قوانین و مقررات

 

1- پشتیبانی

  • دریافت کنندگان ویدئوهای آموزشی و شرکت کنندگان در وبینارهای مجموعه SoftwareTST، پشتیبانی مادام العمر این مجموعه را در چارچوب مباحث دوره برگزار شده، خواهند داشت. این پشتیبانی از طریق ارسال تیکت از بخش “ناحیه کاربری” انجام می شود. تیکت های ارسالی ظرف مدت 48 ساعت پاسخ داد می شود.
  • پاسخ به سوالات در مورد دوره های آموزشی و وبینارها از طریق ارسال ایمیل و کامنت انجام می شود.
  • دانلود فابل نرم افزارها و آموزش رایگان نصب آن ها از طریق سایت SoftwareTST.com در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می شود.

 

2- قوانین برگزاری وبینار عمومی

  • تمامی وبینارها توسط مدرسین مجموعه SoftwareTST و در وبسایت این مجموعه برگزار می شود. مجموعه SoftwareTST مسئولیت برگزاری صحیح و بدون قطعی این وبینارها را برعهده دارد و هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی اینترنت شرکت کنندگان، اعم از قطعی و یا کندی سرعت ندارد.
  • فایل ضبط شده وبینار در انتهای هر دوره در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
  • انتشار فایل های ویدئویی و وبینار از طرف شرکت کنندگان و بدون اخذ مجوز کتبی از مجموعه SoftwareTST غیر قانونی می باشد.

 

3- قوانین برگزاری وبینار خصوصی

  • تاریخ برگزاری وبینارهای خصوصی از طرف شرکت کننده تعیین خواهد شد.
  • وبینارهای خصوصی در تاریخ و ساعت از پیش تعیین شده، برگزار خواهد گردید.
  • در صورت عدم شرکت به موقع در وبینار، مسئولیت آن به عهده شرکت کننده خواهد بود و تاریخ و ساعت برگزاری مجدد وبینار با نظر مجموعه و شرکت کننده تعیین خواهد شد. این امر تنها یک بار امکان پذیر بوده و در صورت عدم شرکت مجدد در آن، برگزاری مجدد وبینار امکان پذیر نمی باشد و هزینه آن نیز قابل عودت نخواهد بود.
  • فایل ویدئویی وبینار برگزار شده، در انتهای دوره، در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. انتشار این فایل از طرف شرکت کنندگان و بدون اخذ مجوز کتبی از مجموعه SoftwareTST غیر قانونی می باشد.