انواع سرریزها

انواع سرریزها

یکی از مسائل مهم در پروژه های سدسازی، اتخاذ روش های مطمئن و انتخاب سازه های ایمن برای رهاسازی سیلاب هاست که بدین منظور از سرریزها استفاده می شود. معمولا سرریزها را بر اساس مهمترین مشخصه آن ها که می تواند در رابطه با سازه کنترل، کانال تخلیه و… باشد تقسیم بندی می کنند. چند…

سدهای استان بوشهر

سدهای استان بوشهر

پیش تر در مقاله ای تحت عنوان دسته بندی سدهای ایران، به بررسی آماری سدهای ایران پرداختیم. در این مقاله مشخصات عمومی و فنی تمامی سدهای در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته اند. در استان بوشهر، 4 سد (سدهای باغان، دره گپ، رجدون و باهوش) در دست مطالعه،…

شرکت های مشاور و پیمانکار سدهای ایران

شرکت های مشاور و پیمانکار سدهای ایران

در مقاله دسته بندی سدهای ایران، سدهای موجود در ایران از جهات مختلف دسته بندی و مورد بررسی قرار داده شده. معیارهای مورد استفاده در مقاله مذکور جهت دسته بندی سدها به شرح زیر بود: دسته بندی سدهای ایران بر اساس نوع سد دسته بندی سدهای ایران بر اساس استان ها دسته بندی سدهای ایران…

سرریز پلکانی

سرریز پلکانی

برای استهلاک انرژی جنبشی جریان در پایاب سدها، معمولاً از حوضچه ­های آرامش استفاده می­ شود. هرچقدر انرژی جنبشی منتقل شده به پایین­ دست بیشتر باشد، حوضچه آرامش ابعاد بزرگتری خواهد داشت و یا تمهیدات بیشتری برای استهلاک انرژی در آن لازم است. که سبب شده بر روی هزینه ­های اجرایی و نگه­داری و نیز…

سدهای استان یزد

سدهای استان یزد

پیش تر در مقاله ای تحت عنوان دسته بندی سدهای ایران، به بررسی آماری سدهای ایران پرداختیم. در این مقاله مشخصات عمومی و فنی تمامی سدهای در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته اند. در استان یزد، یک سد (سد مروست) در دست مطالعه، یک سد در دست اجرا…

سدهای ایران

دسته بندی سدهای ایران

دسته بندی سدهای ایران بر اساس نوع سد در این بخش سدهای موجود در ایران بر اساس نوع سد تقسیم بندی شده اند. سدهای موجود در ایران از انواع سنگی سنگریزه ای هسته آسفالتی سنگریزه ای با هسته رسی سنگریزه ای (CFRD) سنگریزه ای خاکی همگن خاکی غیر همگن خاکی سنگریزه ای خاکی با هسته…