پیش تر در مقاله ای تحت عنوان دسته بندی سدهای ایران، به بررسی آماری سدهای ایران پرداختیم. در این مقاله مشخصات عمومی و فنی تمامی سدهای در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته اند. در استان یزد، یک سد (سد مروست) در دست مطالعه، یک سد در دست اجرا (سد هرات (خوانسار یزد)) و دو سد در دست بهره برداری (سد ابرکوه و سد مروست (بند تغذیه ای)) وجود دارند.

 

سدهای استان یزد

سد ابرکوه

 

مرحله در دست بهره برداری
شهر ابرکوه
آب قابل تنظیم سالیانه 7 میلیون متر مکعب
اهداف ساخت سد تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
حوزه آبریز اصلی مرکزی
حوزه آبریز فرعی کویر ابرقو، سیرجان
نام رودخانه گاشار
نوع سد خاکی
طول تاج 2600 متر
ارتفاع از پی 8 متر
حجم مخزن در تراز نرمال 4.2 میلیون متر مکعب
سال شروع 1374
سال خاتمه 1376
دستگاه اجرایی آب منطقه ای یزد
شرکت مشاور عمران کویر
شرکت پیمانکار یزد کویر

 

سد مروست (بند تغذیه ای)

 

مرحله در دست بهره برداری
شهر مروست
آب قابل تنظیم سالیانه 3 میلیون متر مکعب
اهداف ساخت سد تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
حوزه آبریز اصلی مرکزی
حوزه آبریز فرعی کویر ابرقو، سیرجان
نام رودخانه بوانات
نوع سد خاکی
طول تاج 1500 متر
ارتفاع از پی 6 متر
حجم بدنه سد 0.6 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 3 میلیون متر مکعب
حجم مفید 2.5 میلیون متر مکعب
سال شروع 1373
سال خاتمه 1375
دستگاه اجرایی آب منطقه ای یزد
شرکت مشاور مهاب یزد
شرکت پیمانکار شرکت عمرانی میرحسینی

 

سد هرات (خوانسار یزد)

 

مرحله در دست اجرا
شهر هرات
آب قابل تنظیم سالیانه 18.6 میلیون متر مکعب
اهداف ساخت سد تامین آب کشاورزی
حوزه آبریز اصلی مرکزی
حوزه آبریز فرعی کویر ابرقو، سیرجان
نام رودخانه اعظم
نوع سد خاکی با هسته رسی
طول تاج 505 متر
ارتفاع از پی 47.5 متر
ارتفاع از بستر 46.5 متر
حجم بدنه سد 1.69 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 23.4 میلیون متر مکعب
حجم مفید 14.5 میلیون متر مکعب
سال شروع 1388
دستگاه اجرایی آب منطقه ای یزد
شرکت مشاور زیستاب
شرکت پیمانکار پارس گرما

 

سد مروست

 

مرحله در دست مطالعه
شهر مروست
آب قابل تنظیم سالیانه 26 میلیون متر مکعب
اهداف ساخت سد تامین آب کشاورزی
حوزه آبریز اصلی مرکزی
حوزه آبریز فرعی کویر ابرقو، سیرجان
نام رودخانه بوانات
نوع سد خاکی با هسته رسی
طول تاج 1050 متر
ارتفاع از پی 58 متر
ارتفاع از بستر 56 متر
حجم بدنه سد 6 میلیون متر مکعب
حجم مخزن در تراز نرمال 70 میلیون متر مکعب
حجم مفید 61 میلیون متر مکعب
سال شروع 1381
دستگاه اجرایی آب منطقه ای یزد
شرکت مشاور ستیران

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه