شرکت های مشاور و پیمانکار سدهای ایران

در مقاله دسته بندی سدهای ایران، سدهای موجود در ایران از جهات مختلف دسته بندی و مورد بررسی قرار داده شده. معیارهای مورد استفاده در مقاله مذکور جهت دسته بندی سدها به شرح زیر بود:

  • دسته بندی سدهای ایران بر اساس نوع سد
  • دسته بندی سدهای ایران بر اساس استان ها
  • دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های آبریز اصلی
  • دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های آبریز فرعی
  • دسته بندی سدهای ایران بر اساس ارتفاع سد

در این مقاله، تعداد سدهای ایران بر اساس شرکت های مشاور و پیمانکار دسته بندی شده و تعداد سدهای طراحی شده توسط هر شرکت مشاور و همچنین تعداد سدهای ساخته شده توسط هر شرکت پیمانکار آورده شده است.

در ایران 537 سد در حال مطالعه، 146 سد در دست اجرا و 647 سد در دست بهره برداری وجود دارد که در مجموع 1330 سد می شود. در لیست شرکت های مشاور سد سازی که در زیر آورده شده است، جهاد کشاورزی با مطالعه 93 سد و شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس با انجام مطالعات 85 سد، بالاترین امار در این خصوص را دارند. با توجه به آمار ارائه شده در خصوص تعداد کل سدهای مطالعه شده در ایران، و وجود 171 شرکت در لیست زیر، تقریبا سرانه مطالعه پروژه های سدسازی برای هر شرکت مهندسی مشاور معادل 7.8 سد می شود. اگر شرکت های جهاد کشاورزی و مهاب قدس که مجموعا مطالعه 178 پروژه سدسازی را انجام داده اند از لیست فوق حذف نماییم، میزان سرانه انجام مطالعات پروژه های سدسازی برای هر شرکت مشاور معادل 6.8 پروژه می شود.

 

شرکت های مشاور سدهای موجود

 

شرکت های مشاور سدسازی

در نمودار زیر تعداد سدهای اجرا شده توسط هر شرکت پیمانکار آورده شده است. در این لیست، جهاد کشاورزی با ساخت 117 سد رکوددار بوده و در پی آن شرکت آب و خاک با ساخت 58 سد در رتبه دوم قرار دارد. از موارد جالب لیست زیر وجود مجموعا 244 شرکت و کنسرسیوم ساخت سد در داخل ایران است. با توجه به وجود تعداد 1330 سد در این لیست، سرانه ساخت سد برای هر شرکت پیمانکار سدسازی تقریبا برابر 5.5 سد می شود. که البته اگر شرکت های جهاد کشاورزی و آب و خاک که مجموعا 175 سد احداث کرده اند را از لیست فوق حذف کنیم، سرانه ساخت سد برای سایر شرکت های پیمانکاری معادل 4.7 سد می شود.

 

شرکت های پیمانکار سدهای موجود

 

شرکت های پیمانکار سد سازی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه