه ای با استفاده از مدل رفتاری ubcsand همراه با توضیح کامل ساختن و فراخوانی مدل های رفتاری dll در فلگ
  • مدل سازی رفتار خزش در پی سد
  • مدل سازی رفتاری خزش در تونل با تعریف مدل رفتاری جدید برای خزش
  • مدل سازی روش استخراج اتاق و پایه در حالت کرنش صفحه ای (با فرض بالا بودن نسبت ارتفاع به عرض پایه) و بررسی ابعاد پایه ها، ابعاد اتاق ها و عمق پایه
  • مدل سازی و بررسی پایداری سد خاکی پس از دوران ساخت، در مراحل آبگیری (جریان گذرا)، دوران بهره برداری (جریان دائم)، تخلیه سریع مخزن و سیلاب به همراه انجام آنالیز برگشتی، تعریف مشخصات متغیر برای مصالح بدنه سد نسبت به فشارهای های جانبی با استفاده از فیش نویسی، تعریف خاکریزی مرحله ای با استفاده از فیش نویسی، اعمال رمبش اشباعی برای پوسته، تحلیلی لرزه ای در سطح mdl و mcl
  • بررسی اثر استفاده از المان های ژئوسل در شیب خاکی غیر اشباع (با مدل رفتاری بارسلونا) جهت افزایش ضریب ایمنی شیب
  • بررسی اثر مسلح سازی خاک با استفاده از ژئوگرید، ژئوسل و ورق آلومنیومی جهت کاهش صدمات ناشی از انفجار و حفاری های سطحی بر لوله های تحت فشار
  • تحلیل لرزه ای سازه بر روی خاک به همراه مدلسازی پی سازه، طبقات سازه و جداگر لرزه ای در تراز پی سازه
  • تحلیل روانگرایی ناشی از بارهای لرزه ای در انفجارهای معدنی
  • و …
لوگو فرادرس

40000 تومان

 

 • درس یکم: آشنایی با مدل‌سازی در FLAC3D
  • معرفی نرم‌افزار FLAC3D
  • تعریف و مدل‌سازی یک پروژه حفاری
  • معرفی مدل Null برای فضاهای حذف‌شده از مدل
  • استخراج و ترسیم نتایج تحلیل

 

 • درس دوم: آشنایی و شروع کار با زبان برنامه‌نویسی Fish
  • معرفی زبان برنامه‌نویسی Fish
  • تعریف پارامتر و تابع در Fish
  • تعریف و مدل‌سازی یک مدل ژئوتکنیکی تحت بار سرعت
  • استخراج نمودار‌های خروجی
  • ذخیره نتایج در نرم‌افزار Microsoft Excel

 

 • درس سوم: استفاده از حلقه و دستورات شرطی
  • استفاده از Fish برای محاسبه مدول یانگ (Young’s Modulus) و مدول برشی (Shear Modulus)
  • تعریف توابع مهم ریاضی و استفاده از آن‌ها در Fish
  • تعریف حلقه در Fish
  • مدل‌سازی محیط‌های خاکی ناهمگن با مشخصات مصالح متغیر در عمق
  • متغیرهای محلی در Fish
  • انواع متغیر و نحوه استفاده از آن‌ها در Fish
  • دستورات شرطی در Fish

 

 • درس چهارم: تعامل بین Fish و FLAC3D
  • مروری بر تعامل بین Fish و FLAC3D
  • استفاده از دستورات FLAC3D در داخل توابع Fish
  • تعریف و مدل‌سازی پروژه میخ‌کوبی در محیط خاکی

 

 • درس پنجم: تحلیل مونت‌کارلو با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Fish
  • پیاده‌سازی مدل تیر دو سر ساده با استفاده از Fish
  • مروری بر روش نمونه‌گیری مونت کارلو
  • تولید نمونه‌های تصادفی با استفاده از Fish
  • تعریف مساله تیر دو سر ساده به شکل احتمالاتی
  • تحلیل مدل و بررسی نتایج

نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه