3DEC

3DEC

معرفی نرم افزار 3DEC

3DEC یک کد مدل سازی عددی سه بعدی برای تحلیل پیشرفته ژئوتکنیکی خاک، سنگ، آب زیرزمینی و سازه های نگهبان است. 3DEC پاسخ محیط های ناپیوسته (مانند سنگ های ترک خورده یا آجرهای بنایی) را که تحت بارگذاری استاتیکی یا دینامیکی قرار می گیرند، شبیه سازی می کند. فرمولاسیون این نرم افزار براساس مدل المان مجزا (DEM) برای مدل سازی ناپیوسته است. UDEC نسخه دو بعدی این نرم افزار است.
جسم ناپیوسته به عنوان مجموعه ای از بلوک های گسسته نشان داده می شود. ناپیوستگی ها به عنوان شرایط مرزی بین بلوک ها در نظر گرفته می شوند و جابجایی های بزرگ در امتداد ناپیوستگی ها و چرخش بلوک ها مجاز است. بلوک های جداگانه به عنوان ماده ای صلب یا تغییر شکل پذیر رفتار می کنند. الگوهای ناپیوستگی را می توان بر اساس تحلیل آماری ایجاد و مدلسازی نمود. ساختار درزها و ناپیوستگی های موجود می تواند مستقیماً از طریق نقشه برداری زمین شناسی در مدل ساخته شود. 3DEC همچنین قابلیت برنامه نویسی داخلی با زبان FISH است که توسط شرکت Itasca توسعه داده شده است. کاربرانی که مایل به افزودن قابلیتی خاص برای انجام تحلیل های سفارشی هستند، می توانند با استفاده از زبان برنامه نویسی FISH، اسکریپت های شخصی خود را بنویسید.

 

 

3DEC

 

تحلیل دینامیکی: 3DEC پاسخ غیر خطی سیستم (خاک، سنگ و سازه ها) به تحریک از یک منبع خارجی (به عنوان مثال، لرزه ای) یا منابع داخلی (به عنوان مثال ارتعاش یا انفجار) را شبیه سازی می کند.
تحلیل حرارتی: تحلیل حرارتی در 3DEC امکان شبیه سازی هدایت حرارتی گذرا (Transient) را فراهم می کند.
مدل های تعریف شده توسط کاربر: مدل های تعریف شده توسط کاربر (UDMs) را می توان با زبان برنامه نویسی ++C برای مواد تغییر شکل پذیر و هرگونه ناپیوستگی (درزه ها، گسل ها و سطح مصنوعی) برای محاسبه تنش ها، جابجایی ها و کرنش ها در یک مدل رفتاری موجود اصلاح شده یا یک مدل رفتاری کاملاً سفارشی، استفاده نمود.

دانلود نرم افزار 3DEC

آموزش ویدئویی نرم افزار 3DEC

IROCK

9900 تومان

 • مروری بر روشهای عددی
 • ایجاد هندسه مدل
 • صلب یا تغییر شکل پذیر بودن تحلیل بلوکها
 • شرایط مرزی و شرایط اولیه
 • بارگذاری و مدلسازی مرحله ای
 • انتخاب مدل رفتاری مناسب برای ماده سنگ و ناپیوستگی ها
 • راه­های افزایش کارآیی مدل
 • تفسیر نتایج
 • و …
IROCK

270000 تومان

 

 • مروری بر روشهای عددی
 • ایجاد هندسه مدل
 • صلب یا تغییر شکل پذیر بودن تحلیل بلوکها
 • شرایط مرزی و شرایط اولیه
 • بارگذاری و مدلسازی مرحله ای
 • انتخاب مدل رفتاری مناسب برای ماده سنگ و ناپیوستگی ها
 • راه­های افزایش کارآیی مدل
 • تفسیر نتایج
 • و …
 • پک حاضر دارای مثال های کاربردی فراوانی از جمله موارد زیر می باشد:
  • تحلیل و طراحی پایداری شیروانی ها در حالت بدون نگهداری و با نگهداری
  • تحلیل پایداری شیب های برزرگ در معادن روباز و طراحی این قبیل شیب ها
  • تحیلل پایداری تونل با در نظر گرفتن نگهداری و بدون نگهداری و طراحی نگهداری برای آن
  • تحليل يك تونل در ميدان تنش 3 محوره و رسم منحنی GRC آن با Udec و مقایسه آن با روش تحلیلی (هوک)
  • محاسبه فاکتور ایمنی با روش Strength Factor Continuous Reduction
  • تحلیل های دینامیک مانند بارگذاری انفجار و زلزله
  • طراحی و تحلیل پایداری پل
  • تحلیل نشست سقف حفریه و همچنین سطح زمین و رسم نمودار نشست برای آنها
  • تحلیل لرزه ای تونل
  • تحلیل لرزه ای دیوارهای سنگی
  • تحلیل های هیدرولیک پیشرفته
  • تحلیل پایداری سازه تحت بارگذاری دینامیک (انفجار، ضربه، زلزله و …)
  • تعیین شعاع پودرشدگی در انفجار تک چال و چند چال(الگوی آتشباری)
  • تعیین ظرفیت باربری پی های سطح و مدفون در تحلیل استاتیکی، دینامیکی، شبه استاتیکی و شبه دینامیکی و مقایسه آنها با هم
  • مرز دینامیکی visc و free fielf در یودک
  • تحلیل پایداری استاتیک و دینامیکی (تحلیل لرزه ای) شیروانی های سنگی به روش عددی
  • مدل سازی تست مقاومت فشاری تک محوره، مقاومت فشار سه محوره و بای اکسایل بر روی نمونه های دارای ابعاد بزرگ با معرفی حجمی معرف و مدل های دارای دی اف ان (DFN)
  • مدل سازی مغار و تحلیل پایداری آن در حالت بدون نگهداری و دارای نگهداری (راک بولت و بتن)
  • مدل سازی انفجار در معادن در کارگاه های استخراج
  • مدل سازی تزریق سیال و گروت داخل گمانه (ایجاد پرده آب بند)
  • تحلیل انفجار داخل گارگاه استخراج
  • تحلیل انفجار در تونل های دسترسی و بررسی اثر آن بر پایداری گارکاه استخراج زغال به همراه تحلیل استخراج گام به گام و پر کردن گارگاه
  • تحلیل پایداری مکانیکی-هیدرولیکی-دینامیکی (لرزه ای) پیت یک معدن روباز واقعی (ساخت هندسه مدل با استفاده از فایل کد توپوگرافی پیت معدن)
  • مدلسازی حفاری مرحله ای و نگهداری تونل های متقاطع غیر همسطح
  • مدلسازی حفاری و نگهداری مرحله ای تونل های متقاطع هم سطح (مدلسازی تقاطع و برخورد تونل ها)
  • و ….

نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه