سدهای ایران

دسته بندی سدهای ایران بر اساس نوع سد

در این بخش سدهای موجود در ایران بر اساس نوع سد تقسیم بندی شده اند. سدهای موجود در ایران از انواع

 • سنگی
 • سنگریزه ای هسته آسفالتی
 • سنگریزه ای با هسته رسی
 • سنگریزه ای (CFRD)
 • سنگریزه ای
 • خاکی همگن
 • خاکی غیر همگن
 • خاکی سنگریزه ای
 • خاکی با هسته رسی
 • خاکی
 • بتنی وزنی پایه دار
 • بتنی وزنی
 • بتنی قوسی وزنی
 • بتنی قوسی
 • بتنی دو قوسی
 • بتنی و بتن غلتکی (RCC)

هستند. آمار سدهای با انواع مختلف بر حسب تعداد موجود، حجم مخزن و سطح زیر کشت پایاب در ادامه آورده شده است. در هر یک از این موارد نیز آمار سدهای در حال مطالعه، اجرا و بهره برداری به تفکیک ارائه شده است.

دسته بندی سدهای ایران بر اساس نوع سد بر حسب تعداد

دسته بندی بر اساس تعداد

دسته بندی سدهای ایران بر اساس نوع سد بر حسب حجم مخزن

بر حسب حجم مخزن (میلیون متر مکعب)

دسته بندی سدهای ایران بر اساس نوع سد بر حسب سطح زیر کشت

بر حسب سطح زیر کشت (هکتار)

دسته بندی سدهای ایران بر اساس استان ها

در این بخش سدهای موجود در ایران بر اساس موقعیت جغرافیایی (استان های مختلف)، تقسیم بندی شده اند. همانگونه که در ادامه مشاهده می شود، این تقسیم بندی بر حسب تعداد سدها، حجم مخزن و سطح زیر کشت آن ها به تفکیک استان ها ارائه شده است.

دسته بندی سدهای ایران بر اساس استان ها بر حسب تعداد

بر حسب تعداد

دسته بندی سدهای ایران بر اساس استان ها بر حسب حجم مخزن

بر حسب حجم مخزن (میلیون متر مکعب)

دسته بندی سدهای ایران بر اساس استان ها بر حسب سطح زیر کشت

بر حسب سطح زیر کشت

دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های آبریز اصلی

همانگونه که در مقاله حوضه های آبریز اصلی ایران بیان گردید، کشور ایران از 6 حوضه آبریز اصلی با نام های زیر تشکیل شده است.

 • حوضه آبریز هامون
 • حوضه آبریز مرکزی
 • حوضه آبریز سرخس
 • حوضه آبریز دریای خزر
 • حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان
 • حوضه آبریز ارومیه

در ادامه سدهای موجود در ایران به تفکیک موقعیت قرارگیری در حوضه های آبریز اصلی بر حسب تعداد، حجم مخزن و سطح زیر کشت ارائه شده است.

دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های اصلی بر حسب تعداد

بر حسب تعداد

دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های اصلی بر حجم مخزن

بر حسب حجم مخزن (میلیون متر مکعب)

دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های اصلی بر حسب سطح زیر کشت

بر حسب سطح زیر کشت (هکتار)

دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های آبریز فرعی

همانطور که در مقاله معرفی حوضه های آبریز فرعی ایران بیان گردید، کشور ایران به 30 حوضه آبریز فرعی تقسیم بندی می شود. اسامی این حوضه ها به شرح زیر است.

 • اترک
 • ارس
 • ارومیه
 • بندرعباس، سدیج
 • پترگان خواف
 • تالش مرداب انزلی
 • جراحی زهره
 • حله‌رود و رودخانه‌های کوچک
 • دریاچه نمک
 • رودخانه‌های بلوچستان
 • رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز
 • سرخس
 • سفیدرود بزرگ
 • طشک، بختگان و مهارلو
 • قره سو و گرگان
 • کارون بزرگ
 • کرخه
 • کل، مهران و مسیل‌های جنوبی
 • کویر ابرقو، سیرجان
 • کویر درانجیر
 • کویر سیاه کوه، ریگ زرین
 • کویر لوت
 • کویر مرکزی
 • گاو خونی
 • مرزی غرب
 • مند کاریان و خنج
 • هامون جازموریان
 • هامون مشکیل
 • هامون هیرمند
 • هراز – قره سو

در ادامه سدهای موجود در ایران به تفکیک موقعیت قرارگیری در حوضه های آبریز فرعی بر حسب تعداد، حجم مخزن و سطح زیر کشت ارائه شده است.

دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های فرعی بر حسب تعداد

بر حسب تعداد

دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های فرعی بر حسب حجم مخزن

بر حسب حجم مخزن (میلیون متر مکعب)

دسته بندی سدهای ایران بر اساس حوضه های فرعی بر حسب سطح زیر کشت

بر حسب سطح زیر کشت (هکتار)

دسته بندی سدهای ایران بر اساس ارتفاع سد

در این بخش سدهای موجود در ایران بر اساس ارتفاع سد به 6 دسته زیر تقسیم بندی شده اند.

 • بیش از 150 متر
 • بین 100 تا 150 متر
 • بین 70 تا 100 متر
 • بین 30 تا 70 متر
 • بین 15 تا 30 متر
 • کمتر از 15 متر

دسته بندی سدهای ایران بر اساس ارتفاع سد بر حسب تعداد

بر حسب تعداد

دسته بندی سدهای ایران بر اساس ارتفاع سد بر حسب حجم مخزن

بر حسب حجم مخزن (میلیون متر مکعب)

دسته بندی سدهای ایران بر اساس ارتفاع سد بر حسب سطح زیر کشت

بر حسب سطح زیر کشت (هکتار)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه