مهار سیلاب

طبقه بندی روش ­های مهار سیلاب

سیلاب یک پدیده طبیعی است که همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار می­ دهد. با وجود این، با استفاده از اقداماتی می­ توان میزان یا اثرات منفی سیلاب را کاهش داده و حتی المقدور از زیان­ های وارده به انسان و املاک و دارایی­ ها جلوگیری بعمل آورد. اقدامات مربوط به جلوگیری از زیان­…

سدهای استان بوشهر

سدهای استان بوشهر

پیش تر در مقاله ای تحت عنوان دسته بندی سدهای ایران، به بررسی آماری سدهای ایران پرداختیم. در این مقاله مشخصات عمومی و فنی تمامی سدهای در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته اند. در استان بوشهر، 4 سد (سدهای باغان، دره گپ، رجدون و باهوش) در دست مطالعه،…