DATAMINE

DATAMINE

معرفی نرم افزار DATAMINE

 

 

DATAMINE (دیتاماین) پیشروترین ارائه دهنده فناوری در جهان برای برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه عملیات استخراج است. DATAMINE با فعالیت در بیست کشور، کاربردهایی شامل اکتشاف، مدل سازی منابع و معادن، برنامه ریزی معدن، عملیات، تدارکات و بازاریابی برای بیش از 6000 شرکت در سراسر جهان را ارائه می دهد.

دانلود نرم افزار DATAMINE

آموزش ویدئویی نرم افزار DATAMINE

geovid

400000 تومان

بخش اول: نحوه تهیه و ورود داده ها به محیط نرم افزار

 • فرآیند کلی آموزش
 • نوع و فرمت داده های ورودی
 • نحوه تهیه فایلهای Surveys، Collar و Assey
 • ایجاد پروژه جدید
 • Import داده های text

بخش دوم: تشکیل گمانه ها

 • ایجاد گمانه
 • نمایش گمانه ها
 • Load و Unload داده ها
 • زوم و چرخش گمانه ها
 • معرفی جدول Environmental Setting
 • معرفی جدول Drillholes Properties
 • معرفی تبهای Symbol، General و Label
 • ساخت Legend گمانه ها

بخش سوم: کامپوزیت گمانه ها (Composite)

 • معرفی Composite
 • دستور کامپوزیت و بخشهای مختلف آن

بخش چهارم: ساخت Wireframe

 • دستورات QP و QL
 • معرفی بخش Clip در تب View
 • ایجاد New String اطراف کل محدوده گمانه ها
 • ایجاد Wireframe با کمک Link و Endlink
 • اصلاح Wireframe
 • محاسبه حجم Wireframe

بخش پنجم: ساخت مدل بلوکی (Block Model)

 • بدست آوردن برخی اطلاعات آماری
 • ساخت پروتوتایپ
 • ایجاد مدل بلوکی
 • بهینه سازی مدل
 • اضافه نمودن عیار به مدل بلوکی
 • ساخت مدل و Legend مربوط به آن
 • ایجاد نمودار عیار حد به کمک Datamine
GIRS

200000 تومان

 

 • بخش اول: معرفی بسته آموزشی، راه های ارتباطی و سرفصل های بخش تئوری
 • بخش دوم: جزئیات سرفصل های مبحث تئوری
 • بخش سوم: مروری بر مباحث کلیات اکتشاف مواد معدنی و تعیین نقطه حفاری
 • بخش چهارم: مروری برمباحث کارتوگرافی و…
 • بخش پنجم: مروری بر مبحث آزیموت، بیرینگ، وضعیت لایه و…
 • بخش ششم: مروری بر روش ها ،مطالعه مغزه ها، ابزار و ماشین آلات حفاری اکتشافی
 • بخش هفتم: مروری بر آمار کلاسیک (روش برخورد با داده های خام)
 • بخش هشتم: زمین آمار (روش های درونیابی، واریوگرام و…)
 • بخش نهم: آموزش نصب نرم افزار
 • بخش دهم: معرفی و کاربرد های نرم افزار دیتاماین
 • بخش یازدهم: معرفی و کار با داده های همراه با نرم افزار
 • بخش دوازدهم: آشنایی با داده های واقعی در یک پروژه و نحوه آماده سازی آنها
 • بخش سیزدهم: نحوه ایجاد یک پروژه جدید و وارد کردن داده های مختلف
 • بخش چهاردهم: نحوه حذف، کپی، ریمو و ذخیره کردن فایل های موجود در نرم افزار
 • بخش پانزدهم: آشنایی با بخش های مختلف محیط اصلی نرم افزار
 • بخش شانزدهم: آشنایی با آیکون ها و نوار ابزار های مختلف
 • بخش هفدهم: نحوه ایجاد نوار ابزار مورد نیاز در نرم افزار
 • بخش هجدهم: آشنایی با نوار کنترل های موجود در نرم افزار
 • بخش نوزدهم: نحوه وارد سازی داده ها از اکسل به نرم افزار دیتاماین
 • بخش بیستم: نحوه وارد سازی داده ها از اتوکد به نرم افزار دیتاماین
 • بخش بیست و یکم: آشنایی با بخش های مختلف ویرایشگر جدول
 • بخش بیست و دوم: آشنایی با دستور های مهم  و پر کاربرد موجود در نرم افزار
 • بخش بیست و سوم: نحوه بررسی اطلاعات آماری داده ده های مختلف
 • بخش بیست و چهارم: مراحل ساخت یک مدل زمین شناسی
 • بخش بیست پنجم: نحوه ساخت چال های اکتشافی
 • بخش بیست و ششم: بررسی هیستوگرام خصوصیات آماری داده ها
 • بخش بیست و هفتم: حوه کامپوزیت کردن داده های مختلف
 • بخش بیست و هشتم: نرمال سازی داده های غیر نرمال
 • بخش بیست و نهم: نحوه ایجاد راهنما برای داده های اکتشافی
 • بخش سی ام: نحوه رسم استرینگ
 • بخش سی و یکم: نحوه رسم وایر فریم و محاسبه حجم
 • بخش سی و دوم: واریوگرافی
 • بخش سی و سوم: نحوه ایجاد مدل بلوکی مادر و مدل تور – سیمی
 • بخش سی و چهارم: ایجاد مدل بلوکی باطله و ماده معدنی
 • بخش سی و پنجم: تخمین ذخیره
 • بخش سی و ششم: رسم منحنی عیار- تناژ
 • بخش سی و هفتم: شبیه سازی گوسی
 • بخش سی و هشتم: بهینه سازی و ترکیب مدل بلوکی های ساخته شده
ZAMINO

46000 تومان

 

 • درس اول: آشنایی
  • مقدمه‌ای بر دیتاماین؛
  • ویژگی‌های نرم‌افزار؛
  • اطلاعات مورد نیاز؛
  • داده‌های مورد نیاز و نحوه ایجاد آنها؛
  • فراخوانی داده‌ها (Import Data)؛
  • ارزیابی تجمیع داده‌ها (Validate and Desurvey)؛

 

 • درس دوم: نمایش و ترکیب گمانه‌ها
  • مفهوم و مزایای ترکیب نمونه‌ها و ایجاد کامپوزیت‌؛
  • ایجاد کامپوزیت‌ بر اساس Composite Down Drillhole؛
  • کار با دستورات نمایش و حذف گمانه‌ها در پنجره Design؛
  • مدیریت نمایش سه‌بعدی در پنجره Visualizer؛
  • ترسیم مرزهای ماده معدنی؛
  • تعریف و تخصیص راهنمای نمایش (Legend) گمانه‌ها؛

 

 • درس سوم: ترسیم مقاطع زمین شناسی
  • ایجاد مقطع عرضی با دستور Plane By Two Points؛
  • ایجاد مقطع عرضی با دستور Plane By One Points؛
  • ایجاد مقطع عرضی با دستور Plane By Three Points؛
  • تنظیم میدان دید مقطع با دستور Set Clipping؛
  • کاربرد دستورات ترسیم استرینگ در شرایط گوناگون؛
  • مواجهه با چالش‌های ترسیم حالات واقعی با ویرایش استرینگ؛
  • ترسیم مقاطع عرضی در حالت تداخل ماده معدنی و باطله.

 

 • درس چهارم: مدلسازی پیکره ماده معدنی
  • دستورات اتصال استرینگ‌ها (Link Strings)
  • خطایابی وایرفریم در Visualizer
  • بررسی راهکارهای تجربی تصحیح وایرفریم

 

 • درس پنجم: اصلاح وایرفریم و هماهنگ‌سازی با توپوگرافی
  • بستن ابتدا و انتهای وایرفریم با دستور End Link
  • محاسبه حجم وایرفریم با دستور Calculate Volume
  • محاسبه حجم وایرفریم با دستور Calculate Wireframe Volume
  • ایجاد وایرفریم مدل سطح‌شناسی (Topography Wireframe)
  • فراخوانی مدل dxf ایجاد شده در AutoCad (پیوست)
  • ایجاد و ذخیره وایرفریم توپوگرافی
  • تعریف راهنمای نمایش وایرفریم ماده معدنی و توپوگرافی
  • ادغام وایرفریم‌های ماده معدنی و توپوگرافی

 

 • درس ششم: ساخت مدل بلوکی
  • مفهوم مدل‌های بلوکی Prototype، Ore, Topo
  • مروری بر فرآیند مدلسازی بلوکی در نرم‌افزار Datamine
  • محاسبه مختصات نقطه ریشه مدل (Origin Point)
  • قانون تجربی محاسبه ابعاد بلوک‌ها و تعداد سلول‌ها؛
  • ایجاد مدل بلوکی پروتوتایپ (Prototype)
  • تعیین مختصات کمینه و بیشنه مدل توپوگرافی در سه راستا؛
  • تعیین مختصات کمینه و بیشینه پیکره ماده معدنی در سه راستا؛
  • تعیین مختصات نقطه ریشه بر اساس مختصات دو گام قبل؛
  • تعریف مدل پروتوتایپ (Define Prototype) برا اساس مشخصات گام‌های قبل؛

 

 • درس هفتم: برآورد مدل بلوکی ماده معدنی
  • ایجاد مدل با دستور Define and Fill Wireframe
  • تعیین مشخصات مورد تخمین در مدل بلوکی
  • تعیین ابعاد سلول‌ها در سه رستای مختصات دکارتی
  • تخمین عیار به روش عکس فاصله (Inverse Distance)
  • مفهوم رابطه عکس فاصله در تخمین عیار؛
  • مفهوم SDIST محورهای بیضوی جستجو؛
  • مفهوم SANGLE دوران بیضوی جستجو؛
  • مفهوم Octant و مشخصات مرتبط با آن در بیضوی؛
  • نمایش نتایج تخمین به صورت مقطع و سه‌بعدی.

 

 • درس هشتم: ادغام مدل بلوکی ماده معدنی و باطله (مدل بلوکی نهایی)
  • ایجاد مدل بلوکی باطله (Waste Blockmodel)
  • ایجاد مدل بلوکی نهایی با ترکیب مدل‌های بلوکی باطله و ماده معدنی
  • بررسی فیلدهای مدل بلوکی و فایل‌های پروژه در Table Editor
IROCK

280000 تومان

 

مقدماتی

 • توانایی ساخت یک پروژه و کار با فایل های موجود در نرم افزار
 • توانایی مدیریت داده ها در نرم افزار
 • توانایی کنترل منظره صفحه اصلی نرم افزا
 • توانایی ویرایش و مشاهده گمانه ها
 • توانایی مشاهده اطلاعات
 • توانایی به کار گیری فیلترها
 • توانایی ویرایش خطوط در نرم افزار
 • توانایی ویرایش نقاط در نرم افزار
 • توانایی ویرایش Wirfarme
 • توانایی تنظیم مشخصات پلات برای صفحات
 • توانایی تنظیم صفحه اصلی با ابزار Visualiser
 • توانایی تعیین مدل بلوکی زمین شناسی

 

پیشرفته

 • تعیین میزان ذخیره و عیار آن شامل تخمین عیار پیشرفته (پارامترهای تخمین، واریوگرام ها و تعیین پارامترهای حجم جستجو و …) و تعیین میزان خطای برآورد عیار
 • توانایی تعیین مدل بلوکی اقتصادی و برنامه ریزی تولید با نرم افزار Datamine NPV Scheduler
 • طراحی معادن روباز
 • طراحی معادن زیرزمینی
 • طراحی الگوی آتشباری
IROCK

180000 تومان

gerdoo

150000 تومان

 

 • جلسه اول: آشنایی با نرم افزار دیتاماین و کاربردهای مختلف آن
 • جلسه دوم: شروع کار، ایجاد یک پروژه جدید و باز کردن پروژه¬های موجود
 • جلسه سوم: آشنایی با اجزای ظاهری نرم¬افزار شامل انواع پنجره، نوارهای ابزار و تنظیمات آنها
 • جلسه چهارم: شرح آیکون¬ها و نوار ابزارهای پنجره¬های مختلف
 • جلسه پنجم: نحوه ایجاد نوار ابزار جدید، اضافه نمودن و حذف آیکون¬ها از آن
 • جلسه ششم: معرفی اجزای نوار وضعیت و نوارهای کنترل و تنظیمات آنها
 • جلسه هفتم: مراحل ساخت یک مدل زمین¬شناسی
 • جلسه هشتم: وارد کردن اطلاعات اکتشافی گمانه¬ها به نرم افزار
 • جلسه نهم: چگونگی وارد نمودن اطلاعات از نرم افزار اکسل به دیتاماین
 • جلسه دهم: نحوه وارد نمودن اطلاعات از نرم افزار اتوکد به دیتاماین
 • جلسه یازدهم: انجام بررسی های لازم توسط نرم افزار برای صحت داده های ورودی
 • جلسه دوازدهم: مشاهده، ویرایش و ایجاد جداول
 • جلسه سیزدهم: نحوه محاسبه خلاصه اطلاعات اماری
 • جلسه چهاردهم: انواع داده¬ها و نحوه بارگذاری آنها
 • جلسه پانزدهم: تبديل فايل هاي خام ورودي و ایجاد مدل سه بعدي گمانه هاي اکتشافي(پردازش داده¬های گمانه¬های اکتشافی)
 • جلسه شانزدهم: کامپوزیت کردن گمانه¬های اکتشافی (اختصاص عیار و خواص ماده معدنی به طول¬های یکسانی از گمانه¬ها)
 • جلسه هفدهم: تغییر دادن عیار مرجع و مشاهده تغییرات عیار در طول گمانه¬ها
 • جلسه هیجدهم: بارگذاری داده¬های گمانه¬های اکتشافی
 • جلسه نوزدهم: معرفی ابزارهای موردنیاز جهت ایجاد مقاطع
 • جلسه بیستم: تخمین مختصات یک نقطه و چگونگی برش داده¬ها
 • جلسه بیست و یکم: ایجاد و ذخیره مقاطع افقی
 • جلسه بیست و دوم: تعریف و ذخیره یک مقطع مایل
 • جلسه بیست و سوم: تعریف و ذخیره مقطع شمالی- جنوبی
 • جلسه بیست و چهارم: ذخیره اطلاعات مقاطع
 • جلسه بیست و پنجم: بازیابی مجدد مقاطع ذخیره شده و اضافه نمودن مقاطع جدید
 • جلسه بیست و ششم: نحوه ترسیم توپوگرافی سطح زمین
 • جلسه بیست و هفتم: به دست آوردن محدوده کانسار و مدل زمین¬شناسی
 • جلسه بیست و هشتم: ساخت مدل کانسار و تعیین حجم مدل (مدل تورسیمی)
 • جلسه بیست و نهم: ساخت مدل بلوکی اولیه (مادر)
 • جلسه سی ام: پر کردن ماده معدنی با بلوک¬ها
 • جلسه سی و یکم: تخمین عیار ماده معدنی
 • جلسه سی و دوم: ساخت مدل بلوکی باطله
 • جلسه سی و سوم: ساخت مدل بلوکی نهایی
 • جلسه سی و چهارم: جمع¬بندی بلوک
 • جلسه سی و پنجم: مشاهده داده¬ها در پنجره visualizer و تنظیمات آن
 • جلسه سی و ششم: مشاهده داده¬ها در پنجره Plot
 • جلسه سی و هفتم: مشاهده داده¬ها- صفحات پنجره Plot
 • جلسه سی و هشتم: مشاهده داده¬ها- پلات¬های پنجره Plot
 • جلسه سی و نهم: ابزارهای مشاهده داده ها در پنجره Plot
 • جلسه چهلم: لاگ های گمانه های اکتشافی
hezardanesh

200000 تومان

• بخش اول: معرفی بسته آموزشی، راه های ارتباطی و سرفصل های بخش تئوری
• بخش دوم: جزئیات سرفصل های مبحث تئوری
• بخش سوم: مروری بر مباحث کلیات اکتشاف مواد معدنی و تعیین نقطه حفاری
• بخش چهارم: مروری برمباحث کارتوگرافی و…
• بخش پنجم: مروری بر مبحث آزیموت،بیرینگ،وضعیت لایه و…
• بخش ششم: مروری بر روش ها ،مطالعه مغزه ها، ابزار و ماشین آلات حفاری اکتشافی
• بخش هفتم: مروری بر آمار کلاسیک (روش برخورد با داده های خام)
• بخش هشتم: زمین آمار (روش های درونیابی، واریوگرام و…)
• بخش نهم: آموزش نصب نرم افزار
• بخش دهم: معرفی و کاربرد های نرم افزار دیتاماین
• بخش یازدهم: معرفی و کار با داده های همراه با نرم افزار
• بخش دوازدهم: آشنایی با داده های واقعی در یک پروژه و نحوه آماده سازی آنها
• بخش سیزدهم: نحوه ایجاد یک پروژه جدید و وارد کردن داده های مختلف
• بخش چهاردهم: نحوه حذف، کپی، ریمو و ذخیره کردن فایل های موجود در نرم افزا
• بخش پانزدهم: آشنایی با بخش های مختلف محیط اصلی نرم افزار
• بخش شانزدهم: آشنایی با آیکون ها و نوار ابزار های مختلف
• بخش هفدهم: نحوه ایجاد نوار ابزار مورد نیاز در نرم افزار
• بخش هجدهم: آشنایی با نوار کنترل های موجود در نرم افزار
• بخش نوزدهم: نحوه وارد سازی داده ها از اکسل به نرم افزار دیتاماین
• بخش بیستم: نحوه وارد سازی داده ها از اتوکد به نرم افزار دیتاماین
• بخش بیست و یکم: آشنایی با بخش های مختلف ویرایشگر جدول
• بخش بیست و دوم: آشنایی با دستور های مهم و پر کاربرد موجود در نرم افزار
• بخش بیست و سوم: نحوه بررسی اطلاعات آماری داده ده های مختلف
• بخش بیست و چهارم: مراحل ساخت یک مدل زمین شناسی
• بخش بیست پنجم: نحوه ساخت چال های اکتشافی
• بخش بیست و ششم: بررسی هیستوگرام خصوصیات آماری داده ها
• بخش بیست و هفتم: حوه کامپوزیت کردن داده های مختلف
• بخش بیست و هشتم: نرمال سازی داده های غیر نرمال
• بخش بیست و نهم: نحوه ایجاد راهنما برای داده های اکتشافی
• بخش سی ام: نحوه رسم استرینگ
• بخش سی و یکم: نحوه رسم وایر فریم و محاسبه حجم
• بخش سی و دوم: واریوگرافی
• بخش سی و سوم: نحوه ایجاد مدل بلوکی مادر و مدل تور- سیمی
• بخش سی و چهارم: ایجاد مدل بلوکی باطله و ماده معدنی
• بخش سی و پنجم: تخمین ذخیره
• بخش سی و ششم: رسم منحنی عیار- تناژ
• بخش سی و هفتم: شبیه سازی گوسی
• بخش سی و هشتم: بهینه سازی و ترکیب مدل بلوکی های ساخته شده

نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه