تقسیم­ بندی و کدگذاری حوزه­ های آبریز

تقسیم ­بندی و کدگذاری حوزه­ های آبریز یکی از مهمترین نیازها در بررسی منابع آب بوده که با هدف تسهیل در دستیابی به آمار و اطلاعات و هماهنگی بین مطالعات آب­ های سطحی و زیرزمینی انجام گرفته است. سطح کشور مطابق جدول زیر به 6 حوزه آبریز تقسیم شده است.

 

نام حوزه آبریز کد
حوزه آبریز دریای مازندران 1
حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 2
حوزه آبریز دریاچه ارومیه 3
حوزه آبریز فلات مرکزی 4
حوزه آبریز مرزی شرق 5
حوزه آبریز قره قوم 6

 

بر این اساس در ادامه تقسیم­ بندی این حوزه­ ها به حوزه­ های آبریز درجه 2 آورده شده است. تقسیم بندی حوزه­ های آبریز درجه1 به درجه2 براساس ضوابط زیر صورت گرفته است:

  • تمامی مسیل ها و رودخانه هایی که به یک پایانه ختم می شوند.
  • رودخانه های نزدیک هم که دارای ویژگی های هیدرولوژیکی مشترک هستند.
  • کدگذاری رودخانه هایی که به یک پایه اصلی ختم می شوند از شمال غرب حوزه آبریز شروع شده و در جهت عکس عقربه های ساعت ادامه دارد و همچنین کدگذاری حوزه های خلیج فارس و دریای عمان و دریای مازندران از غرب به شرق می باشد.

با توجه به شرایط بالا 6 حوزه آبریز درجه1 به 30 حوزه آبریز درجه2 تقسیم شده است. که در شکل و جداول زیر آورده شده اند.

 

حوزه های آبریز

تقسیمات درجه 2 حوزه آبریز دریای مازندران

 

ردیف نام حوزه آبریز کد حوزه آبریز درجه 2
1 حوزه آبریز رودخانه ارس 11
2 حوزه آبریز رودخانه های تالش- تالاب انزلی 12
3 حوزه آبریز سفیدرود 13
4 حوزه آبریز رودخانه های بین سفیدرود و هراز 14
5 حوزه آبریز رودخانه هراز و رودخانه های بین هراز و قره سو 15
6 حوزه آبریز رودخانه های قره سو و گرگان 16
7 حوزه آبریز رودخانه اترک 17
جمع 1

 

تقسیمات درجه 2 حوزه آبریز خلیج­ فارس و دریای عمان

 

ردیف نام حوزه آبریز کد حوزه آبریز درجه 2
1 حوزه آبریز رودخانه­ های مرزی غرب 21
2 حوزه آبریز رودخانه کرخه 22
3 حوزه آبریز رودخانه کارون بزرگ 23
4 حوزه آبریز رودخانه­ های هندیجان-جراحی 24
5 حوزه آبریز رودخانه حله و مسیل­های کوچک دوطرف آن 25
6 حوزه آبریز رودخانه مند و حوزه­های بسته حرم، کاریان و خنج 26
7 حوزه آبریز رودخانه­ های کل و مهران و مسیل­های جنوبی و جزایر 27
8 حوزه آبریز رودخانه­ های بین بندرعباس و سدیج 28
9 حوزه آبریز رودخانه ­های بلوچستان جنوبی بین سدیج و مرز پاکستان 29
جمع 2

 

تقسیمات درجه 2 حوزه آبریز دریاچه ارومیه

 

ردیف نام حوزه آبریز کد حوزه آبریز درجه 2
1 حوزه آبریز دریاچه ارومیه 30

 

تقسیمات درجه 2 حوزه آبریز فلات مرکزی

 

ردیف نام حوزه آبریز کد حوزه آبریز درجه 2
1 حوزه آبریز دریاچه نمک 41
2 حوزه آبریز گاوخونی 42
3 حوزه آبریز دریاچه­ های طشک – بختگان و مهارلو 43
4 حوزه آبریز کویر ابرقو – سیرجان 44
5 حوزه آبریز هامون جازموریان 45
6 حوزه آبریز کویر لوت 46
7 حوزه آبریز کویر مرکزی 47
8 حوزه آبریز کویرهای سیاه کوه، ریگ زرین و دق سرخ 48
9 حوزه آبریز کویرهای درانجیر و ساغند 49
جمع 4

 

تقسیمات درجه 2 حوزه آبریز مرزی شرق

 

ردیف نام حوزه آبریز کد حوزه آبریز درجه 2
1 حوزه آبریز دق پترگان- نمکزار خواف 51
2 حوزه آبریز هامون هیرمند 52
3 حوزه آبریز هامون مشکیل 53
جمع 5

 

تقسیمات درجه 2 حوزه آبریز قره قوم

 

ردیف نام حوزه آبریز کد حوزه آبریز درجه 2
1 حوزه آبریز قره قوم 60

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه