مدرسین و مسئولین وبسایت های آموزشی، از طریق این فرم، می توانند درخواست خود برای ثبت و نمایش آموزش نرم افزار را بصورت رایگان از طریق فرم زیر ثبت نمایند.

پس از ثبت آموزش مورد نظر در وبسایت SoftwareTST، لازم است هرگونه تغییر در سرفصل ها، مبالغ و …، از طریق ایمیل و یا دیگر راه های ارتباطی موجود در سایت، به اطلاع این مجموعه رسانده شود.