DATAMINE

DATAMINE

معرفی نرم افزار DATAMINE

 

 

DATAMINE (دیتاماین) پیشروترین ارائه دهنده فناوری در جهان برای برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه عملیات استخراج است. DATAMINE با فعالیت در بیست کشور، کاربردهایی شامل اکتشاف، مدل سازی منابع و معادن، برنامه ریزی معدن، عملیات، تدارکات و بازاریابی برای بیش از 6000 شرکت در سراسر جهان را ارائه می دهد.

دانلود نرم افزار DATAMINE

آموزش ویدئویی نرم افزار DATAMINE

geovid

400000 تومان

بخش اول: نحوه تهیه و ورود داده ها به محیط نرم افزار

 • فرآیند کلی آموزش
 • نوع و فرمت داده های ورودی
 • نحوه تهیه فایلهای Surveys، Collar و Assey
 • ایجاد پروژه جدید
 • Import داده های text

بخش دوم: تشکیل گمانه ها

 • ایجاد گمانه
 • نمایش گمانه ها
 • Load و Unload داده ها
 • زوم و چرخش گمانه ها
 • معرفی جدول Environmental Setting
 • معرفی جدول Drillholes Properties
 • معرفی تبهای Symbol، General و Label
 • ساخت Legend گمانه ها

بخش سوم: کامپوزیت گمانه ها (Composite)

 • معرفی Composite
 • دستور کامپوزیت و بخشهای مختلف آن

بخش چهارم: ساخت Wireframe

 • دستورات QP و QL
 • معرفی بخش Clip در تب View
 • ایجاد New String اطراف کل محدوده گمانه ها
 • ایجاد Wireframe با کمک Link و Endlink
 • اصلاح Wireframe
 • محاسبه حجم Wireframe

بخش پنجم: ساخت مدل بلوکی (Block Model)

 • بدست آوردن برخی اطلاعات آماری
 • ساخت پروتوتایپ
 • ایجاد مدل بلوکی
 • بهینه سازی مدل
 • اضافه نمودن عیار به مدل بلوکی
 • ساخت مدل و Legend مربوط به آن
 • ایجاد نمودار عیار حد به کمک Datamine
GIRS

200000 تومان

 

 • بخش اول: معرفی بسته آموزشی، راه های ارتباطی و سرفصل های بخش تئوری
 • بخش دوم: جزئیات سرفصل های مبحث تئوری
 • بخش سوم: مروری بر مباحث کلیات اکتشاف مواد معدنی و تعیین نقطه حفاری
 • بخش چهارم: مروری برمباحث کارتوگرافی و…
 • بخش پنجم: مروری بر مبحث آزیموت، بیرینگ، وضعیت لایه و…
 • بخش ششم: مروری بر روش ها ،مطالعه مغزه ها، ابزار و ماشین آلات حفاری اکتشافی
 • بخش هفتم: مروری بر آمار کلاسیک (روش برخورد با داده های خام)
 • بخش هشتم: زمین آمار (روش های درونیابی، واریوگرام و…)
 • بخش نهم: آموزش نصب نرم افزار
 • بخش دهم: معرفی و کاربرد های نرم افزار دیتاماین
 • بخش یازدهم: معرفی و کار با داده های همراه با نرم افزار
 • بخش دوازدهم: آشنایی با داده های واقعی در یک پروژه و نحوه آماده سازی آنها
 • بخش سیزدهم: نحوه ایجاد یک پروژه جدید و وارد کردن داده های مختلف
 • بخش چهاردهم: نحوه حذف، کپی، ریمو و ذخیره کردن فایل های موجود در نرم افزار
 • بخش پانزدهم: آشنایی با بخش های مختلف محیط اصلی نرم افزار
 • بخش شانزدهم: آشنایی با آیکون ها و نوار ابزار های مختلف
 • بخش هفدهم: نحوه ایجاد نوار ابزار مورد نیاز در نرم افزار
 • بخش هجدهم: آشنایی با نوار کنترل های موجود در نرم افزار
 • بخش نوزدهم: نحوه وارد سازی داده ها از اکسل به نرم افزار دیتاماین
 • بخش بیستم: نحوه وارد سازی داده ها از اتوکد به نرم افزار دیتاماین
 • بخش بیست و یکم: آشنایی با بخش های مختلف ویرایشگر جدول
 • بخش بیست و دوم: آشنایی با دستور های مهم  و پر کاربرد موجود در نرم افزار
 • بخش بیست و سوم: نحوه بررسی اطلاعات آماری داده ده های مختلف
 • بخش بیست و چهارم: مراحل ساخت یک مدل زمین شناسی
 • بخش بیست پنجم: نحوه ساخت چال های اکتشافی
 • بخش بیست و ششم: بررسی هیستوگرام خصوصیات آماری داده ها
 • بخش بیست و هفتم: حوه کامپوزیت کردن داده های مختلف
 • بخش بیست و هشتم: نرمال سازی داده های غیر نرمال
 • بخش بیست و نهم: نحوه ایجاد راهنما برای داده های اکتشافی
 • بخش سی ام: نحوه رسم استرینگ
 • بخش سی و یکم: نحوه رسم وایر فریم و محاسبه حجم
 • بخش سی و دوم: واریوگرافی
 • بخش سی و سوم: نحوه ایجاد مدل بلوکی مادر و مدل تور – سیمی
 • بخش سی و چهارم: ایجاد مدل بلوکی باطله و ماده معدنی
 • بخش سی و پنجم: تخمین ذخیره
 • بخش سی و ششم: رسم منحنی عیار- تناژ
 • بخش سی و هفتم: شبیه سازی گوسی
 • بخش سی و هشتم: بهینه سازی و ترکیب مدل بلوکی های ساخته شده
ZAMINO

46000 تومان

 

 • درس اول: آشنایی
  • مقدمه‌ای بر دیتاماین؛
  • ویژگی‌های نرم‌افزار؛
  • اطلاعات مورد نیاز؛
  • داده‌های مورد نیاز و نحوه ایجاد آنها؛
  • فراخوانی داده‌ها (Import Data)؛
  • ارزیابی تجمیع داده‌ها (Validate and Desurvey)؛

 

 • درس دوم: نمایش و ترکیب گمانه‌ها
  • مفهوم و مزایای ترکیب نمونه‌ها و ایجاد کامپوزیت‌؛
  • ایجاد کامپوزیت‌ بر اساس Composite Down Drillhole؛
  • کار با دستورات نمایش و حذف گمانه‌ها در پنجره Design؛
  • مدیریت نمایش سه‌بعدی در پنجره Visualizer؛
  • ترسیم مرزهای ماده معدنی؛
  • تعریف و تخصیص راهنمای نمایش (Legend) گمانه‌ها؛

 

 • درس سوم: ترسیم مقاطع زمین شناسی
  • ایجاد مقطع عرضی با دستور Plane By Two Points؛
  • ایجاد مقطع عرضی با دستور Plane By One Points؛
  • ایجاد مقطع عرضی با دستور Plane By Three Points؛
  • تنظیم میدان دید مقطع با دستور Set Clipping؛
  • کاربرد دستورات ترسیم استرینگ در شرایط گوناگون؛
  • مواجهه با چالش‌های ترسیم حالات واقعی با ویرایش استرینگ؛
  • ترسیم مقاطع عرضی در حالت تداخل ماده معدنی و باطله.

 

 • درس چهارم: مدلسازی پیکره ماده معدنی
  • دستورات اتصال استرینگ‌ها (Link Strings)
  • خطایابی وایرفریم در Visualizer
  • بررسی راهکارهای تجربی تصحیح وایرفریم

 

 • درس پنجم: اصلاح وایرفریم و هماهنگ‌سازی با توپوگرافی
  • بستن ابتدا و انتهای وایرفریم با دستور End Link
  • محاسبه حجم وایرفریم با دستور Calculate Volume
  • محاسبه حجم وایرفریم با دستور Calculate Wireframe Volume
  • ایجاد وایرفریم مدل سطح‌شناسی (Topography Wireframe)
  • فراخوانی مدل dxf ایجاد شده در AutoCad (پیوست)
  • ایجاد و ذخیره وایرفریم توپوگرافی
  • تعریف راهنمای نمایش وایرفریم ماده معدنی و توپوگرافی
  • ادغام وایرفریم‌های ماده معدنی و توپوگرافی

 

 • درس ششم: ساخت مدل بلوکی
  • مفهوم مدل‌های بلوکی Prototype، Ore, Topo
  • مروری بر فرآیند مدلسازی بلوکی در نرم‌افزار Datamine
  • محاسبه مختصات نقطه ریشه مدل (Origin Point)
  • قانون تجربی محاسبه ابعاد بلوک‌ها و تعداد سلول‌ها؛
  • ایجاد مدل بلوکی پروتوتایپ (Prototype)
  • تعیین مختصات کمینه و بیشنه مدل توپوگرافی در سه راستا؛
  • تعیین مختصات کمینه و بیشینه پیکره ماده معدنی در سه راستا؛
  • تعیین مختصات نقطه ریشه بر اساس مختصات دو گام قبل؛
  • تعریف مدل پروتوتایپ (Define Prototype) برا اساس مشخصات گام‌های قبل؛

 

 • درس هفتم: برآورد مدل بلوکی ماده معدنی
  • ایجاد مدل با دستور Define and Fill Wireframe
  • تعیین مشخصات مورد تخمین در مدل بلوکی
  • تعیین ابعاد سلول‌ها در سه رستای مختصات دکارتی
  • تخمین عیار به روش عکس فاصله (Inverse Distance)
  • مفهوم رابطه عکس فاصله در تخمین عیار؛
  • مفهوم SDIST محورهای بیضوی جستجو؛
  • مفهوم SANGLE دوران بیضوی جستجو؛
  • مفهوم Octant و مشخصات مرتبط با آن در بیضوی؛
  • نمایش نتایج تخمین به صورت مقطع و سه‌بعدی.

 

 • درس هشتم: ادغام مدل بلوکی ماده معدنی و باطله (مدل بلوکی نهایی)
  • ایجاد مدل بلوکی باطله (Waste Blockmodel)
  • ایجاد مدل بلوکی نهایی با ترکیب مدل‌های بلوکی باطله و ماده معدنی
  • بررسی فیلدهای مدل بلوکی و فایل‌های پروژه در Table Editor
IROCK

280000 تومان

 

مقدماتی

 • توانایی ساخت یک پروژه و کار با فایل های موجود در نرم افزار
 • توانایی مدیریت داده ها در نرم افزار
 • توانایی کنترل منظره صفحه اصلی نرم افزا
 • توانایی ویرایش و مشاهده گمانه ها
 • توانایی مشاهده اطلاعات
 • توانایی به کار گیری فیلترها
 • توانایی ویرایش خطوط در نرم افزار
 • توانایی ویرایش نقاط در نرم افزار
 • توانایی ویرایش Wirfarme
 • توانایی تنظیم مشخصات پلات برای صفحات
 • توانایی تنظیم صفحه اصلی با ابزار Visualiser
 • توانایی تعیین مدل بلوکی زمین شناسی

 

پیشرفته

 • تعیین میزان ذخیره و عیار آن شامل تخمین عیار پیشرفته (پارامترهای تخمین، واریوگرام ها و تعیین پارامترهای حجم جستجو و …) و تعیین میزان خطای برآورد عیار
 • توانایی تعیین مدل بلوکی اقتصادی و برنامه ریزی تولید با نرم افزار Datamine NPV Scheduler
 • طراحی معادن روباز
 • طراحی معادن زیرزمینی
 • طراحی الگوی آتشباری
IROCK

180000 تومان

gerdoo

150000 تومان

 

 • جلسه اول: آشنایی با نرم افزار دیتاماین و کاربردهای مختلف آن
 • جلسه دوم: شروع کار، ایجاد یک پروژه جدید و باز کردن پروژه¬های موجود
 • جلسه سوم: آشنایی با اجزای ظاهری نرم¬افزار شامل انواع پنجره، نوارهای ابزار و تنظیمات آنها
 • جلسه چهارم: شرح آیکون¬ها و نوار ابزارهای پنجره¬های مختلف
 • جلسه پنجم: نحوه ایجاد نوار ابزار جدید، اضافه نمودن و حذف آیکون¬ها از آن
 • جلسه ششم: معرفی اجزای نوار وضعیت و نوارهای کنترل و تنظیمات آنها
 • جلسه هفتم: مراحل ساخت یک مدل زمین¬شناسی
 • جلسه هشتم: وارد کردن اطلاعات اکتشافی گمانه¬ها به نرم افزار
 • جلسه نهم: چگونگی وارد نمودن اطلاعات از نرم افزار اکسل به دیتاماین
 • جلسه دهم: نحوه وارد نمودن اطلاعات از نرم افزار اتوکد به دیتاماین
 • جلسه یازدهم: انجام بررسی های لازم توسط نرم افزار برای صحت داده های ورودی
 • جلسه دوازدهم: مشاهده، ویرایش و ایجاد جداول
 • جلسه سیزدهم: نحوه محاسبه خلاصه اطلاعات اماری
 • جلسه چهاردهم: انواع داده¬ها و نحوه بارگذاری آنها
 • جلسه پانزدهم: تبديل فايل هاي خام ورودي و ایجاد مدل سه بعدي گمانه هاي اکتشافي(پردازش داده¬های گمانه¬های اکتشافی)
 • جلسه شانزدهم: کامپوزیت کردن گمانه¬های اکتشافی (اختصاص عیار و خواص ماده معدنی به طول¬های یکسانی از گمانه¬ها)
 • جلسه هفدهم: تغییر دادن عیار مرجع و مشاهده تغییرات عیار در طول گمانه¬ها
 • جلسه هیجدهم: بارگذاری داده¬های گمانه¬های اکتشافی
 • جلسه نوزدهم: معرفی ابزارهای موردنیاز جهت ایجاد مقاطع
 • جلسه بیستم: تخمین مختصات یک نقطه و چگونگی برش داده¬ها
 • جلسه بیست و یکم: ایجاد و ذخیره مقاطع افقی
 • جلسه بیست و دوم: تعریف و ذخیره یک مقطع مایل
 • جلسه بیست و سوم: تعریف و ذخیره مقطع شمالی- جنوبی
 • جلسه بیست و چهارم: ذخیره اطلاعات مقاطع
 • جلسه بیست و پنجم: بازیابی مجدد مقاطع ذخیره شده و اضافه نمودن مقاطع جدید
 • جلسه بیست و ششم: نحوه ترسیم توپوگرافی سطح زمین
 • جلسه بیست و هفتم: به دست آوردن محدوده کانسار و مدل زمین¬شناسی
 • جلسه بیست و هشتم: ساخت مدل کانسار و تعیین حجم مدل (مدل تورسیمی)
 • جلسه بیست و نهم: ساخت مدل بلوکی اولیه (مادر)
 • جلسه سی ام: پر کردن ماده معدنی با بلوک¬ها
 • جلسه سی و یکم: تخمین عیار ماده معدنی
 • جلسه سی و دوم: ساخت مدل بلوکی باطله
 • جلسه سی و سوم: ساخت مدل بلوکی نهایی
 • جلسه سی و چهارم: جمع¬بندی بلوک
 • جلسه سی و پنجم: مشاهده داده¬ها در پنجره visualizer و تنظیمات آن
 • جلسه سی و ششم: مشاهده داده¬ها در پنجره Plot
 • جلسه سی و هفتم: مشاهده داده¬ها- صفحات پنجره Plot
 • جلسه سی و هشتم: مشاهده داده¬ها- پلات¬های پنجره Plot
 • جلسه سی و نهم: ابزارهای مشاهده داده ها در پنجره Plot
 • جلسه چهلم: لاگ های گمانه های اکتشافی
hezardanesh

200000 تومان

• بخش اول: معرفی بسته آموزشی، راه های ارتباطی و سرفصل های بخش تئوری
• بخش دوم: جزئیات سرفصل های مبحث تئوری
• بخش سوم: مروری بر مباحث کلیات اکتشاف مواد معدنی و تعیین نقطه حفاری
• بخش چهارم: مروری برمباحث کارتوگرافی و…
• بخش پنجم: مروری بر مبحث آزیموت،بیرینگ،وضعیت لایه و…
• بخش ششم: مروری بر روش ها ،مطالعه مغزه ها، ابزار و ماشین آلات حفاری اکتشافی
• بخش هفتم: مروری بر آمار کلاسیک (روش برخورد با داده های خام)
• بخش هشتم: زمین آمار (روش های درونیابی، واریوگرام و…)
• بخش نهم: آموزش نصب نرم افزار
• بخش دهم: معرفی و کاربرد های نرم افزار دیتاماین
• بخش یازدهم: معرفی و کار با داده های همراه با نرم افزار
• بخش دوازدهم: آشنایی با داده های واقعی در یک پروژه و نحوه آماده سازی آنها
• بخش سیزدهم: نحوه ایجاد یک پروژه جدید و وارد کردن داده های مختلف
• بخش چهاردهم: نحوه حذف، کپی، ریمو و ذخیره کردن فایل های موجود در نرم افزا
• بخش پانزدهم: آشنایی با بخش های مختلف محیط اصلی نرم افزار
• بخش شانزدهم: آشنایی با آیکون ها و نوار ابزار های مختلف
• بخش هفدهم: نحوه ایجاد نوار ابزار مورد نیاز در نرم افزار
• بخش هجدهم: آشنایی با نوار کنترل های موجود در نرم افزار
• بخش نوزدهم: نحوه وارد سازی داده ها از اکسل به نرم افزار دیتاماین
• بخش بیستم: نحوه وارد سازی داده ها از اتوکد به نرم افزار دیتاماین
• بخش بیست و یکم: آشنایی با بخش های مختلف ویرایشگر جدول
• بخش بیست و دوم: آشنایی با دستور های مهم و پر کاربرد موجود در نرم افزار
• بخش بیست و سوم: نحوه بررسی اطلاعات آماری داده ده های مختلف
• بخش بیست و چهارم: مراحل ساخت یک مدل زمین شناسی
• بخش بیست پنجم: نحوه ساخت چال های اکتشافی
• بخش بیست و ششم: بررسی هیستوگرام خصوصیات آماری داده ها
• بخش بیست و هفتم: حوه کامپوزیت کردن داده های مختلف
• بخش بیست و هشتم: نرمال سازی داده های غیر نرمال
• بخش بیست و نهم: نحوه ایجاد راهنما برای داده های اکتشافی
• بخش سی ام: نحوه رسم استرینگ
• بخش سی و یکم: نحوه رسم وایر فریم و محاسبه حجم
• بخش سی و دوم: واریوگرافی
• بخش سی و سوم: نحوه ایجاد مدل بلوکی مادر و مدل تور- سیمی
• بخش سی و چهارم: ایجاد مدل بلوکی باطله و ماده معدنی
• بخش سی و پنجم: تخمین ذخیره
• بخش سی و ششم: رسم منحنی عیار- تناژ
• بخش سی و هفتم: شبیه سازی گوسی
• بخش سی و هشتم: بهینه سازی و ترکیب مدل بلوکی های ساخته شده

نظرسنجی

2 دیدگاه

  • سلام و عرض ادب. این آموزش ها توسط موسسات و سایت های مختلف برای نرم افزار دیتاماین ارائه شده اند. در این صفحه، صرفا لینک های آموزش های این نرمافزار در وبسایت های مختلف، جهت معرفی، گردآوی شده

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه