پیش تر در مقاله ای تحت عنوان دسته بندی سدهای ایران، به بررسی آماری سدهای ایران پرداختیم. در این مقاله مشخصات عمومی و فنی تمامی سدهای در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته اند. در استان بوشهر، 4 سد (سدهای باغان، دره گپ، رجدون و باهوش) در دست مطالعه، 3 سد در دست اجرا (سدهای دشت پلنگ، دالکی و تنگ ارم) و 1 سد در دست بهره برداری (سد رئیس علی دلواری) وجود دارند.

سدهای استان بوشهر

مرحله در دست بهره برداری
شهر برازجان
آب قابل تنظیم سالیانه 520 میلیون متر مکعب
اهداف ساخت سد تامین آب کشاورزی، تولید برق و کنترل سیلاب
حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان
حوزه آبریز فرعی حله رود و رودخانه های کوچک
نام رودخانه شاپور
نوع سد بتنی دو قوسی
طول تاج 240 متر
ارتفاع از پی 115 متر
ارتفاع از بستر 102 متر
حجم بدنه سد 0.22 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 694 میلیون متر مکعب
حجم مفید 524 میلیون متر مکعب
سال شروع 1375
سال خاتمه 1386
دستگاه اجرایی آب منطقه ای بوشهر
شرکت مشاور مهاب قدس
شرکت پیمانکار جهاد توسعه

مرحله در دست اجرا
شهر خورموج
آب قابل تنظیم سالیانه 46.7 میلیون متر مکعب
اهداف ساخت سد تامین آب کشاورزی
حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان
حوزه آبریز فرعی مند کاریان و خنج
نام رودخانه دشت پلنگ
نوع سد سنگریزه ای با هسته آسفالتی
طول تاج 1030 متر
ارتفاع از پی 56 متر
ارتفاع از بستر 55 متر
حجم بدنه سد 1.54 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 145.4 میلیون متر مکعب
حجم مفید 95 میلیون متر مکعب
سال شروع 1392
دستگاه اجرایی آب منطقه ای بوشهر
شرکت مشاور آبساران
شرکت پیمانکار بلند پایه – Camce

مرحله در دست اجرا
شهر دشتستان
آب قابل تنظیم سالیانه 434.4 میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه 20 مگاوات
حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان
حوزه آبریز فرعی حله رود و رودخانه های کوچک
نام رودخانه دالکی
نوع سد سنگریزه ای با هسته رسی
طول تاج 620 متر
ارتفاع از پی 120 متر
ارتفاع از بستر 105 متر
حجم بدنه سد 6.4 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 316 میلیون متر مکعب
سال شروع 1392
دستگاه اجرایی آب منطقه ای بوشهر
شرکت مشاور آب و توسعه پایدار
شرکت پیمانکار سد و عمران پارس گستر – راهسازی

مرحله در دست اجرا
شهر برازجان
آب قابل تنظیم سالیانه 1 میلیون متر مکعب
حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان
حوزه آبریز فرعی مند کاریان و خنج
نام رودخانه دودره (فصلی)
نوع سد سنگی
طول تاج 115 متر
ارتفاع از پی 29 متر
ارتفاع از بستر 25 متر
حجم مخزن در تراز نرمال 2.5 میلیون متر مکعب
سال شروع 1391
دستگاه اجرایی آب منطقه ای بوشهر
شرکت مشاور

مرحله در دست مطالعه
شهر خورموج
آب قابل تنظیم سالیانه 19.2 میلیون متر مکعب
اهداف ساخت سد تامین آب کشاورزی و آب شرب و صنعت
حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان
حوزه آبریز فرعی مند کاریان و خنج
نام رودخانه باغان (سرشاخه مند)
نوع سد بتن غلتکی RCC
طول تاج 311 متر
ارتفاع از پی 56 متر
ارتفاع از بستر 54 متر
حجم بدنه 0.24 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 32.16 میلیون متر مکعب
حجم مفید 29.25 میلیون متر مکعب
سال شروع 1376
دستگاه اجرایی آب منطقه ای بوشهر
شرکت مشاور آبساران
شرکت پیمانکار پورنام، هپکو و Sumec

مرحله در دست مطالعه
شهر گناوه
اهداف ساخت سد تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان
حوزه آبریز فرعی حله رود و رودخانه های کوچک
نام رودخانه دره گپ
نوع سد خاکی
طول تاج 310 متر
ارتفاع از پی 41.2 متر
ارتفاع از بستر 39.2 متر
حجم بدنه سد 0.79 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 10.3 میلیون متر مکعب
سال شروع 1375
دستگاه اجرایی آب منطقه ای بوشهر
شرکت مشاور پاراب فارس

مرحله در دست مطالعه
شهر گناوه
اهداف ساخت سد تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان
حوزه آبریز فرعی حله رود و رودخانه های کوچک
نام رودخانه رجدون
نوع سد خاکی
طول تاج 125 متر
ارتفاع از پی 38.45 متر
ارتفاع از بستر 31.95 متر
حجم بدنه سد 0.18 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 3.65 میلیون متر مکعب
سال شروع 1375
دستگاه اجرایی آب منطقه ای بوشهر
شرکت مشاور پاراب فارس

مرحله در دست مطالعه
شهر اهرم
آب قابل تنظیم سالیانه 13.6 میلیون متر مکعب
اهداف ساخت سد تامین آب کشاورزی
حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان
حوزه آبریز فرعی حله رود و رودخانه های کوچک
نام رودخانه باهوش
نوع سد خاکی با هسته رسی
طول تاج 277.5 متر
ارتفاع از پی 64 متر
ارتفاع از بستر 61 متر
حجم بدنه سد 1.6 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 29 میلیون متر مکعب
حجم مفید 27.33 میلیون متر مکعب
سال شروع 1385
دستگاه اجرایی آب منطقه ای بوشهر
شرکت مشاور پاراب فارس

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه